Poplatek za odpad bude i dál 700 korun, rozhodne příští zastupitelstvo

Za odpad budou Chebané i v příštím roce nejspíš platit 700 korun za rok. Současné vedení radnice připravilo na příští zastupitelstvo změnu vyhlášky, podle které město vybírá poplatek za odpad.

Ten měl podle vyhlášky, kterou schválilo v září ještě předchozí vedení radnice, klesnout od roku 2019 na 500 korun na rok a osobu. “Nám se podařilo snížit náklady o čtyři miliony korun za rok, což na občany vychází tak, jak jsme to snížili,” zdůvodnil to v rozhovoru s Chebským infem bývalý starosta Zdeněk Hrkal. Zároveň připustil, že do budoucna bude tlak na růst tohoto poplatku, když se postupně zvyšuje skládkovné.

Současné vedení radnice nechce dopustit propad v příjmech městského rozpočtu ve výši téměř sedmi milionů korun (to odpovídá například ztrátě městského bazénu, kterou město z rozpočtu kryje). Již v září někteří zástupci současné koalice mluvili o tom, že snížení poplatku bylo předvolebním dárkem tehdejšího vedení, který nedává smysl.

Doplnění: Proti nové vyhlášce se staví Gabriela Licková, lídryně koaličního Hnutí 2018. I tak ale platí, že sama VPM má sílu na to, novou vyhlášku prosadit.

Tip: Spalovna nebude. Radnice chystá jednání se spoluvlastníkem Terey

Na jednání zastupitelstva, které proběhne 20. prosince, tak současné vedení posílá návrh nové vyhlášky. Ta poplatek za odpad zachová na výši, kterou občané Chebu platili i letos – 700 korun. A protože platí, že v zastupitelstvu má současné vedení města pohodlnou většinu, lze předpokládat, že návrh vyhlášky bude schválen.

Současné vedení radnice přitom vychází z doporučení finančního odboru na radnici. Ten už v květnu letošního roku na základě vlastní analýzy nedoporučil poplatek za odpad snižovat, protože celkové náklady na odpadové hospodářství se nesnižují (viz důvodová zpráva k návrhu vyhlášky na straně 152 materiálu k jednání zastupitelstva).

Od loňského dubna sváží město odpad z chebských domácností ve vlastní režii prostřednictvím městské společnosti Chetes. Podle analýzy tak došlo ke snížení části celkových nákladů na odpadové hospodářství města. Konkrétně se snížily náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu.

Další položky celkových nákladů odpadového hospodářství se ale nesnižují, nebo se dokonce zvyšují. “Jedná se o náklady na sběr a svoz separovaného odpadu (papír, sklo, plast); na svoz bioodpadu, na provoz sběrného dvora, na vyprazdňování odpadkových košů a na likvidaci černých skládek,” stojí v závěrech analýzy. Náklady na tyto položky převyšují dosažené úspory u směsného odpadu. I finanční odbor připomněl rostoucí ceny za skládkování.

V důvodové zprávě k návrhu nové vyhlášky je také výpočet skutečných nákladů na odpadové hospodářství a jednoho občana. Vycházejí zhruba na 1225 korun. Vybrané poplatky tak kryjí jen část celkových nákladů.