Krize v chebské nemocnici? Problémy řešíme, zní z kraje

Chebská nemocnice má problémy. Že chybějí doktoři i sestry a rekonstrukce nejde podle plánu, potvrzují i zástupci kraje, který je zřizovatelem nemocnice. Neplatí podle nich ale, že by nemocnici v Chebu chystali pro převzetí nějakým soukromníkem, jak se domnívají chebští zastupitelé.

Ti se v nedávném dopise pro zástupce Karlovarského kraje shodli na následujícím hodnocení stavu: „Krizová situace přetrvává v chebské části krajské nemocnice. Personálně je její provoz na samé hraně únosnosti a ani postupující rekonstrukce, na níž se město významně finančně podílí, nevede ke zlepšení stavu. V Chebu tak sílí přesvědčení, že jde jen o předehru k pronájmu chebské nemocnice některému soukromému subjektu.“

„O žádném takovém záměru vedení kraje ani krajské zastupitelstvo v současnosti nejedná a nepřipravuje jej,“ reaguje Jan Bureš (ODS), krajský radní pro oblast zdravotnictví.

Tip: Nepišme si, pojďme jednat. Hejtmanka odpověděla na dopis z Chebu

Zástupci Karlovarské krajské nemocnice se pak ohrazují proti první části hodnocení situace v chebské nemocnici, jak ji v dopise popsali chebští zastupitelé.

„Zcela zásadně se ohrazujeme proti tvrzení, že se stav v chebské nemocnici nezlepšuje. Fakta totiž hovoří zcela jinak. V uplynulých dvou letech do Chebu nastoupilo 17 nových lékařů a jen za posledních 12 měsíců 39 nelékařských zdravotnických pracovníků na hlavní pracovní poměr. V nejbližších týdnech by do nemocnice měli nastoupit nejméně čtyři další lékaři, a vedeme jednání i s řadou dalších, kteří by měli nastoupit ještě během letošního roku. Totéž platí pro nelékařský zdravotnický personál,“ říká Vladislav Podracký, mluvčí nemocnice.

Kolik lékařů a sester za stejnou dobu z chebské nemocnice odešlo, Podracký v odpovědi pro Chebské info neuvedl. Například podle chebského zastupitele Karla Tyrpekla (Koalice pro Cheb) odešli jen z chirurgie během loňského roku tři doktoři.

Podle Podrackého ale platí, že se situace v Chebu zlepšuje. „Jestliže před dvěma lety chybělo v tamní nemocnici téměř 100 sester, dnes jsme na polovině,“ shrnuje mluvčí nemocnice. Ke zlepšování situace podle něj přispělo především navýšení mezd zaměstnanců nemocnice, které v posledních dvou letech vzrostly o zhruba 40 procent.


„Kraj se snaží aktivně řešit stav zdravotnického personálu, a to jak zavedením rekordních náborových příspěvků, které v uplynulém období mohli získat lékaři (ve výši 400 tisíc korun) a střední zdravotnický personál (ve výši 150 tisíc korun) nově nastupující do nemocnic v kraji. Dále jsme zavedli dotační program na podporu specializačního vzdělávání pro absolventy, finanční prostředky získává jak lékař, tak i zařízení, které specializační vzdělávání poskytuje,“ jmenuje Bureš některá z dalších opatření, kterými kraj láká nové zaměstnance do nemocnice.

Oba pak připomínají, že nedostatek personálu neřeší jen Cheb. „Některé příčiny nedostatku personálu jsou zcela mimo naši kontrolu. Obecně je totiž v celé České republice dlouhodobě nedostatek především u lékařů v oborech, jako je intenzivní medicína, anesteziologie nebo interna. Stejně tak je v celé zemi dlouhodobě nedostatek všeobecných zdravotních sester v oblasti akutní péče. V tomto ohledu se Cheb nijak výrazně neliší,“ říká Podracký.

Cheb to má podle něj ještě těžší blízkostí státní hranice, kdy řada zdravotníků hledá uplatnění v sousedním Bavorsku a tamních nemocnicích, nebo sociálních službách. Další konkurenci pak představují lázeňská zařízení v celém kraji.

Tip: Cheb potřebuje fungující nemocnici a novou halu pro atlety a cyklisty, říká Tyrpekl

Kraj se podle Bureše snaží situaci zlepšit i investicemi do vybavení a budov chebské nemocnice. „Kraj investuje do modernizace prostředí nemocnice nejen pro pacienty, ale i pro lékaře a zdravotnický personál, aby měli potřebné zázemí a přístrojové vybavení. I když se v poslední době vyskytl problém s dokončením přestavby chebské nemocnice, vedení kraje a jeho právní zástupce aktuálně jedná se zhotovitelem o dalším postupu, aby měli zdravotníci a pochopitelně i pacienti nové prostory k dispozici co nejdříve,“ dodává Bureš.

Probíhající rekonstrukce nemocnice je v prodlení. Kraj se dohaduje se stavební firmou, která rekonstrukci od roku 2017 provádí, na podmínkách, za kterých bude moci rekonstrukce pokračovat. Možné je i to, že dojde k ukončení spolupráce a kraj bude muset hledat nového zhotovitele rekonstrukce. To by znamenalo další zpoždění.

Podle dřívějšího vyjádření náměstka hejtmanky Dalibora Blažka (HNHRM) mělo být o dalším postupu jasno do konce července, jednání ale pokračují. „Dodavatel stavby nyní rozporuje některé postupy objednatele, možné sankce za nedodržení termínu milníku a zpochybňuje možnost převzetí další části stavby – pavilonu B. Proto byla na společném jednání domluvena schůzka techniků obou stran za účasti právních zástupců, během které se zúčastnění pokusí hledat řešení v podobě co nejméně problémového dokončení této stavby,“ řekl Blažek Chebskému infu.

Rekonstrukce za téměř půl miliardy korun měla být původně hotová do konce letošního října. Město Cheb na ni má přispět celkovou částkou ve výši 40 milionů korun.