Přehlížíte nás, stěžuje si Cheb na Karlovarský kraj

Město Cheb píše na kraj. Zástupci současné vládní koalice mají pocit, že kraj se ke svému druhému největšímu městu nechová vstřícně. Vedení kraje to odmítá, ale slibuje, že se pocity chebských zastupitelů bude zabývat a pokusí se jim vyjít vstříc.

„Bohužel konstatujeme, že už v delším časovém období, zvláště pak po loňských komunálních volbách, narůstá v našem městě pocit přehlížení či opomíjení potřeb a zájmů Chebu ze strany kraje,“ stojí v úvodu dopisu, jehož vyslání k vedení kraje odsouhlasili na svém posledním jednání chebští zastupitelé.

Pro dopis, jehož úplné znění najdete pod tímto textem, hlasovali na konci června všichni koaliční zastupitelé, pro byla i zastupitelka za KSČM Helena Kobrová, její stranický kolega Pavel Hojda nebyl hlasování přítomen a Jan Svoboda (ODS) nehlasoval. Proti byli jen zástupci hnutí ANO.

Dostálová jako problém?

„Opravdu se stydím za vedení města, že takovýto materiál vůbec vznikl. Jestli vedení a zastupitelstvo města má dojem, že se s krajem nespolupracuje na přijatelné úrovni, tak by mělo chyby hledat i u sebe a ne psát plačtivě dopisy. Na dialog, který má vést ke konsenzu, musí být dvě strany,“ řekla zastupitelům Gabriela Dostálová, zastupitelka za ANO, která má blízko k hejtmance Karlovarského kraje Janě Mračkové Vildumetzové (ANO).

Dostálová dělá Vildumetzové (hejtmanka je na úvodní fotce uprostřed v červených šatech spolu s dalšími lidmi z vedení kraje) asistentku v poslanecké sněmovně. Hejtmanka je totiž zároveň i poslankyní. Podle Dostálové je současné vedení kraje k obcím v kraji vstřícné. „Opravdu nevidím problém na straně kraje, ale vidím problém na straně současného vedení města,“ řekla dále Dostálová.

„Váš pocit studu je samozřejmě vaše osobní věc,“ reagoval na řeč Dostálové starosta Antonín Jalovec (VPM). „Samozřejmě je na všechno třeba dialog, my se mu nebráníme. Ale když dialog začne a nepokračuje, tak na to chceme upozornit,“ pokračoval Jalovec, podle kterého rozhodně nejde o žádný uplakaný dopis, ale o shrnutí zkušeností.

Tip: Svědomí mám čisté, říká bývalý starosta Vanoušek

Upozornil pak konkrétně na několik momentů, které ani v dopise nejsou uvedené a které podle něj dokládají, že spolupráce s krajem není dobrá. „Už v lednu jsem byl úředníky z kraje vyzván, abych zaslal seznam podnětů k jednání. Zaslal jsem je obratem a do dnešního dne nemám reakci, k žádnému jednání nedošlo,“ zmínil například starosta.

Připustil také, že v poslední době už ke zlepšení komunikace mezi městem a krajem došlo. Stalo se to podle Jalovce ale až poté, co na předcházejícím chebském zastupitelstvu o problémech s krajem hovořil radní Karel Tyrpekl (Koalice pro Cheb). V dopise je například vyzdvihována spolupráce mezi městem a krajem na plánovaném rozšíření vysokoškolského studia. Už od akademického roku 2020/21 by se tu nově mohly studovat také obory fyzioterapie a všeobecná sestra.

Jalovec ve své řeči narazil i na úzký vztah Dostálové s Vildumetzovou. „Slečno Dostálová, možná jedním z těch problémů mezi městem a krajem, je právě vaše osoba. Mnohokrát jsme se už dozvěděli věci, které někde někdo vyprávěl. Možná to jsou smyšlenky, možná je to přikrášleno, ale kdyby byla pravda jen třetina toho, co slýchám, tak jsme opravdu velmi silně očerňováni,“ řekl starosta.

Necháme politiku za dveřmi

Jako host na zastupitelstvu vystoupil i náměstek hejtmanky Petr Kubis (ANO), který má na starosti kromě jiného sociální věci. Podle něj kraj žádné zlé úmysly nemá a bude se snažit situaci zlepšit, i když Kubise i celé krajské vedení pocity chebských zastupitelů překvapily.

„Docela mě to mrzí, pokud bych měl hovořit za své rezorty, tak si dovolím tvrdit, že spolupráce s městem Cheb je někdy až nadstandardní. Je to o tom si ty věci vyříkat. Snažíme se komunikovat se všemi. Mluvil jsem o tom i s paní hejtmankou a můžu říci i za celou krajskou radu, že nás to negativně překvapilo. Kdybychom si každý žili v bublině, dopadlo by to nejhůře na občany. Když jsme se s panem starostou několikrát bavili, tak jsme se shodli, že necháme politiku za dveřmi,“ řekl Kubis. „Pojďme teď udělat vše pro to, abychom to řešili,“ shrnul Kubis.

Zmínil se konkrétně třeba i o situaci organizace Joker, která sídlí v Chebu a stará se o handicapované lidi v celém okrese. Ta dostala nedávno od kraje za porušení dotačních pravidel pokutu a musela také vracet část čerpaných dotací. Dohromady šlo asi o 700 tisíc korun. Podle Kubise je to nepříjemná záležitost, ale Joker není jediná organizace v kraji, která neprošla kontrolami v poslední době dobře.

„Podstatně větší odvody musely platit příspěvkové organizace v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Je takhle nastavený systém a vnímám to, že někdy může být šikanózní. Musíme ho opravit a pracuje se na tom, aby se ty služby nedostávaly do takovýchto situací. I u Jokeru ale zafungovala spolupráce s městem. Sešli jsme se v kanceláři pana starosty, byli tu i další starostové a hledali jsme způsob, jak jim pomoci,“ řekl Kubis. Chebští zastupitelé tak v dalším průběhu zastupitelstva schválili mimořádnou dotaci pro Joker ve výši 120 tisíc korun.

Tip: Cheb bude mít extraligu. Stolní tenisté těsně utekli osudu hokejistů

Podle Kubise má také Cheb výrazný hlas přímo ve vedení kraje, když v krajské radě je i Daniela Seifertová (ANO), která dříve byla chebskou zastupitelkou. Seifertová vystoupila po Kubisovi a potvrdila, že krajskou radu dopis překvapil. Zmínila, že konkrétně v oblasti kultury a památkové péče, kterou má na starosti, spolupráce s Chebem funguje, chystá se například velká rekonstrukce místního muzea.

Oběma krajským radním pak za vstřícná slova poděkoval chebský místostarosta Miroslav Plevný (VPM). „Když si ten dopis přečtu, tak je možná kritický, ale jinak mírný a vstřícný. Je to o tom, abychom spolupráci dále rozvíjeli, a pokud možno lépe než tomu z různých důvodů bylo doposud. Vítám vaše slova, určitě chceme věci řešit osobně. Věřím, že spolupráce bude,“ řekl Plevný.

Přidal se k němu i Karel Tyrpekl, z jehož iniciativy dopis z Chebu na kraj putuje. „Chtěl bych poděkovat vedení kraje, že si konečně všimlo Chebu, že to nejsou jen represivní věci. Stále žiji v naději, že budeme spolupracovat,“ uzavřel debatu chebský radní.


Úplné znění dopisu:

Vážená paní hejtmanko,

Vážení krajští radní,

Vážení krajští zastupitelé,

obracíme se na vás jako členové Zastupitelstva města Chebu.

Bohužel konstatujeme, že už v delším časovém období, zvláště pak po loňských komunálních volbách, narůstá v našem městě pocit přehlížení či opomíjení potřeb a zájmů Chebu ze strany kraje. Jsme druhým největším městem regionu, městem, kde sídlí řada významných veřejných i podnikatelských subjektů. Přesto opakovaně zjišťujeme, že některá důležitá rozhodnutí krajských orgánů či subjektů zřizovaných Karlovarským krajem, ač se Chebu přímo týkají a jejich důsledky komplikují chod města, nejsou s představiteli města předem konzultována a dozvídáme se o nich až z médií či různými neoficiálními cestami. Nemáme tak možnost taková usnesení oponovat a korigovat, a tím minimalizovat jejich negativní důsledky pro město. Některé žádosti města jsou ze strany krajských orgánů či krajem zřizovaných subjektů řešeny liknavě.

Stále se domníváme, že jde o náhodný sled událostí, ale jejich četnost, obzvlášť v posledním půl roce, vyvolává u chebské veřejnosti i u nás, jejích volených zástupců, velké rozpaky.

Dovolujeme si uvést několik konkrétních příkladů z poslední doby.

Již v polovině loňského roku rozhodl kraj o uzavření DPS v Dragounské 12, i když bylo toto zařízení naplněno a i v příštích letech lze vzhledem ke stárnutí populace očekávat zvýšený zájem o tento typ služeb. Oceňujeme intenzivní komunikaci, kterou s námi pan náměstek Kubis v průběhu útlumu činnosti DPS a stěhování klientů vedl, vážíme si i převedení části inventáře na město, přesto ale musíme upozornit na nevstřícný postoj KKN a.s., s níž město už půl roku řeší pronájem pro ni zcela nadbytečného pozemku, na kterém nutně potřebujeme zřídit zázemí pro nové sociální služby, jejichž provoz dlouhodobě a citelně zatíží městský rozpočet.

Nepříjemně nás překvapila v médiích uveřejněná informace, dle které se kraj po krachu jednání s městem Karlovy Vary dohodl s městem Sokolov na vybudování nového domova se zvláštním režimem (DZR). Chebu nic takového nabídnuto nebylo, i když je DZR jednou ze služeb, která nám byla přímo krajskými úředníky doporučena jako náhrada za zrušený DPS v Dragounské 12. Obáváme se tak, že sokolovské zařízení bude na úkor chebského zařazeno do sítě sociálních služeb a náklady na provoz DZR znovu ponese rozpočet našeho města.

Rozladění vzbudil v Chebu i velmi tvrdý postoj KÚ Karlovarského kraje vůči spolku Joker. Jeho vedení se sice dopustilo určitých chyb, ale sankce, jež mu byly uděleny, jsou likvidační a ohrožují další péči o 120 klientů tohoto spolku. Znovu tedy nezbývá, než aby situaci nesystémově řešilo ze svého rozpočtu město Cheb, ač nebylo původcem výše popsaného problému.

Krizová situace přetrvává v chebské části krajské nemocnice. Personálně je její provoz na samé hraně únosnosti a ani postupující rekonstrukce, na níž se město významně finančně podílí, nevede ke zlepšení stavu. V Chebu tak sílí přesvědčení, že jde jen o předehru k pronájmu chebské nemocnice některému soukromému subjektu.

Obavy a spekulace vyvolává i vývoj na chebské ISŠ. Řadu let výrazně klesá počet jejích žáků, provozu a renomé školy neprospěl ani zdlouhavý výběr nového ředitele.

Jen neoficiálními cestami se vedení Chebu dozvědělo o připravovaném odpojení dvou objektů ISŠ, konkrétně budov na Májové ulici a v ulici Komenského, od dálkového vytápění zajišťovaného městem spoluvlastněnou firmou Terea. Odpojení přitom může velmi negativně ovlivnit další fungování, ba i samou existenci, systému vytápění, jenž je pro Cheb naprosto klíčový.

Pozitivní reakce v Chebu nevzbudil ani seznam strategických projektů navržených krajem do programu RESTART. Kromě celokrajského projektu zlepšení kvality bydlení se totiž žádný projekt Chebu netýká, a to ať už jde o zřízení nové veřejné školy (Karlovy Vary), rekonstrukci Střední uměleckoprůmyslové školy (Karlovy Vary), nový domov se zvláštním režimem (Sokolov), rozvoj letiště (Karlovy Vary) či zřízení balneologického institutu (zřejmě Karlovy Vary). Jsme si přitom jisti, že řada chebských projektů by si zařazení na seznam zasloužila.

Uvítali bychom i zesílený tlak krajských orgánů na ministerstvo dopravy a ŘSD, aby mnohokrát odkládaná dostavba čtyřpruhu na dálnici 06 mezi Chebem a Pomezím nad Ohří byla co nejdříve realizována.

Bylo by možné uvést i další příklady, domníváme se však, že výše popsané jsou dostatečně ilustrativní.

Naše rozladění umocňuje i přesvědčení, že město Cheb přistupuje k iniciativám a akcím kraje velmi vstřícně. Dovolíme si uvést třeba krytí značných finančních nákladů na organizaci hokejového turnaje v rámci IX. her zimní olympiády dětí a mládeže, spolufinancování opravy nemocnice či financování drtivé části nákladů na rekonstrukci Zemědělské ulice patřící kraji.

Věříme, že kupříkladu nedávný společný postup města a kraje v otázce rozšíření možností vysokoškolského studia v Chebu může být dobrým východiskem pro spolupráci při řešení dalších problémů. Stejně tak pozitivně vnímáme, že v průběhu června 2019 došlo u některých z výše zmiňovaných bodů (odpojování od dálkového vytápění, pronájem pozemků v nemocnici) aspoň k částečnému posunu.

Jsme připraveni kterýkoliv z výše zmiňovaných problémů i jakékoliv další ve spolupráci s krajem aktivně řešit. Žádáme ale, abychom o nich byli včas a dostatečně informováni a mohli připomínkovat ta rozhodnutí orgánů Karlovarského kraje, která se našeho města týkají. Uvítáme jakýkoliv návrh, který povede ke zlepšení vzájemné komunikace mezi městem a krajem. Jsme přesvědčeni, že tím zamezíme další eskalaci negativních pocitů občanů Chebu vůči kraji.

V Chebu kraj nekončí. Začíná zde.

Čtěte také: