Změny v MHD: Budou nové autobusy na CNG, město navíc ušetří

Od začátku roku 2021 by v Chebu měly jezdit nové nízkoemisní autobusy a město by za městskou hromadnou dopravu přitom mělo platit méně peněz než dnes. Počítá s tím dohoda mezi radnicí a společností Autobusy Karlovy Vary, o které budou hlasovat zastupitelé na svém čtvrtečním jednání.

Na konci roku 2020 končí současná smlouva na provozování městské hromadné dopravy v Chebu s Autobusy Karlovy Vary. Město nyní doplácí za MHD zhruba 14 milionů korun ročně. Od roku 2021 to má být o více jak dva miliony korun méně.

Vedení dopravní společnosti, která v Chebu hromadnou dopravu zajišťuje, totiž přišlo s nabídkou, že pořídí na dotaci nové autobusy a díky tomu bude moci město platit méně než nyní.

Vedení města se tato nabídka zamlouvá, takže na zastupitelstvo jde materiál s doporučením, aby byl schválen. Pak by v Chebu společnost Autobusy Karlovy Vary MHD provozovala až do konce roku 2030, smlouva se má uzavřít na deset let.

Město může uzavřít smlouvu rovnou s předem vybranou firmou, pokud je roční plnění ze sjednané smlouvy pod hranicí jednoho milionu eur. Zároveň si vedení města ve smlouvě s dopravcem domluvilo, že pokud ještě najde dopravce, který nabídne nižší cenu, Autobusy Karlovy Vary ji budou muset dojednat.

Tip: Na nádraží se opravuje střecha. Rekonstrukce stanice potrvá do března

Pokud zastupitelé záměr odsouhlasí, obmění dopravní firma kompletně vozový park autobusů, se kterými v Chebu jezdí. Pořídí 12 nových nízkopodlažních autobusů na CNG. Počítá přitom, že získá dotaci v rámci výzvy IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony.

„Žádosti by se měly podávat od června do září 2019. V případě získání dotací by se autobusy mohly pořídit do konce roku 2020,“ stojí v důvodové zprávě k jednání zastupitelů. K žádosti o dotaci firma potřebuje příslib od města, že s ní hodlá uzavřít smlouvu. I o tomto příslibu zastupitelé budou hlasovat.

Pokud firma dotaci získá, vychází roční úspora pro město Cheb ve výši 2,168 milionu korun oproti letošní výši kompenzace 14 milionů korun. Pokud by ke schválení dotace nedošlo, pak by naopak město dopravci platilo oproti dnešku téměř o čtyři miliony korun více. V takovém případě ale město může od smlouvy odstoupit a řešit hromadnou dopravu v Chebu jinak.

Sportovci a kino chtějí peníze

Zastupitelé ve čtvrtek budou hlasovat také o třech žádostech o dotace ze strany sportovních klubů. Vedení města doporučuje schválit 750 tisíc korun pro Sportovní klub stolního tenisu Cheb, který chce v příští sezoně hrát nejvyšší soutěž v zemi – extraligu. Utkání chce pořádat v Kulturním centru.

Už jste to četli? Odpady se budou svážet méně často. Město už ví, jak naučí lidi třídit

Naopak vedení města nedoporučuje schválit žádost fotbalové Hvězdy o 450 tisíc korun na účast v divizi a smůlu zřejmě budou mít i hokejisté z HC Stadion, kteří žádají o jednorázových 1,8 milionu korun, aby mohli hrát druhou hokejovou ligu.

Naopak schválit by zastupitelé podle doporučení vedení města měli peníze na modernizaci Kina Art. To žádá o 732 tisíc korun na pořízení 4K projektoru, odbavovacího zařízení a zvukové aparatury 7.1 podporující standard Dolby Digital a DTS. Polovinu peněz má následně Kino Art čerpat z dotace od Státního fondu kinematografie. Ve finále by tak město mělo zaplatit polovinu plánované modernizace.

Detaily ke všem zmíněným bodům i k celému jednání zastupitelstva najdete v materiálech na městském webu.


Vybraných politiků ze všech stran zastoupených v chebském zastupitelstvu jsme se zeptali, jak budou o zmíněných žádostech o dotace hlasovat. Odpovědi poslal jediný – lídr Pirátů Ondřej Špendlíček, který už o všech těchto projektech jednal a hlasoval na radě města, jejímž je členem a stejně bude hlasovat i na zastupitelstvu.

Podpoříte při hlasování na zastupitelstvu žádost o dotaci ve výši 750 000 Kč pro klub stolního tenisu?

K žádosti sportovního klubu stolního tenisu Cheb jsem zaujal kladné stanovisko, a to v souladu s odborem školství, tělovýchovy a kultury (ŠTaK) z důvodu jeho historické tradice spjaté s městem, velmi dobrých výsledků klubu, směřujícího do nejvyšší soutěže, která se bude hrát i v KC Svoboda a kvalitně zpracované žádosti.

Podpoříte žádost o dotaci ve výši 450 000 Kč pro spolek FK Hvězda Cheb?

K žádosti spolku FK Hvězda Cheb jsem zaujal negativní stanovisko, opět v souladu s oborem ŠTaK a v nesouladu s Komisí pro sport a volnočasové aktivity, která se k žádosti vyjádřila, že podporuje myšlenku financování účasti sportovních klubů v nejvyšších soutěžích. Zde se ovšem zdaleka nejedná o nejvyšší soutěž, ale “pouze” o 4. nejvyšší soutěž, tedy divizi. Ačkoli v mých rozhodnutích hraje též roli faktor výkonu (zásluhy) při postupu do vyšší soutěže, před zakoupením licence, myslím si, že ve vztahu ke spolku FK Hvězda Cheb, by mělo město nejdříve zrevidovat vztah, ve smyslu podpory a zasmluvnění (případně dokončit koncepci podpory sportu ve městě Cheb), než začne rozdávat individuální dotace tomuto subjektu. V žádosti bych při výši dotace očekával zhodnocení stávající podpory (jsou to spojené nádoby), ale to je pouze můj osobní rozmar.

Tip: Kam s novým bazénem? Politici navrhují Lokomotivu, Kovo nebo “cvičák” nad Chetesem

Podpoříte žádost o dotaci ve výši cca 1,8 milionu Kč pro spolek HC Stadion Cheb?

K žádosti spolku HC Stadion Cheb jsem zaujal negativní stanovisko, stejně jako vedení města a odbor ŠTaK. Příslušná komise vydala stanovisko, které podobně jako u předchozí žádosti, nezohledňuje skutečnou výši soutěže, ale pouze obecně opakuje již sdělené v souvislosti s fotbalisty. Jedná se o relativně vysokou částku a bez koncepce podpory sportu v Chebu jsem odkázán na nejen na oficiální stanoviska, proto takové mé rozhodnutí. Z žádosti není patrno, zdali se jedná o postup do vyšší soutěže, nebo o koupi volné licence.

Podpoříte projekt digitalizace Kina Art, na které se má město Cheb podílet částkou ve výši 366 tisíc Kč?

K žádosti Kina Art jsem zaujal kladné stanovisko. Jedná se o projekt rozšíření kulturního vyžití v Chebu, který pilotně rozjeli Piráti v Chebu za přispění samotných členů místního sdružení a provozního rozpočtu. Na základě tohoto období bylo zjištěno, že široký zájem občanů o kino existuje. Po převedení agendy kina pod Západočeské divadlo Cheb zájem neustal a kino si tedy zaslouží rozvoj. Využití dotačního titulu je pro tento projekt významná možnost, zasahující do obohacení kultury pro širokou veřejnost a navazuje na tradici.