Participativní rozpočet pokračuje. Vybírat se bude ze 17 nápadů

Do prvního ročníku participativního rozpočtu lidé přihlásili celkem 35 projektů. Téměř polovinu městský úřad vyhodnotil jako realizovatelnou, definitivně o nich rozhodne hlasování veřejnosti v první polovině května. S ním radnice počítá i v současné době koronavirových omezení.

Mezi 17 realizovatelnými návrhy je osm nápadů, které jsou rozpočtem na maximu peněz, které radnice na jeden projekt vyčlenila. Každý tedy vyjde zhruba na půl milionu korun.

Jsou mezi nimi třeba volejbalová hřiště na Dřenici a v Hájích, úprava jízdárny v areálu DDM Sova nebo rozšíření aplikace pro chytré telefony, která umožňuje přímo v terénu nahlížet na historii některých budov v Chebu (přehled všech přihlášených projektů najdete na konci tohoto textu).


Podporujeme chebské podnikatele


Dohromady se sešly uskutečnitelné projekty za zhruba 5,5 milionu korun. To znamená, že rozpočet ve výši pěti milionů korun určený radnicí na první ročník Mega nápadů (jak radnice participativní rozpočet pojmenovala) stačí na většinu realizovatelných návrhy občanů.

Stavět se budou ty, na které budou v pětimilionovém rozpočtu peníze a které nedostanou v hlasování veřejnosti záporný počet bodů. Hlasování bude probíhat od 4. do 15. května a budou se ho moci účastnit občané starší 15 let.

Hlasování zřejmě v reakci na současnou situaci bude probíhat výhradně elektronickou formou, i když město původně myslelo i na ty, co se technice brání a chtělo jim umožnit hlasovat na městském úřadě. V době, kdy se ale omezují kontakty na nutné minimum, zůstane hlasování jen ve virtuálním světě. K hlasování přes internet bude třeba mobilní telefon, na který bude zaslán ověřovací SMS kód. Radnice taky zruší dříve plánované prezentace projektů. Realizovat se vítězné projekty začnou v létě.

Při hlasování budou lidé moci dávat kladné i záporné body. Jeden negativní hlas půjde ale použít až po udělení dvou hlasů pozitivních. Každý hlasující bude zároveň každému projektu moci udělit jen jedno hodnocení. U jednotlivých projektů se následně sečtou plusové body a odečtou se od nich ty minusové.

Tip: Cheb, nebo Vary? Univerzita se rozroste, zdravotníci tu ale nebudou

Návrhy lidé mohli podávat od začátku ledna do 20. února. Návrh mohli podat lidé od 15 let výš, kteří zároveň získali podporu alespoň pěti dalších lidí nad 15 let.

Vyhodnocení přihlášených projektů městskými úředníky ukázalo třeba to, že radnice počítá s přesunem Základní umělecké školy do Dominikánského kláštera (bývalý KASS). Jeden z projektů totiž chtěl v této budově v Kamenné ulici vybudovat nový „sportovní areál“, podle úředníků to však není možné z důvodů chystané rekonstrukce.

Mezi přihlášenými projekty se na městském webu k participativnímu rozpočtu na krátko objevil i návrh na vybudování lavičky Václava Havla v Chebu. Navrhovateli se ale ozvali lidé, kteří na lavičku už nějaký čas shánějí peníze a požádali ho o stažení tohoto nápadu. Navrhovatel jim vyhověl, a proto lavička Václava Havla nakonec mezi přihlášenými projekty není.

Participativní rozpočet slíbila Volba pro město, která ovládla volby v roce 2018, ve svém volebním programu. Cílem participativního rozpočtu není podle vedení města jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém.

„Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet,“ stojí v materiálu pro zastupitele, kteří podmínky participativního rozpočtu schválili loni v září.

Tip: Kdy otevřou školky? Radnice zjišťuje zájem rodičů

Vedení města si od zapojení veřejnosti do rozhodování o přerozdělování peněz slibuje také to, že to může radnici naučit, jak naslouchat občanům a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

Kolik to celé bude stát? Kromě samotných peněz na přihlášené projekty město počítá se 100 tisíci korunami na odměnách pro zaměstnance, kteří se loni podíleli na přípravě propagace celého projektu.

Dalších 45 tisíc korun dostane firma Agora, která celý projekt participativního rozpočtu zprocesuje, zhruba 17 tisíc korun bude stát tisk a distribuce propagačních letáků. A konečně s 50 tisíci se počítá na pořádání setkání s občany – půjde o peníze na občerstvení nebo třeba pronájem prostor.


Podporujeme chebské podnikatele


Realizovatelné projekty:

Goethova terasa a turistické odpočívadlo – 500 000 Kč, navrhovatel Milan Kůtek

Nohejbalové a volejbalové hřiště v Hájích – 500 000 Kč, navrhovatel Miroslav Zakuťanský

Volejbal bez zranění na koupališti Dřenice – 500 000 Kč, navrhovatel Josef Knot

Vybudování veřejného osvětlení na příjezdové cestě pro trvale bydlící občany města Chebu v „Osadě u Jána“ – 500 000 Kč, navrhovatel Jan Morava

Rozšíření a úprava jízdárny pro děti v areálu v DDM Sova – 499 420 Kč, navrhovatelka Petra Korelusová

Rozšíření aplikace timeTrip – cestujeme časem ve virtuální realitě v Chebu – 496 100 Kč, navrhovatelka Zdeňka Brožová

Hřiště pro Zlatou louku – 490 820 Kč, navrhovatelka Miroslava Neužilová

Workout u šestky – 476 410 Kč, navrhovatel Jiří Beneš

Revitalizace hřiště ve vnitrobloku domů Do Zátiší – 400 tisíc Kč, navrhovatelka: Květa Gordonová

Park s výběhem a prvky pro psy – 300 až 400 tisíc Kč, navrhovatel David Nasler

Naučná procházka v okolí Horního Pelhřimova – 225 tisíc Kč, navrhovatelka Marcela Ambrožová

Mořská pláž v Chebu (rybník u osady Maškov) – 220 000 Kč, navrhovatelka Alice Vaculová

Pergola na hřišti v Hájích – 110 000 Kč, navrhovatel Pavel Pagáč

Mega houpačka mezi lukostřeleckým hřištěm a „zlatou“ dráhou – 75 000 Kč, navrhovatelka Alice Vaculová

Kuličková dráha – 70 000 Kč, navrhovatelka Lenka Beranková (na úvodním obrázku v tomto textu je kuličkodráha ve Zruči nad Sázavou, která slouží jako inspirace tomuto návrhu)

Osázení svahů v parku u Medvědího příkopu keři lískových oříšků – 57 350 Kč, navrhovatelka Dagmar Kalina

Stezka pro bosé nohy na krajince – 42 000 Kč, navrhovatelka Markéta Mašková


Podporujeme chebské podnikatele


Nerealizovatelné (celkem 18):

Goethova skalka pod hrází – lezení pro veřejnost

Navrhovatelka: Zdeňka Fafílková

Komentář úřadu: Jedná se o významný krajinný prvek. Zásah do biotopu se z pohledu ochrany přírody jeví jako nevhodný. Také z hlediska bezpečnostního není tento skalnatý útvar vhodný jako veřejná lezecká stěna z důvodu průběžného uvolňování kamenů.

Herní centrum pro děti na náměstí

Navrhovatelka: Nikola Balážová

Komentář úřadu: V pravidlech projektu Mega nápady je stanoveno, že se musí jednat o návrhy, jejichž realizace bude stát maximálně půl milionu korun. Odhad nákladů na realizaci zaslaného návrhu je podstatně vyšší. V objektu, který navrhovatelka vytipovala, nejsou navíc pro realizaci vhodné volné prostory. V tamním nebytovém prostoru funguje restaurace Bartholomeus. Nutnou podmínkou přijetí návrhu je rovněž to, že ho musí podpořit pět tzv. garantů, což zaslaný návrh nesplňuje.

Hřiště na plážový volejbal (na Spáleništi)

Navrhovatel: Zbyněk Brustmann

Komentář úřadu: Návrh je v kolizi se záměrem revitalizace celého území.

Hřiště pro všechny (kde by si mohly hrát zdravé a hendikepované děti dohromady)

Navrhovatelka: Alena Votavová

Komentář úřadu: Zatím se nepodařilo najít vhodný pozemek, který by byl dostatečně velký, dobře dostupný a kde by byla zajištěna možnost uzavírání herních prvků. Vzhledem k charakteru nápadu a jeho přínosnosti se bude v hledání vhodné lokality pokračovat.

Chodník v Podhradu

Navrhovatelka: Andrea Tyrpeklová

Komentář úřadu: Jedná se o komunikaci ve vlastnictví Krajské správy a údržby Karlovarského kraje. I stezka pro pěší má svá pravidla a musí být zajištěna bezpečnost chodců. Nápad se zřejmě do kategorie do 500 tis. Kč nevejde, ale předpokládám, že bude sloužit jako podklad pro náměty na projektovou přípravu pro náš odbor. Propojení budované stezky kolem průmyslové haly se stezkou Podhrad – Háje, bude město v letošním roce projektově připravovat.

Chodník podél bytového domu v Třebízského ulici

Navrhovatel: Petr Černík

Komentář úřadu: Již dříve byl zadán požadavek na vypracování projektové studie, která celou okolní lokalitu řeší koncepčněji (vybudování nových parkovacích míst, nový chodník…).

Iglú nejen na vánoční trhy

Navrhovatel: Tomáš Novotný

Komentář úřadu: Návrh nezapadá do koncepce tradičních vánočních trhů s dřevěným tržištěm.

Komunitní solární elektrárna na střechách 5. ZŠ a Gymnázia

Navrhovatel: Michal Tancoš Jr.

Komentář úřadu: Primárně tento nápad nesplňuje základní podmínku participativního rozpočtu, že návrh musí sloužit široké veřejnosti. V podstatě se jedná o komerční nápad, kdy budou instalovány solární panely na střechy městských objektů, které budou produkovat elektřinu pro možnost připojení dotčených budov a zároveň generovat elektřinu do veřejné sítě, za kterou bude distributor platit. Nelze uvažovat o tom, že participativní je to, že občané mohou vložit své finanční prostředky do projektu a následně se dělit o zisk. Jedná se tedy čistě o komerční záležitost bez přínosu široké veřejnosti. Nápad by se mohl modifikovat na zřízení solárních panelů na objektech města za účelem produkce elektřiny pro napájení např. veřejného osvětlení, čerpadel na zalévání zeleně atd.

Dle našeho názoru tento návrh nesplňuje podmínku participativního rozpočtu.

Parklet na cestách

Navrhovatel: Tomáš Novotný

Komentář úřadu: Návrh je v rozporu s koncepcí jednotného mobiliáře v centru města.

Parkování před 5. základní školou

Navrhovatel: Michal Tancoš Jr.

Komentář úřadu: Kvůli předpokládané finanční náročnosti, která podstatně převyšuje stanovený limit, návrh nezapadá do projektu Mega nápadů. Bereme ho však jako podnět pro zpracování studie a následnou projektovou přípravu rekonstrukce celého úseku ulice Matěje Kopeckého. Samostatný parkovací záliv by byl vytržen z kontextu a dle vyjádření Ing. Tlačila by s tím Dopravní inspektorát nesouhlasil bez řešení další dopravních návazností, takže je třeba připravit návrh komplexnějšího řešení.

Psí hřiště/park s prvky agility a vodní plochou mezi ulicemi U Stadionu a Šeříková

Navrhovatelka: Petra Pližingrová

Komentář úřadu: Jedná se o území, které není ve vlastnictví města Chebu, nýbrž státu. Město se již delší dobu snaží o odkup tohoto pozemku, ale bezvýsledně.

Revitalizace Gertnerových sadů

Navrhovatelka: Michal Novák

Komentář úřadu: Gertnerovy sady bude třeba revitalizovat komplexně, tzn. například i včetně veřejného osvětlení. I navrhovaná částečná úprava (vybudování mlatových cest, osázení mobiliářem…) by přesáhla stanovenou částku 500 000 Kč.

Sportem sobě – chebský sportovní sál v Kassu

Navrhovatelka: Dominika Jílková

Stanovisko odboru správy majetku:

  • vybudování sportovního sálu v budově Kamenná 5 (bývalý KASS) je nerealizovatelné z důvodu připravované rekonstrukce celého objektu pro potřeby ZUŠ Cheb,
  • dále se jedná o památkově chráněný objekt, kde každý stavební zásah nebo úprava podléhá schválení státní památkové péče,
  • v rámci města je dost dostupných sportovních zařízení a tělocvičen škol, kde je možné po domluvě s provozovatelem či uživatelem požadovanou aktivitu provádět,
  • umožnění volného režimu v užívání prostor města není možné, užívací vztah by musel vždy „zastřešit“ spolehlivý subjekt jako nájemce nebo vypůjčitel na základě uzavřeného smluvního vztahu, který by byl povinen hradit náklady spojené s užíváním prostor (teplo, voda, úklid, elektřina atd.) a zabezpečil plnění smluvních podmínek,
  • navrhovatelka podává návrh bez uvedení cílového počtu dětí a věkových kategorií (není jasné zda má zmapováno kolik dětí a v jakých věkových kategoriích by sportovní sál využívalo),
  • v minulosti se v návrhu uváděný model sportování děti a mládeže v prostorech města neosvědčil (zejména v prostorech města Karlova 17).

Úprava okolí kostela sv. Mikuláše a Alžběty

Navrhovatelky: Zdeňka/Blanka Brožová/Zigo Cizlerová a kol.

Komentář úřadu: Návrh je v kolizi se zpracovanou studií kompletní obnovy Kostelního náměstí.

Veřejné osvětlení a oprava komunikace ve vnitrobloku Pivovarská – Wolkerova

Navrhovatel: Jiří Macek

Komentář úřadu: Návrh není v souladu s pravidly participativního rozpočtu, kdy je požadována přínosnost pro širokou veřejnost.

Vodovodní řád pro zahrádkářskou osadu Sábovna

Navrhovatel: Karel Rejsek

Komentář úřadu: Dle vyjádření odborů MěÚ podstatná část navrhované vodovodní přípojky jde po pozemku třetích osob a k tomu je ještě větší část těchto pozemků zatížena předkupním právem České republiky.

Vybudování veřejného osvětlení podél komunikace z Chebu do Pelhřimova (podél řadových garáží)

Navrhovatel: Miloslav Brustmann

Komentář úřadu: Předpokládané náklady na realizaci výrazně převyšují stanovený limit 500 tisíc Kč, levnější varianta není reálná.

Zdroj úvodního obrázku: meganapady.cz


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.