Nepišme si, pojďme jednat. Hejtmanka odpověděla na dopis z Chebu

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) odpověděla na dopis chebských zastupitelů, kteří krajskému vedení vytýkají, že Cheb přehlíží. Podle hejtmanky se nic takového neděje.

„Jako hejtmanka kraje velmi pečlivě hlídám, abychom ke všem přistupovali stejně a měřili starostům – městům a obcím stejným metrem bez ohledu na to, kterou „barvu politického trička“ zrovna nosí,“ stojí kromě jiného v dopise.

Podle Vildumetzové se vše mělo řešit z očí do očí a nikoli otevřeným dopisem, a tedy přes média. V dopise také uvedla, že by se na vedení Chebu mohla rovněž zlobit třeba kvůli tomu, že láká učitele na jednorázový bonus ve výši sto tisíc korun, aniž by to dalo předem vědět alespoň krajskému radnímu pro oblast školství.

V závěru dopisu navrhuje, aby se příště podobné věci řešili přímo.

O to stojí i vedení města Chebu, podle kterého s tím ale bývá problém. „Už v lednu jsem byl úředníky z kraje vyzván, abych zaslal seznam podnětů k jednání. Zaslal jsem je obratem a do dnešního dne nemám reakci, k žádnému jednání nedošlo,“ řekl na posledním jednání zastupitelů, kde se o dopisu na kraj hlasovalo, starosta Antonín Jalovec (VPM).

Zároveň připustil to, co hejtmanka v odpovědi uvádí. V poslední době došlo podle Jalovce ke zlepšení komunikace.

Zdroj obrázku: webové stránky hnutí ANO


Úplné znění odpovědi od hejtmanky:

Vážený pane starosto,

vážení radní města Chebu,

vážení městští zastupitelé,

jako bývalá starostka, která má zkušenosti s tím, jak důležitá je komunikace mezi starosty a krajskou samosprávou, mám mezi svými prioritami ve vedení Karlovarského kraje dialog s místními samosprávami. Od našeho zvolení do čela kraje v listopadu 2016 proto otevřeně komunikujeme se starosty měst a obcí našeho regionu. Pořádáme pravidelně setkání se starosty obcí a měst v jednotlivých ORP (kterých jste se Vy, pane starosto, vždy zúčastnil), dále setkání se starosty největších měst v rámci projektů Restart (těch se také účastníte). Vždy zde dáváme všem prostor pro připomínky a diskuzi, přesto pokaždé na konci zdůrazňuji, že kterýkoliv starosta může zavolat, pokud ho tíží jakýkoliv problém, všichni mají mé telefonní číslo i spojení na ostatní členy Rady Karlovarského kraje. Jsme plně k dispozici. Jako hejtmanka kraje navíc velmi pečlivě hlídám, abychom ke všem přistupovali stejně a měřili starostům – městům a obcím stejným metrem bez ohledu na to, kterou „barvu politického trička“ zrovna nosí. Bohužel si troufnu říci, že v minulosti to tak ze strany našich předchůdců v žádném případě nebylo a sama jsem si to jako starostka Horního Slavkova okusila.

Proto mě velmi udivuje a především mrzí, že nám vedení města Chebu zaslalo otevřený dopis, ve kterém si stěžuje na opomíjení potřeb a zájmů města ze strany kraje. Je to pro mě nepochopitelné především z toho důvodu, že jsem se starostou města Chebu několikrát v posledních měsících a týdnech komunikovala jak osobně, tak telefonicky i prostřednictvím emailu a většinu věcí jsme probrali a ujasnili si je. Posledního jednání Vašeho zastupitelstva, kde se tento krok diskutoval, se navíc účastnila moje náměstkyně pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová a náměstek pro sociální oblast Petr Kubis, kteří představili strategii kraje, vysvětlili, o čem s představiteli Chebu dosud jednali, ať už se to týká sociálních služeb, převodu pozemků, či oblasti kultury. Zároveň opět nabízeli možnost se setkat a o věcech dále jednat. I přesto zastupitelé města dopis odsouhlasili, zveřejnili a poslali médiím.

Mimo jiné se v tomto otevřeném dopise píše, že Karlovarská krajská nemocnice není vstřícná ohledně pronájmu nadbytečného pozemku. V dopise už ale nezmiňujete, že jste bohužel nepostupovali podle dohody s krajem a místo pronájmu požadovali prodej. Takto bych mohla pokračovat i ve vztahu ke spolku Joker. Pokud se organizace dopustí porušení zákona o rozpočtových pravidlech, kraj nemá jinou možnost než postupovat v souladu se zákonem. Nebo snad chcete, abychom sami porušovali zákon a podporovali netransparentnost? I v tomto případě navíc náměstek Petr Kubis komunikoval a snažil se ve všem vyjít vstříc a situaci řešit, samozřejmě v mantinelech zákona. Kraji jsou vytýkány i další věci, které by se zcela jistě velmi daly vyřešit z očí do očí, nikoliv přestřelkou v médiích. Také bych mohla útočit na starostu a další radní, že se rozhodli poskytovat dotace učitelům nově nastupujícím na chebské základní školy, byť to personálně ohrozí fungování škol v okolních obcích. Mohla bych se rozčilovat, že minimálně krajský radní pro oblast školství by tuto informaci měl od města dostat. Ale nedělám to a respektuji, že je to věc města, i když toto nesystémové opatření může „sebrat“ učitele školám na Chebsku i Ašsku.

V poslední době jsem se opakovaně se zástupci města Chebu viděla, když jsme iniciovali rozšíření aktivit Západočeské univerzity Plzeň v jejich chebské pobočce. Podařilo se nám budovu a možnosti univerzity v Chebu představit ministrovi školství, který následně podpořil otevření nových oborů ve městě. I při té příležitosti jsme s panem starostou seděli a probírali problémy města a možnosti jejich řešení. Pro mě je zpětná vazba starosty velmi důležitá, potřebuji o problémech vědět, abych je mohla operativně řešit. A ráda bych dodala, že kdykoliv Rada kraje rozhoduje o záležitostech týkajících se nejen Chebu, ale i všech dalších měst a obcí, trvám na tom, aby bylo předem známé stanovisko toho kterého starosty. V otevřeném dopisu vedení Chebu píše, že by uvítalo návrh, jenž povede ke zlepšení vzájemné komunikace mezi městem a krajem. Můj návrh je – přestaňte nám psát přes média, zavolejme si, pojďme společně zasednout k jednacímu stolu, tak jak jsme již dávno navrhovali. Bude to určitě pro kraj, město a jeho občany přínosnější, než vyvolávat napětí a útočit na sebe v dopisech. Věřte, že starosti Chebu nám leží na srdci stejně, jako by šlo o Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov a všechna města a obce Karlovarského kraje.

Čtěte také: Přehlížíte nás, stěžuje si Cheb na Karlovarský kraj