Cheb potřebuje fungující nemocnici a novou halu pro atlety a cyklisty, říká Tyrpekl

V druhé části rozhovoru mluví lídr Koalice pro Cheb a radní Karel Tyrpekl o věcech, které považuje za své priority v tomto volebním období. Hodnotí také výsledek nedávných voleb. A hodnotí ho kladně.

Chebské info: Jaká je Vaše priorita pro toto volební období? O co se chcete zasadit?

Karel Tyrpekl: Od své první účasti v zastupitelstvu v roce 1998 se snažím o to, aby v Chebu bylo dostupné a kvalitní zdravotnictví. Vnímá to asi každý, že odchází lékaři, je těžké je zde udržet, snížila se kapacita nemocnice. Je důležité, aby takto velké město jako Cheb se spádovou oblastí 100 tisíc obyvatel mělo fungující nemocnici. Můžete podotknout, že sám jsem z nemocnice odešel do léčebny dlouhodobě nemocných (Tyrpekl je nyní primářem v Amica Centru – poznámka redakce), ale byly zatím spíše zdravotní než osobní důvody. A myslím si, že bez LDN ani nemocnice, čili zařízení akutní péče, nemůže dlouhodobě fungovat. V současné době zde máme na lůžkách 110 klientů a dlouhodobě nemocných. Bez tohoto zařízení, kde se doléčují zlomeniny, mozkové příhody nebo jiné choroby, by zdravotnictví v Chebu nebylo kompletní. Mojí prioritou je tedy fungující zdravotnictví v Chebu. Angažuji se také na poli historie, kultury a sportu.

Co může Cheb konkrétně udělat pro to, aby zde nemocnice fungovala dobře, když spadá pod karlovarskou nemocnici?

Cheb toho historicky dělá strašně moc. Myslím si, že nemocnici podporuje hodně aktivně. V minulosti to například byly desítky milionů korun na nákup lineárního urychlovače, aby se zde nerušila onkologie. V současnosti je to podpora 10 milionů korun ročně do celkové částky 40 milionů na rekonstrukci a nový pavilon. Jde také o základní věci, jako je podpora ubytování nových doktorů nebo nabídka pracovního místa pro zbylé členy rodiny či nabídka místa ve školce či škole.

Je tento program lákání doktorů a sester do Chebu úspěšný?

Moc se to nedaří. V tomto regionu totiž ve zdravotnictví panuje velká konkurence. Jsou zde lázně, blízko je to do Německa, kde jsou výrazně lepší mzdy. Mít kvalitní týmy lékařů a sester tedy vyžaduje velké úsilí. Primárně je to ale věc vedení nemocnice.

Hrozí tedy omezování péče v chebské nemocnici?

Myslím, že zcela určitě. Lékařů je málo, v týmech v nemocnici nejsou desítky lékařů, ale jde o jednotlivce, kteří zajišťují provoz nemocnice. V minulém roce jsme z chirurgie odešli tři lékaři a je to znát. Je tam sedm kolegů, na které bylo celé penzum práce převedeno a je potřeba výpomoc lékařů z Karlových Varů. K omezení péče dojít může.

Jde pouze o čistě personální krizi?

Aby nebyla personální krize, tak je potřeba bojovat aktivně. A myslím si, že nelze dělat třeba to, co jsme kritizovali před volbami. V nemocnici se mění informační systém za nový, což ale nebylo třeba. V chebské nemocnici byl plně funkční systém, se kterým umí všichni pracovat. Teď se to převádí na zcela jiný systém a přichází to v době, kdy se stěhují oddělení, nabírají se noví lidé do nového pavilonu. Kromě těchto novinek, kterých už je tak dost, se ještě personál musí učit ovládat nový systém. Bez počítače přitom nevypíšete ani žádanku na vyšetření moči. Myslím si, že to je trochu hazard s lidskými zdroji od vedení nemocnice. V nemocnici jsou přitom jiné věci, které by se měly akutně řešit. Vidíte, jak tam vypadá přístupová cesta, jak vypadají informační tabule, které nejsou aktualizované. Cesty jsou děravé, je to tam hrozné. Nejde už jen o auta, ale i o zdraví lidí, kteří tam chodí.

Ve volebním programu to máte jako jeden z bodů. Slibujete, že se zasadíte o co nejrychlejší opravu cest v nemocnici. Co jste už tedy udělali?

Zrovna v těchto dnech jsem dal z pozice předsedy sociální a zdravotní komise pokyn tajemníkovi komise panu Býnovi, aby napsal vedení nemocnice dopis, kde se budeme dotazovat, jakým způsobem se aktualizuje orientační plán nemocnice a kdy bude opravena vozovka, která je v havarijním stavu.

Město by třeba bylo ochotné na tu opravu přispět?

Myslím si, že zcela určitě. Ale nemůžeme jen tak investovat do cizího majetku, když na druhé straně není poptávka. Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Na všechny radní je dnes podáno trestní oznámení panem Tancošem kvůli projektu ZEVO na Švédském vrchu. Snadno by mohl někdo jiný podat trestní oznámení na to, že spravujeme cizí majetek v nemocnici. Můžeme tedy přemýšlet o finančním příspěvku, ale musí to být po dohodě. Nikdo nás zatím o nic nepožádal.

Tankodrom? Nemocnice.

Více peněz pro hospic

V programu máte, že kromě nemocnice chcete podporovat i služby dlouhodobé péče, jako je třeba Hospic sv. Jiří. Jste v jeho správní radě. Město na něj ročně přispívá 200 tisíc korun, jeho náklady se ale pohybují v řádech jednotek milionů. Nemělo by město přispívat více?

Práce mobilních hospiců je nenahraditelná a naštěstí už si toho začala všímat i ministerstva. Zdravotní pojišťovny postupně začínají část nákladů hospiců proplácet, jde o zhruba 30 až 40 procent rozpočtu. Chebský hospic zatím smlouvu s pojišťovnou nemá, nejprve ji dostali ty větší, které byly zapojeny do testovacího režimu. Jsme tak nyní odkázáni na peníze od kraje a z měst, kde se o nemocné lidi staráme. V loňském roce jsme ošetřili 85 klientů. Rozpočet je každoročně napnutý a z největší části je závislý na dárcích, na lidech a firmách. Za částku 200 tisíc městu moc děkuji, je to v řádech jednotek procent celkového rozpočtu. Za rok za klienty najezdíme nějakých 45 až 50 tisíc kilometrů, potřebujeme kvalitní zdravotní sestry, které ale nemohou být honorovány nějak zázračně.Tým tvoří i další odborníci – psycholog, psychiatr, duchovní a hlavně sociální pracovnice, která je naprosto nezastupitelná.

Je podle Vás město nakloněné tomu příspěvek zvýšit?

Budu doufat, že ano. Když se naposledy hlasovalo o příspěvku pro hospic na rok 2019, tak se hlasování zdrželi pan Kadlec, pan Hojda a paní Kobrová, což mě trošku zarazilo. Takže podpora od zastupitelů není jednoznačná.

Je reálné, že by chebský hospic v dohledné době uzavřel smlouvu se zdravotní pojišťovnou a že by tedy část nákladů měl proplácenou ze systému zdravotního pojištění?

Máme od VZP přislíbeno, že s námi uzavřou smlouvu, ale mají personálně vyšší nároky, než my nyní máme. Budeme tedy potřebovat navýšit úvazky, čímž paradoxně porostou náklady. Chceme do toho i tak jít, chceme být v síti nasmlouvaných hospiců. Smlouvu bychom měli uzavřít ještě letos. I tak ale v rozpočtu stále bude “díra” zhruba dvou milionů korun, které bude i dále třeba získat od dárců.

Památka na Antona Harta a nová hala

Mluvil jste také o tom, že se zajímáte o kulturu a sport. Co v těchto oblastech chcete prosadit?

Jsem v Nadačním fondu Historický Cheb. Chci prosadit myšlenku, aby letošní rok byl v duchu Antona Harta, který se zasloužil o obnovu Lorety ve Starém Hrozňatově. Letos uplyne 15 let od jeho smrti a byl bych rád, kdybychom si toto výročí důstojně připomenuli. Byl jsem na jeho pohřbu ve Waldsassenu. Zádušní mši celebroval pan biskup Radkovský, kterého chci oslovit, aby se připomínkových akcí zúčastnil. Minimálně by mělo jít o vzpomínkovou mši na Loretě a mši ve Waldsassenu. Odkaz pana inženýra Harta nelze přehlédnout a chtěl bych, aby se nadačnímu fondu letos podařilo opravit bývalý vodojem nad jeho fabrikou v Hrozňatově. Dnes je z něj torzo, ale myslím, že podle fotografií by vše šlo uvést do původního stavu.

A co sport?

Budu se snažit, aby zde bylo kde sportovat. Cheb má spoustu činorodých a šikovných sportovců. Byl bych rád, kdyby zde vznikla ještě jedna sportovní hala. Měla by být pro atlety a cyklisty, ale i další odvětví. Mělo by jít o jinou halu, než jaká je dnes například na Lokomotivě. Měl by tam být 200metrový atletický ovál, měl by tam být ovál i pro cyklisty, aby atleti i cyklisté nemuseli trénovat venku i v mrazech. Pak se jen modlíme, aby za takových podmínek nedošlo ke zraněním. Vyhřívané haly jsou daleko, nejbližší v Praze.

Kde by taková hala mohla být?

Okolo Lokomotivy je stále ještě poměrně velká plocha, kde by se nová hala dala realizovat. Zároveň je možné, že se budeme rovnou bavit i o novém zimním stadionu, protože ten stávající nebude udržitelný. Podzemních vod pod ním se mávnutím kouzelného proutku nezbavíme. Výstavba by se dala spojit. Nějaké projekty jsou hotové, ale je potřeba je zaktualizovat, musíme tedy začít od znova.

Volby? Jsem realista

Váš volební program je velmi moderní, inovativní. Konkrétně třeba chcete zavést na náměstí veřejně dostupný internet. Je to reálné už v tomto volebním období?

Myslím, že ano. Tyto vize a snahy v komisích a orgánech města prosazují za nás Tomáš Novotný, za Piráty tam jsou pan Špendlíček a pan Tkaczyszyn nebo za Svobodné pan Pimek. Tito lidé budou nyní řešit přesně tyto věci, aby Cheb byl moderním městem.

V posledních volbách jste získali 6,43 procenta hlasů, máte dva zastupitele v 30členném zastupitelstvu. Je to dobrý výsledek?

Jsme malé sdružení a myslím, že bychom s tím spokojeni být měli. Jsem rád, že Volba pro město, která tomu věnovala velké úsilí, dopadla velmi dobře. A jsem rád, že jsme se na volebním vítězství mohli podílet i my. Mluví se o tom, že jak tu bylo více menších sdružení jako Piráti a Hnutí 2018, že jsme si naředili voličskou základnu a dostali jsme se všichni přes pět procent jen těsně. Nepodařilo se to ČSSD, Svobodným, jen těsně se to podařilo ODS ve spojení s Lidovci. Vnímal jsem, že očekávání v naší koalici byla vyšší, ale sám jsem byl spíš realistou.

První část rozhovoru: Co s odpady? Více popelnic, překladiště v Chetesu, PAYT zatím ne, říká Tyrpekl