Chebská ČSSD se rozdělila, muž s nejvíce hlasy založil novou buňku

V chebské ČSSD došlo k významné změně. Z původní místní organizace se oddělila druhá “buňka” pod vedením Martina Černíka.

Černík byl dvojkou chebské kandidátky v minulých volbách a získal tehdy mezi sociálními demokraty nejvíce hlasů – 547. Jednička kandidátky Martin Kroupa měl 413 a trojka a bývalá místostarostka Eva Horná 417 hlasů.

ČSSD se loni poprvé po dlouhých letech nedostala do chebského zastupitelstva, ve volbách získala jen 2,83 procenta hlasů a doslova propadla.

“Po diskusích o volebním neúspěchu se část sociálních demokratů rozhodla jít jinou cestou než původní organizace ČSSD ve městě Chebu plánovala. Byla proto založena nová místní organizace. Předsedou byl zvolen bývalý zastupitel Martin Černík a 1. místopředsedou Josef Tvarůžek,” uvedla nová chebské buňka na Facebooku.

Černík se stal zastupitelem na konci minulého volebního období, kdy v městském „parlamentu“ nahradil zesnulého Vladimíra Hartmanna. Upoutal na sebe pozornost třeba tím, když jako jediný z tehdejší koalice nehlasoval pro změnu hazardní vyhlášky, která opět (na krátkou dobu) povolila herny i na vybraných adresách v širším centru města. Už tehdy tedy bylo zřejmé, že může mít na některé věci jiný pohled než další lidé z vedení chebské ČSSD, jako jsou například Pavel Vanoušek nebo Eva Horná.

Tip: Za barákem to nechci. Takto zastupitelé rozhodli o zastavení projektu spalovny

I od nich se tedy nyní Černík a další členové nové chebské organizace sociálních demokratů oddělili. Pokud ale budou v Chebu obě buňky působit do dalších voleb, kandidátku budou skládat opět společně.

Podle předsedy okresního výkonného výboru ČSSD Cheb Václava Mlezivy nejde říct, že by se nová místní organizace rozhodla jít jinou cestou. “ČSSD má pouze jednu cestu. Kolik místních organizací vznikne v jednom městě, záleží pouze na lidech,” říká Mleziva a dodává, že například v Karlových Varech jich je osm.

Černík nepředpokládá, že by rozdělení chebské místní organizace na dvě mohlo ještě více ohrozit budoucnost sociální demokracie v Chebu. “To, že se členové ČSSD snaží zapojit do veřejného života, je základem pro budoucí možný úspěch. Jsem přesvědčen, že obě organizace mohou působit nezávisle na sobě ve prospěch občanů města,” říká v rozhovoru s Chebským infem.

Chebské info: Proč jste se rozhodli pro založení druhé chebské organizace sociálních demokratů?

Martin Černík: ČSSD v Chebu v komunálních volbách prohrála a nedostala tak příležitost podílet se na komunální politice v chebském zastupitelstvu. Část členů ČSSD Cheb tuto situaci vnímala tak, že je nutné udělat nějakou změnu a rozhodla se založit novou místní organizaci. Doufám, že poctivou prací našich členů získá nová místní organizace důvěru u voličů a bude otevřená i vůči případným novým členům. Je mi jasné, že je to nelehký úkol, ale jdeme do toho.

Nebylo lepší, pokud to bylo vůbec možné, pokusit se změny prosadit v rámci původní organizace?

Tyto snahy v rámci místní organizace byly, ale část členů se rozhodla pro změnu. Ač se ČSSD dopustila od sametové revoluce mnoha různých přešlapů, a to i na celostátní úrovni, stále věřím, že má smysl v této nejstarší české demokratické straně zůstat. A přesvědčoval jsem o tom i své spolustraníky. Převážilo tak rozhodnutí založit novou organizaci, kde jsem byl zvolen předsedou. I nadále se budeme zajímat o veřejné dění v Chebu, v rámci našich možností ho připomínkovat a navrhovat případná řešení. Obdobně působí více organizací i v jiných městech, například v Táboře či v Hodoníně.

Martin Černík

Neobáváte se, že tím ještě více ohrozíte budoucnost ČSSD v Chebu, která v posledních volbách propadla?

Domnívám se, že ne. Že se členové ČSSD snaží zapojit do veřejného života, je základem pro budoucí možný úspěch. Ohrožení by bylo ukončení působení organizace v Chebu, a to se nestalo. Jsem přesvědčen, že obě organizace mohou působit nezávisle na sobě ve prospěch občanů města a třeba za několik let k sobě opět naleznou cestu. Každá z organizací může oslovit jinou strukturu voličů. Uvidíme.

Kolik členů vaše nová buňka má? A kolik jich měla před vaším odchodem původní místní organizace?

Nová organizace MO ČSSD Cheb II má 14 zakládajících členů. Původní organizace sdružovala 39 členů, z toho asi čtyři ukončili členství. Začínají se však hlásit i noví členové.

Jak to bude s kandidátkou pro příští volby?

V Chebu máme před sebou ještě celé volební období. Kandidátka do komunálních voleb bude společná. Je to obdobné jako u voleb do krajského zastupitelstva. Navíc nás nyní čekají důležité volby do Evropského parlamentu, kde je lídrem Pavel Poc. Má naši velkou důvěru a podporu.

Závěrem si dovolím krátkou výzvu. Přátelé, kdo jste, nebo jste někdy v historii byl členem, sympatizantem nebo voličem chebské ČSSD, prosím, držte nám palce, sledujte naši facebookovou stránku, kontaktuje nás s jakýmkoli dobrým nápadem. Jsme vděčni za každou podporu!