Zhoršil se život v Chebu? Známe důvody propadu v celostátním žebříčku

Cheb mezi propadáky roku. Takový je výsledek druhého ročníku Indexu kvality života sestavovaného projektem Obce v datech a konzultační společností Deloitte. Aktuální výsledky byly zveřejněny v půlce srpna.

Naše město se umístilo jako 144. z celkem 206 hodnocených českých obcích s rozšířenou působností. Oproti minulému roku se Cheb v tomto žebříčku propadl o 52 míst. Útěchou může být, že ze sedmi hodnocených měst v Karlovarském kraji, skončil Cheb druhý.


Proč k tak velkému propadu během jednoho roku došlo? „Významný pokles Chebu v pořadí Indexu kvality života je způsoben snížením hodnocení Chebu ve vícero indexech,“ odpovídá Petra Konečná z projektu Obce v datech.

Než si řekneme, v jakých oblastech si Cheb konkrétně pohoršil, vysvětlíme si, jak hodnocení funguje. Celkový index tvoří mnoho dílčích indexů, které hodnotí různé parametry od délky dožití, přes dostupnost škol, lékařů, kin, lékáren či supermarketů až po to, kolik procent lidí v daném městě má exekuce nebo to jak se město staví k hazardu.

Nadprůměrně dobré výsledky má Cheb v indexech železniční a silniční dopravy (jezdí odsud hodně vlaků a město je dobře průjezdné autem), v indexu nezaměstnanosti (málo lidí bez práce) a v indexu dostupnosti bydlení (jsou tu levné byty). Ve všech těchto ukazatelích jsme v TOP 50.

Naopak výrazně podprůměrní, tedy v poslední padesátce, jsme ve více ukazatelích. Jde například o věk dožití, počet exekucí, počet lékařů nebo o kapacitu zdejších škol. Podrobné výsledky najdete na webu projektu Obce v datech.

A co konkrétně tedy může za to, že jsme si v meziročním hodnocení pohoršili o 52 míst, což je pátý nejhlubší propad v letošním žebříčku?

„Nejvýraznější pokles zaznamenal Cheb v indexu přírůstku obyvatelstva, kde se meziročně propadl z 61. na 155. místo v České republice, což je způsobeno tím, že zatímco v loňském vydání byl pro Cheb uvažovaný mírně kladný přírůstek, v letošním vydání je již výrazně záporný, tj. počet obyvatel Chebu se za rok 2018 výrazně snížil,“ odpovídá Konečná. Autoři indexu vyházejí z oficiálních statistik, v tomto případě jde konkrétně o data Českého statistického úřadu za rok 2018. Podle nich počet obyvatel Chebu v roce 2018 klesl o 183 na 31 988.

Dalšími indexy, ve kterých došlo pro Cheb k výraznému snížení hodnocení a poklesu v pořadí, jsou:

  • Index znečišťovatelů – pokles ze 13. na 98. místo v České republice (v tomto indexu došlo v letošním vydání ke zpřesnění metodiky výpočtu, kdy je započítáván objem úniků)
  • Index průměrné délky života – pokles ze 123. na 166. místo v České republice
  • Index dopravní nehodovosti – pokles ze 100. na 143. místo v České republice
  • Index dětských lékařů – pokles ze 161. na 183. místo v České republice

I když žebříček nese podle data vydání letošní letopočet, data, ze kterých je poskládán, jsou loňská. K výraznému propadu Chebu tedy došlo mezi lety 2017 a 2018. To je důležité vědět třeba pro případ, že by výsledky letošního indexu chtěl někdo využít v politickém boji.

Příspěvek na Facebooku chebské buňky hnutí ANO:

Nejlépe se podle letošních výsledků Indexu kvality života žije v Říčanech, Praze a Hustopečích, nejhůře pak v Mostě, Karviné a Orlové.

Ze sedmi hodnocených měst v Karlovarském kraji, skončil Cheb druhý. Žádná velká výhra to ale není, všech sedm měst totiž skončilo v té horší půlce žebříčku. Nejlépe se umístily Karlovy Vary na 128. místě. Po Chebu (144.) následují Mariánské lázně (162.), Aš (182.), Ostrov (184.), Sokolov (188.) a Kraslice (194.).