Přehled: Projděte si, koho město dotuje a kdo dostává nejvíc

Kdo jsou největší příjemci dotací v Chebu? A kolik dostávají sportovci, kteří chtěli v červnu po radnici další peníze? Prošli jsme městský rozpočet i další materiály pro zastupitele.

Sportovní klub Hvězda Cheb, který zatím u zastupitelů neuspěl s žádostí o 450 tisíc korun na fotbalovou divizi, už nyní patří k největším příjemcům dotací v Chebu. Ukazuje to analýza, kterou web Chebské info.cz udělal na základě veřejně dostupných materiálů pro zastupitele.

Hvězda v letošním roce od města dostala na dotacích už přes čtyři miliony korun. Nejvíce z toho dělá dotace ve výši 2,5 milionu korun na údržbu a provoz areálu Lokomotivy Cheb. Přes milion korun pak dostala na celoroční provoz, tedy především na zajištění oddílů kopané, házené a plavání, kde podle údajů z žádosti o dotaci cvičí více jak 500 členů klubu. Dalších 600 tisíc korun pak Hvězda obdržela na pořádání házenkářského turnaje O Štít města Chebu.

O dotaci na červnovém zastupitelstvu žádal také hokejový klub HC Stadion Cheb. Ten chtěl téměř 1,8 milionu korun na druhou hokejovou ligu. Zastupitelé tuto žádost o dotaci stáhli z programu, stejně jako v případě žádosti FK Hvězda. Zatímco Hvězda ale fotbalovou divizi zřejmě zvládne i bez přidělené dotace a bude doufat, že se zastupitelé nakonec k jejímu přiklepnutí ještě rozhodnou, hokejisté už druhou hokejovou ligu vzdali. Nemohou čekat do září.

TOP 10

Hokejisté od města na roční provoz celého klubu letos dostali 575 tisíc korun. I když nečerpají žádné další dotace jako Hvězda (o zimní stadion se stará Chetes, který na to od města letos dostal 7,3 milionu korun), patří také hokejisté mezi deset největších příjemců dotací mezi organizacemi, které působí v Chebu.

Hned za Hvězdu na třetí místo v tomto pomyslném žebříčku se dostali stolní tenisté. Těm zastupitelé v červnu schválili dotaci na extraligu. V Chebu se tak v sezoně 2019/20 bude hrát nejvyšší republiková soutěž v ping pongu. Město na to přispěje částkou 750 tisíc korun. Sportovní klub stolního tenisu dostal už dříve od města na celoroční provoz 300 tisíc korun.

Hlasování o sportovních dotacích podrobně: Cheb bude mít extraligu. Stolní tenisté těsně utekli osudu hokejistů

Více jak milion korun v souhrnu dostaly jen tři organizace. Kromě Hvězdy a klubu stolního tenisu ještě Diecézní charita Plzeň. Ta od města letos dostala dvě dotace. Tu vůbec nejvyšší (7,3 milionu korun) na zajištění provozu Střediska sociální rehabilitace, která pomáhá desítkám lidí na hraně společnosti – jde například o lidi bez domova nebo ty, kteří jsou dlouhodobě bez práce a musejí vykonávat veřejné služby – aby získali zpět pracovní návyky.

Zaměstnanci střediska se starají o 50 hektarů ploch v Chebu. Sekají trávu, upravují zeleň nebo uklízejí na krajince, hřbitově, Loretě nebo na sídlišti Skalka. Starají se také o úklid černých skládek.

Z deseti největších příjemců dotací či příspěvků v Chebu je šest organizací z oblasti sportu. Sociální oblast zastupuje již zmíněná Diecézní charita, z oblasti kultury je v první desítce Galerie G4, která od města dostala půl milionu korun na červnové Chebské dvorky a dechový orchestr, který dostal půl milionu na provoz. Stejnou sumou pomohlo město chebské části ekonomické fakulty Západočeské univerzity.

Deset největších příjemců dotací
Příjemce Celková částka
Diecézní charita Plzeň 7 587 000 Kč
FK Hvězda Cheb 4 121 900 Kč
Sportovní klub stolního tenisu Cheb 1 050 000 Kč
SKP Union Cheb 951 600 Kč
HC Stadion Cheb 575 400 Kč
TJ Lokomotiva Cheb 515 600 Kč
Dechový orchestr při ZUŠ 500 000 Kč
Galerie G4 500 000 Kč
Západočeská univerzita v Plzni 500 000 Kč
Tenisklub Cheb 471 900 Kč

Dotace na sport

Kdo chce dotaci od města, může se o ni přihlásit. Žádostí se pak budou zabývat městští úředníci a vedení města k ní dá doporučení pro hlasování zastupitelstva, které o osudu dotace ve finále rozhoduje. Takto starosta Antonín Jalovec na Facebooku reagoval na dotaz jednoho z občanů, zda město podpoří i šipkařské oddíly v Chebu: “Máte možnost žádat o podporu v rámci Systému podpory aktivit na celoroční činnost či jednorázovou akci nebo si požádat o mimořádnou dotaci,” odpověděl starosta.

Šipkaři zatím dotaci od města nedostávají. Dohromady město letos na celoroční činnost sportovních klubů působících v Chebu pošle téměř devět milionů korun. V následující tabulce je jejich úplný přehled. Seřazeny jsou jednotlivé dotace podle jejich výše.

Dotace na celoroční činnost – oblast sportu a tělovýchovy
Příjemce Částka
FK Hvězda Cheb – úhradu nákladů na údržbu a provoz sportovního areálu Lokomotiva Cheb 2 500 000 Kč
FK Hvězda Cheb 1 006 900 Kč
SKP Union Cheb (klub atletiky) 701 600 Kč
HC Stadion Cheb (hokej) 575 400 Kč
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb 515 600 Kč
Tenisklub Cheb 471 900 Kč
Fotbalový klub FC Cheb 467 400 Kč
Sportovní taneční studio Magicstar 432 700 Kč
Sportovní klub Trinity Cheb 370 900 Kč
Sportovní klub stolního tenisu Cheb 300 000 Kč
Profi Sport Cheb (cyklistika) 299 600 Kč
Univerzitní sportovní klub Akademik (fitness, florbal, volejbal, triatlon) 249 900 Kč
TJ Agro Cheb (jezdectví, volejbal, kulturistika, tenis, pétanque) 177 300 Kč
TJ MG Cheb (minigolf) 138 800 Kč
Jezdectví Cheb 129 800 Kč
LK Eska Cheb (lukostřelba) 109 200 Kč
TJ Cheb-Háje jezdecký oddíl 87 200 Kč
TJ Hrozňatov 83 600 Kč
SK Kraso Cheb (krasobruslení) 82 900 Kč
Radioelektronika Cheb (orientační běh) 80 000 Kč
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Cheb 80 000 Kč
Fitness club Jařest 51 400 Kč
Celkem 8 912 100 Kč

Sociální oblast

Kromě již zmíněné více jak sedmimilionové dotace dostává Diecézní charita Plzeň od města ještě dotaci ve výši 287 tisíc například na provoz azylového domu a noclehárny Betlém nebo na nízkoprahové centrum.

Když odhlédneme od sedmimilionové dotace pro Diecézní charitu, přes kterou si město kromě sociálního aspektu vlastně nakupuje i “levnou” údržbu městské zeleně (lidé zaměstnaní ve Středisku sociální rehabilitace pracují za minimální mzdu), tak platí, že sociální služby dostávají na svou činnost v průměru méně peněz než sportovní kluby. Sportovních klubů, u nichž se dotace na sportovní činnost pohybuje kolem půl milionu korun, je šest, sociální služby se většinou nedostanou ani na polovinu.

Dotace na celoroční činnost – oblast sociální, zdravotní a prevence
Příjemce Částka
Diecézní charita Plzeň – zabezpečení provozu Střediska sociální rehabilitace 7 300 000 Kč
Diecézní charita Plzeň 287 000 Kč
Joker* 258 000 Kč
Hospic sv. Jiří 200 000 Kč
TyfloCentrum Karlovy Vary 165 000 Kč
KOTEC 144 000 Kč
Útočiště 98 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 98 000 Kč
Křesťanský internacionální sbor v Chebu 75 000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 70 000 Kč
Rada romských organizací 70 000 Kč
Klubíčko Cheb 57 000 Kč
SPRP (raná pece rodinám dětí s postižením) 49 000 Kč
Celkem 8 871 000 Kč

* Joker nejdříve dostal dotaci na roční provoz ve výši 138 tisíc korun, v půlce roku mu pak byla ještě schválena mimořádná dotace 120 tisíc korun

Kultura a školství

Tyto dvě oblasti z pohledu dotací zaostávají. Ukazuje to zřejmě hlavně na to, že v Chebu není příliš kulturních či vzdělávacích spolků. Nebo nechtějí dotace. Jednou z nejvyšších kulturních dotací letošního roku tak nakonec může být plánovaná digitalizace Kina Art. Zastupitelé v červnu schválili, že když Státní fond kinematografie přiklepne Artu dotaci ve výši 366 tisíc korun na nový projektor nebo zvukovou aparaturu, tak Cheb poskytne ze své pokladny stejnou částku.

Dotace na celoroční činnost – oblast školství a kultury
Příjemce Částka
Městský dechový orchestr při ZUŠ Jindřicha Jindřicha 500 000 Kč
Západočeská univerzita v Plzni – podpora činnosti chebského pracoviště fakulty 500 000 Kč
ATK Standard Cheb a taneční škola Vladimíra Hány 220 000 Kč
Jazz Big Gang 110 000 Kč
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska 85 000 Kč
Junák-český skaut, středisko Dakota Cheb 60 000 Kč
Celkem 1 475 000 Kč

Dotace na akce

Kromě dotací na celoroční činnost mohou spolky, kluby, ale i jednotlivci žádat i o dotace na akce. I mezi nimi jde nejvíce peněz pro sportovce.

Dotace na akce
Příjemce Částka (v Kč)
Sportovní klub stolního tenisu Cheb – extraliga na sezonu 2019/20 750 000
FK Hvězda Cheb – O štít města Chebu 2019 600 000
Galerie 4 – Chebské dvorky 500 000
Vladimír Hána – Mezinárodní taneční soutěž Grand Prix Cheb 2019, 27. ročník 292 000
SKP Union Cheb – Velká cena města Chebu v atletice v roce 2019 250 000
TJ Agro Cheb – Světový pohár spřežení CAI3* Nebanice 2019 200 000
Integrovaná střední škola – zahraniční praxe žáků školy v partnerské škole v Nižním Tagilu; obor Kuchař-číšník; období květen/červen 180 000
Karlovarská krajská organizace České unie sportu – hokejový turnaj Mládežnického mistrovství ČR výběrů krajů 150 000
Filip Štěřík – Wine and fresh food festival 130 000
Sportovní unie Chebska – oslava Dne sportu, vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu za rok 2018 120 000
SK Trinity Cheb – MIA Festival Cheb 2019 100 000
Nadační fond Gaudeamus – XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky 100 000
Gymnázium Cheb – Věda před radnicí 75 000
OS Rokršti – Rekreačně výchovný letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin 70 000
Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu Cheb – Cheb Open 2019, mezinárodní turnaj vozíčkářů ve stolním tenise 50 000
Okresní kolegium AVZO-TSČ Cheb – Free Contest 2019 40 000
FK Hvězda Cheb – Chebská hvězdička – turnaj mládeže v házené 15 000
Celkem 3 622 000

40 milionů na divadlo

Dohromady na celoroční činnost i na pořádání akcí zastupitelé dosud rozhodli o udělení dotací v celkové výši téměř 23 milionů korun. Do jakých oblastí tyto peníze míří, ukazuje následující graf.

Některé další dotace jsme nebyli schopní zařadit do žádné z výše jmenovaných oblastí. Dotaci od města ve výši 450 tisíc korun dostal na svůj letošní provoz i psí útulek v Horní Hraničné. Na činnost hasičů Karlovarského kraje v Chebu město přispělo 2,5 miliony korun a mimořádnou dotaci ve výši 17 milionů korun pak město přikleplo na rekonstrukci chebské nemocnice.

Dodejme také, že některé dotace či příspěvky město nemusí vyplatit vůbec nebo je nemusí vyplatit v celé výši, jak je zastupitelé schválili. “Mnohé z nich nebyly a třeba v případě areálu Lokomotivy těch 2,5 milionu korun ani nemusí být nakonec vyplaceno,” napsal v reakci na tento text na Facebooku starosta Jalovec. Například na rekonstrukci nemocnice město nakonec letos vyplatilo jen 17 milionů korun.


Pro dokreslení celkového obrazu ještě dodejme, že na činnost městských příspěvkových organizací, jako jsou školy, divadlo nebo knihovna dává město letos téměř 106 milionů korun. Na kulturu a vzdělání jde tak z městského rozpočtu mnohem více peněz, než jen těch zhruba 2,5 milionu korun, které město dává na dotace “soukromým” spolkům a organizacím do těchto dvou oblastí. Jen provoz divadla (pod které spadá i Kulturní centrum Svoboda) vyjde letos městskou pokladnu na 40,6 milionu korun.

Poznámka: ZŠ = základní škola; MS = mateřská škola; ZUŠ = základní umělecká škola

S přispěním Tomáše Novotného