Zimní stadion stojí na vodě. Opravy budou podle starosty drahé

Zimní stadion, který v letech 2002 a 2003 prošel rekonstrukcí za 135 milionů korun, brzy spolyká další městské peníze. Může jít o desítky milionů. Novinářům to oznámil starosta Antonín Jalovec, který byl minulý týden s městskou radou na kontrole stadionu.

“Sice máme v Chebu moderní zimní stadion, ale už od začátku ho provázejí značné potíže. Stavba prošla takovým vývojem, že všichni, kteří na tom byli tehdy zainteresování, by měli skončit na pranýři. Z původního lehkého zastřešení se vyklubalo něco, co bylo nazýváno multifunkční halou,” říká Jalovec. Rozpočet stavby vyrostl z plánovaných 70 milionů korun, o kterých psali v roce 2011 Radniční listy, na téměř dvojnásobek.

“Bohužel se přitom zapomnělo, že staré kluziště bylo založeno na jednom z nejhorších míst v Chebu, kam se stahuje jak podzemní tak srážková voda z poměrně velkého teritoria – ze Spáleniště, Hradčan a i z části území směrem od nádraží. Dokonce je historicky doloženo, že tu dřív býval rybník. To se nám nyní vrací,” vysvětluje starosta, kde je původ problémů.

Do základových částí stadionu proudí velké množství vody. Nyní se monitoruje, odkud voda je a jakého je charakteru. “Rozbory ukazují, že jde o mineralizovanou vodu, která je agresivní k betonové konstrukci stadionu. Běžná voda nevadí, tato beton narušuje. Voda proudí pod celým objektem a částečně se dostává i dovnitř. Dochází k průsakům do stadionu, vznikly tam improvizované jímky, kde se voda odčerpává,” pokračuje starosta.

Tip: Deset důvodů, proč jít do chebské knihovny. Nejen pro čtenáře

Vedení města začíná hledat řešení, aby se stadion stabilizoval a do budoucna byl před spodní vodou chráněný. “Zdá se, že jestli řešení bude existovat, bude se pohybovat možná i v řádech desítek milionů korun. Do budoucna by mohlo dojít i k narušení statiky, té vody tam proudí opravdu hodně,” říká Jalovec.

Stadion je každopádně podle starosty zatím bezpečný. Nyní bude město situaci s vodou pod stadionem rok až dva sledovat, pak přijde řešení. Měření probíhají i nad stadionem, na místě bývalého pivovaru. “Je otázkou, jestli náklady na opravu nebudou dosahovat částky, která by stačila na výstavbu nového stadionu,” říká starosta.

Původní nezastřešený zimní stadion se v Chebu začal budovat v roce 1975, o rok později byla otevřena malá plocha a v roce 1977 plocha větší. Ta je dnes pod střechou, na kterou se myslelo už při projektování původního starého kluziště.

“Cheb si zastřešení zimního stadionu zaslouží, čeká na něj již vlastně přes dvacet let. Nepůjde však jen o pouhé zastřešení plochy kluziště, chceme vyřešit situaci v celém prostoru rokle, kde se areál zimního stadionu nachází,” řekl k chystanému zastřešení v roce 2001 tehdejší starosta Václav Jakl.

Kapacita zimního stadionu je 1524 míst k sezení a v případě pořádání kulturní a společenské akce dalších 700 míst k stání na ploše, uvádí web chebského zimního stadionu.

Zdroj fotografií: tiskové oddělení Města Cheb

Tak šel čas s rekonstrukcí stadionu v Radničních listech

Říjen 2001 – Zastřešení zimního stadionu se Cheb dočká možná již příští rok

Mnoho let se v Chebu mluví o zastřešení zimního stadionu. Chebská radnice již má k dispozici dokumentaci pro tento projekt, se stavbou haly by se mělo započít již příští rok.

„Cheb si zastřešení zimního stadionu zaslouží, čeká na něj již vlastně přes dvacet let. Nepůjde však jen o pouhé zastřešení plochy kluziště, chceme vyřešit situaci v celém prostoru rokle, kde se areál zimního stadionu nachází,“ řekl starosta Václav Jakl. Vzniknout by zde měla hala, kterou by bylo možné využívat pro pořádání různých sportovních i společenských akcí. „V projektu se počítá s vyřešením zázemí haly, šaten, přístupu k objektu i parkovacích míst,“ vyjmenoval dále starosta.

Celý projekt tak vyjde na zhruba 70 milionů korun. „Má však tu výhodu, že jej lze realizovat v etapách,“ doplnil místostarosta Pavel Vanoušek. V první fázi se počítá se zastřešením plochy a stavbou konstrukce tribuny pro dva tisíce diváků. Rozsah prací v prvním roce stavby bude záviset především na rozhodnutí zastupitelů o tom, kolik prostředků na realizaci haly v rozpočtu pro příští rok uvolní. „Celou akci bychom chtěli zrealizovat v rámci rozvojového programu města, na investiční akce v něm uvedené používáme finanční prostředky z aktiv města,“ řekl starosta Václav Jakl.

Radnici ještě čekají jednání s firmou IPS ohledně případného odkoupení přilehlých pozemků směrem na náměstí Prokopa Holého, kde by se měl vybudovat nový přístup ke stadionu.

Červenec 2002 – Zimní stadion bude zastřešen

Rada města již vybrala firmu, která provede první etapu zastřešení chebského zimního stadionu. Zakázku, o níž se ve výběrovém řízení ucházely dvě firmy, získal pražský Metrostav. První etapa zastřešení, v jejímž rámci bude postavena nad stávající ledovou plochou hala, k ní zbudována přístavba, konstrukce tribuny a zázemí, vyjde na 41,5 milionu korun a hotova bude ještě do konce tohoto roku.

Listopad 2002 – Zimní stadion bude otevřen se zpožděním

Technické problémy brzdí stavbu zastřešení chebského zimního stadionu. Pod budoucí halou je totiž složité geologické podloží a tak je nutné již nyní udělat některé práce, které se měly původně realizovat až ve druhé etapě zastřešení. “Změny v technologickém postupu si vyžádají posunutí dokončení stavby. Budou muset být provedeny některé práce, s nimiž se počítalo až v další etapě na příští rok. Stavba se proto protáhne, s jejím dokončením se počítá nejspíš v březnu,” uvedl starosta města Václav Jakl.

Rozšíření prací si vyžádá přibližně dvanáct milionů korun. “Nejedná se o prodražení stavby, tyto finance budou jen použity dříve, než se původně plánovalo,” vysvětlil starosta. Stavba haly totiž měla mít původně dvě etapy, v rámci té první se mělo původně jen kluziště zastřešit, postavit konstrukce tribuny a zázemí pro sportovce, aby stadion mohl v provozu být pro bruslaře.

Říjen 2003 – Na konci listopadu bude zimní stadion kompletně pod střechou

Rada města provedla na svém zářijovém zasedání kontrolu průběhu druhé etapy zastřešení chebského zimního stadionu.

„Dodavatel stavby garantuje dokončení kompletního zakrytí velké plochy, dokončení tribuny, šaten, technického bloku, vytápění, elektroinstalace a zprovoznění šaten pro veřejnost v termínu podle smlouvy, tedy do 30. listopadu,“ informoval místostarosta Pavel Vanoušek. Využití malé ledové plochy stavba neomezuje, její provoz tak může začít hned, jak to klimatické podmínky dovolí. „Jakmile budou dokončeny požární únikové lávky, zásobovací komunikace a komunikace pro přístup veřejnosti, požádá město o vydání povolení k předčasnému užívání ke zkušebnímu provozu. Pokud vše půjde optimálně, je možný termín pro zahájení provozu v prosinci,“ řekl místostarosta Vanoušek.

V současné době je vypsáno výběrového řízení na vydání stavebního povolení na komunikace a požární lávky. „Z důvodu úspory nákladů bylo projektantem zpracováno upravené řešení, které zároveň odpovídá novým bezpečnostním a protipožárním požadavkům,“ řekl dále místostarosta.

Rada města také posvětila tři důležité změny, které by měly usnadnit a zlevnit budoucí provoz stadionu. Na všech prosklených stěnách bude instalováno dvojité izolační sklo, mantinely velké plochy budou vyměněny za typ, který lze snadno a rychle demontovat při pořádání kulturních akcí a upravena bude instalace rozvodů a opláštění nebytových prostorů tak, aby bylo možné snadnější napojení instalací. Tato opatření vyjdou na 1,6 milionu korun. V průběhu výstavby bylo již změněno topné médium, namísto vlastní kotelny bude stadion vytápěn z centrálního rozvodu. Toto řešení přinese úsporu na stavbě ve výši 2,5 milionu korun. Zatím nedojde k výměně chladící technologie. „Revize ukázala, že zařízení ještě vydrží,“ konstatoval starosta města Jan Svoboda.

Rada města také v nejbližších dnech rozhodne o barevném provedení zadní stěny stadionu (směrem k objektu bývalého pivovaru), k předloženým variantám si vyžádala i stanoviska chebských architektů. Na stadionu bude nejspíš dominovat zelená barva.

Leden 2004 – Zimní stadion začal sloužit veřejnosti

Bruslící veřejnost a sportovci už mohou vedle malé ledové plochy využívat také zastřešený zimní stadion. Dodavatel, firma Metrostav, smlouvu s městem o dohotovení stavby hlavního objektu dodržel, zbývá dokončit venkovní komunikace, požární únikové lávky a nátěr fasády.

Rozpočtové náklady schválené zastupitelstvem města nebudou překročeny. V jejich rámci se provedly se souhlasem rady města i některé práce, které původně plánovány nebyly – zasklení haly dvojsklem, osazení ledové plochy novými mantinely včetně ochranného plexiskla a obezdění nebytových prostor u tribuny, kde budou vytvořeny velké prostory ke komerčnímu využití.

Zastavovací studie k připravovanému zastřešení stadionu spojenému s rekonstrukcí celého zázemí pro bruslící veřejnost a sportovce odhadovala rozpočet stavby na 97,5 milionu korun bez DPH a režijních nákladů stavby. Na základě výběrového řízení pak byla dojednána částka 134,56 milionů korun, která již zahrnuje také daně a rezervy.