Kam s novým bazénem? Politici navrhují Lokomotivu, Kovo nebo “cvičák” nad Chetesem

Současný chebský bazén podle vedení města dosloužil, začíná se tak řešit, kde postavit bazén nový. Vyhlídnutý je pozemek vedle Lokomotivy a vážně se uvažuje o tom, že by se zároveň postavil i nový zimní stadion. Co na tyto plány říkají další chebští politici?

„Míst, kam by se obě sportoviště vešla, v Chebu moc není. Jako ideální se nám jeví prostor bývalého škvárového hřiště za stadionem Lokomotivy (na úvodní fotce – poznámka redakce). Přibližně dvouhektarový pozemek však patří státu. Jednáme, za jakých podmínek bychom jej mohli získat,“ řekl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM) serveru iDnes.cz.

Stávající bazén dosluhuje, není moderní a pokud by měl v budoucnu dál fungovat, potřeboval by podle Jalovce investici v řádech desítek milionů. Naposledy například město muselo zaplatit 320 tisíc korun za bezpečnostní síť, která byla natažena pod stropem. Z něho se totiž začaly uvolňovat podhledové desky a hrozil jejich pád do bazénu.

Zároveň má současný bazén značně ztrátový provoz, město na něj každoročně musí doplácet zhruba šest až sedm milionů korun.

Zimní stadion zase narušují spodní vody a nyní se zjišťuje, zdali se vyplatí ho zásadně zrekonstruovat nebo spíše postavit nový. Podrobnosti: Zimní stadion stojí na vodě. Opravy budou podle starosty drahé

Pokud by bazén a zimní stadion byly u sebe přineslo by to podle vedení města energetické úspory. Krytý bazén by bylo možné vytápět odpadním teplem ze zimního stadionu. To byl i důvod, proč se dříve uvažovalo o vybudování nového bazénu na místě bývalého pivovaru, tedy těsně nad současným zimním stadionem.

Podle současného vedení ale tento pozemek pro nový bazén nevyhovuje. „Je malý, bez možnosti vybudovat zde parkoviště, a navíc to staticky není možné s ohledem na podzemní prostory, které zde po zbouraném pivovaru zůstaly,“ říká místostarosta Miroslav Plevný (VPM).

Vše je teprve v začátku, nic zatím nebylo rozhodnuto. Jisté je, že pokud by k nim došlo, půjde o investice za stovky milionů korun. Zeptali jsme se proto zástupců dalších chebských politických stran, jestli v bazén Chebu potřebujeme, jestli by měl být nový a kde by měl stát.

Současné vedení města totiž při nástupu do funkce slibovalo, že bude při případné výstavbě nového bazénu postupovat tak, aby pro konečné řešení našlo co nejširší politickou shodu.

Gabriela Dostálová, ANO: Ideálně nad Chetesem

Jak bazén, tak zimní stadion budou ve velmi krátké době vyžadovat vysoké investice do oprav stávajících nemovitostí, případně i technologií. Již 2 roky ale pro tyto potřeby fungují celkem štědré dotace z ministerstev školství a místního rozvoje na stavbu či obnovu sportovní infrastruktury. Je však potřeba zásadně máknout a ne jen vést debaty, jestli ano nebo ne, a jestli tady nebo onde… Za našeho vedení se povedlo z tohoto programu čerpat na další etapu revitalizace sportovního areálu Lokomotiva.

S ohledem na současný stav jak bazénu tak i zimního stadionu je ale otázka stavby nových sportovišť také legitimní. Vedení se nesmí bát rozhodnout a musí konat rychle, buď začít opravovat současná sportoviště s pomocí dotací, nebo plánovat vznik nových a samozřejmě také zapojit dotační peníze.

Tip: Svědomí mám čisté, říká bývalý starosta Vanoušek

Pro vznik nového bazénu a “zimáku” a s ohledem na stávající územní plán je za nás ideálním umístěním pozemek ministerstva obrany za Chetesem vpravo směrem na Svatý Kříž o výměře 165 842 m2, kde je územním plánem schváleno sportoviště. A infrastrukturní napojení je též ideální. Samotné technické řešení by bylo ale potřeba nechat na projektantech.

Pozemek Státního pozemkového úřadu, který zmiňoval A. Jalovec má 22 961 m2 a SPÚ chce za něj logicky 400 korun za m2 pro využití jiné než trávník. I stát se musí chovat jako řádný hospodář a A. Jalovcovi se to nemusí líbit, ale tak to prostě je.

Z toho vyplývá, že padne-li rozhodnutí o stavbě nových sportovišť, je potřeba urychleně vrhnout síly na převod pozemku od armády a hlavně pole by mělo být mnohem levnější než území v zastavěné části Chebu.

Dalším přínosem této naší vize by byla i možnost dotažení kanalizace i do těchto částí města, kudy by tak v budoucnu mohl probíhat další rozvoj města především pro bydlení až třeba směrem na Svatý Kříž.

Toto místo by bylo ideální i pro vznik skateparku, po kterém se dlouhodobě volá a také pumptrackové dráhy.

Pavel Hojda, KSČM: Nový “zimák” netřeba

Je podle Vás vůbec nutné, aby v Chebu byl plavecký bazén?

Ano, v Chebu je nutné, aby byl funkční plavecký bazén.

Pokud ano, souhlasíte s tím, aby se vybudoval nový?

Ano, výstavba nového bazénu je dlouhodobě plánovaná, byla vypracována studie výstavby v místě bývalého pivovaru, to je i dle mého mínění nejvhodnější místo výstavby nového bazénu. Zatím to nebylo pro velkou finanční náročnost realizováno.

Dává podle Vás smysl vybudovat ho společně se zimním stadionem?

Nedomnívám se, že je nutné stavět nový zimní stadion, ale celkově asanovat stávající.

Ideální místo podle Pavla Hojdy, se kterým se pro nový bazén počítalo i v době, kdy Cheb vedl starosta Pavel Vanoušek.

Ondřej Špendlíček, Piráti: Zajímavé je i Kovo

Je podle Vás vůbec nutné, aby v Chebu byl plavecký bazén?

Nevím zdali nutné, ale myslím, si, že při velikosti našeho města a zaměření Aquafora ve Františkových lázních by plavecký bazén ve města být měl.

Pokud ano, souhlasíte s tím, aby se vybudoval nový?

Vzhledem k informacím, které mám, kdy stávající plavecký bazén je na konci své životnosti a myslím si, že už ani příliš neodpovídá dnešním standardům a trendům, jeho rekonstrukce by asi spočívala spíše v udržení funkčnosti, než nějaké revoluční přizpůsobení době. Myslím si, že by bylo vhodnější vybudovat bazén nový a případně stávající změnit na spodní tělocvičnu.

Dává podle Vás smysl vybudovat ho společně se zimním stadionem?

Rozhodně dává pro synergii takových zařízení. I když je to smutné, protože po rekonstrukci zimního stadiónu se očekávalo, že by měl nadále sloužit, ale jsou zde zjevné nedostatky a nedokáži kvantifikovat rizika jeho ohrožení vodou a propadem nosných konstrukcí, tedy další životnost.

Máte tip na místo, kde by nový bazén byl podle Vás ideální?

Osobně jsem se doposud neodvážil takto přemýšlet a spíše vnímal dosavadní návrhy. Taková zařízení by měla být co nejblíže lidem, aby nebylo nutné všude jezdit auty (i když nevím, jestli už není pozdě). Tedy návrh umístit zařízení na bývalé cvičiště nad Chetesem se mi nikdy příliš nelíbil. Místo po zdemolovaném klášteře v ulici 17. listopadu je v tomto ohledu lepší, ale dosud zatím nejlepší zmíněná lokace by byla za fotbalovým hřištěm Lokomotiva Cheb.

Pokud bych měl odhlédnout od právních a možná i faktických překážek, tak zajímavá lokace by byl areál bývalého Kova v Americké ulici. Nevím do jaké míry tento prostor plní své průmyslové účely, ale rozhodně není pěkný v porovnání s dalším přilehlým rekreačně sportovním prostorem v podobě tenisových kurtů a dále navazující odpočinkové zóny směrem k Ohři.

Bývalé Kovo. I tady by to podle Ondřeje Špendlíčka bylo dobré.

Tomáš Kubát, Koalice pro Cheb: Lokomotivu jsme navrhovali už dříve

Plavecký bazén Cheb potřebuje, je to sportovní zařízení určené především veřejnosti a každé město velikosti jako je Cheb, by ho mělo mít.

Stávající bazén je již víc jak čtyřicet let starý, zázemí a ani technologie už nesplňují současný standard a náklady na provoz jsou podstatně vyšší, než kdybychom měli nový bazén. Vybudování nového bazénu je nejlepší řešení a Koalice pro Cheb to podporuje. Prostor, kde byl původní bazén, půjde bez velkých nákladů předělat na tělocvičnu, kterých v Chebu není dostatek.

Jestli by bylo vhodné vybudovat bazén zároveň se zimním stadionem, je složité se v této chvíli jednoznačně vyjádřit, protože zatím není žádná studie, kolik by stálo vybudování nového zimního stadionu a zároveň kolik by stála demolice toho původního. Jakmile bude znám předběžný rozpočet a způsob financování tohoto záměru Koalice pro Cheb se tím bude zabývat a bude posuzovat všechny aspekty a podle toho bychom stavbu podpořili nebo naopak budeme proti.

Záměr vybudovat nový plavecký bazén na místě bývalého škvárového hřiště se zdá jako nejvhodnější a Koalice pro Cheb ho navrhovala již v momentě, kdy bývalé vedení uvažovalo vybudovat bazén za nákupním střediskem Huma. Je zde dostatek prostoru k vybudování parkoviště, které každý bazén potřebuje, zajíždí tam městská hromadná doprava a vedou kolem i cyklostezky. V blízkosti je fotbalový stadion i sportovní hala a v případě pořádání soustředění, a nebo turnajů, by bylo možné ho také využívat.

Gabriela Licková, Hnutí 2018: Víme, kde se ptát

Pro umístění bazénu je navrženo několik lokalit (únor 2019). Úkol pro město Cheb – vybrat nejvhodnější lokalitu, stanoví aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Cheb – aktualizace běží.

Domnívám se, že když v Chebu sídlí společnost, která se projektováním bazénů zabývá na velmi vysoké odborné úrovni (o čem svědčí její zakázky) a která byla Chebu nápomocna při ekonomickém a technickém hodnocení projektu městských lázní navrhovaných nad stávajícím zimním stadionem (dnes nevyužitá plocha po zbouraném pivovaru) i nápadu přírodního koupaliště a která je ochotná přiložit ruku k dílu, by měla být využita – resp. její zkušenosti (jde o projekční kancelář Wach – poznámka redakce).

V případě městských lázní i přírodního koupaliště u Ohře však tato firma nemohla poradit s výběrem lokality, protože umístění záměru bylo pevně dané.

Nyní máme k dispozici zkušenosti a znalosti právě včas. Měli bychom je tedy využít.

Jan Svoboda, ODS: Souhlas s Lokomotivou

Bazén zcela určitě do Chebu patří. Jestli nový, tak společně s jiným zařízením – kuželna, fotbalová tribuna, popřípadě i zimní stadión. Otázkou je, co bude se stávajícími objekty. Současné vedení města má před sebou minimálně osm let a tedy poměrně dost času na realizaci náročných projektů. Sportovní areál Lokomotivy je myslím nejvhodnějším místem pro zmíněná sportoviště. Pokud jde o finance nemám představu, kolik by to stálo, ale v možnostech Chebu to jistě je.

Už to víte? Divadlo dál povede bývalý starosta Svoboda. Sní o novém „Déčku“