Za barákem to nechci. Takto zastupitelé rozhodli o zastavení projektu spalovny

Kdo všechno by nechtěl mít spalovnu za domem a proč na sebe starosta bere politickou odpovědnost za ukončení projektu? Projděte si přepis debaty zastupitelů, po které rozhodli, že spalovna dostane stopku.

Přepis vychází z videozáznamu z jednání zastupitelů z minulého čtvrtka. Příspěvky byly redakčně upraveny, zkráceny, některé i vypuštěny, pokud se třeba opakovaly věci v nich vyřčené. To vše, aby se lépe četly. Vždy jsme ale dbali na to, aby byl zachován smysl jednotlivých příspěvků.

Kde je studie?

Na úvod si vzala slovo zastupitelka za KSČM Helena Kobrová, která přečetla stanovisko svého nepřítomného kolegy Pavla Hojdy (KSČM). Ten s ukončením projektu zásadně nesouhlasí, zastupitelé v minulosti podle něj věděli, pro co hlasují, Terea jim k tomu dala odborný výklad. Hojda také dal za příklad spalovnu v německém Schwandorfu, vedle které je vilová čtvrť (kompletní Hojdovo stanovisko je na konci tohoto textu).

Leoš Horčička (ANO): Jaké máte jiné řešení pro likvidování odpadu v Chebu? A jak to zasáhne peněženky lidí?

Jan Vrba (ANO): Nikdy jsem nebyl příznivcem spalovny. Ale postupuje se tak, že nemáme nic, na základě čeho by šlo fundovaně rozhodnout, není ekonomická studie. Je škoda, že se to stopuje, když už do toho šly nemalé prostředky. Jde o velmi složitou záležitost, která zajímá i veřejnost. Chtělo by to mít více podkladů k rozhodnutí. Jinak se ale o tom nemohu nijak fundovaně vyjádřit, protože nevím o nic víc, než jsem věděl třeba před třemi lety.

Miroslav Plevný (VPM): Ztotožňuji se s tím. Žádnou ekonomickou studii nemáme, přestože tady už dávno mohla být. Tady je ten zásadní rozpor. My jsme pro ten projekt nikdy nebyli. To, že je v zastupitelstvu více názorů, bylo tedy veřejně známo a bylo to známo i Teree. Problém je ten, že není ekonomická studie a nevíme proč. Přitom bylo investováno poměrně dost peněz, to samo o sobě je velký problém a je to problém především Terey. Nemáme podloženo, že je projekt v pořádku a tím pádem není důvod pokračovat. Navíc si myslím, že hlavním problémem celého projektu je jeho umístění.

Zdeněk Hrkal (ANO): Nedopadne to tak, že budeme platit více za skládkování a poroste tedy významně poplatek pro lidi? Dnes platíme 700 korun a za 10 let to může být 2000 nebo 3000, protože dnes jsme něco zastavili. Proč bychom nemohli udělat ekonomický rozbor a zjistit si všechny parametry. Když to bude negativní, tak to můžeme stopnout. Zastavíte to, protože nic nemáme. Udělejte vše pro to, abyste měli.

Tip: Srovnání: Za odpad platíme více, protože málo třídíme, ukazují data z 10 podobně velkých měst

Miroslav Plevný (VPM): Mě fascinuje, když nám tu bývalý starosta a čtyři roky člen vedení města vyčítá, že zastavujeme projekt, protože k němu nemáme ekonomický rozbor. Vy jste povolili investici Teree kolem tří milionů korun bez toho, abyste tu ekonomickou studii měli. To si myslím, je daleko závažnější než to, co nám teď vyčítáte.

Jan Vrba (ANO): Možná není studie proto, že jsme se ještě nedostali k územnímu rozhodnutí. To je pro zjištění proveditelnosti základní věc. Terea to zatím tedy udělat nemohla. Kdybychom se dostali až k tomu, že studie bude, třeba by vyšlo, že to není dobrý nápad a bylo by jasno. Občané to nechtějí, já to taky moc nechci, protože bydlím poblíž. Takto se ale rozhodneme spíše emotivně než racionálně.

Starosta: Beru to na sebe

Antonín Jalovec: Osobně nejsem odpůrcem ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu neboli spalovna) z nějakých environmentálních důvodů. Věřím technologiím. Chápu, že vždy může vše selhat, může dojít k haváriím, ale to pro mě není ten klíčový důvod. Jsem odpůrcem chebského ZEVO ze dvou důvodů. Prvním je fakt, že jde o experiment. O experiment, který u nás a dokonce ani v širokém okolí v zahraničí není, nic takového s podobnou kapacitou neexistuje. Museli bychom až do Belgie či Itálie. Do úplně jiných legislativních a cenových prostředí.

Druhým důvodem je ekonomika. ZEVO je z hlediska úvěrování 20letá zátěž pro Tereu. V oblasti odpadů a energií se dostáváme na velmi tenký led jakoukoli predikcí, byť jen v řádu několika let. Vezměte si třeba ceny plynu. Ty obchodní se jen během jednoho roku dostaly zhruba o 50 procent nahoru, předtím zase dlouho klesaly. Říct za kolik se bude prodávat teplo za několik let, může být kvalifikovaným odhadem, ale vždy založeným na opravdu velmi sporných datech. A tady se bavíme o 20 letech.

Navíc v prostředí legislativní nejistoty, kdy se teprve připravuje nový zákon o odpadech. Asi jste si všimli v médiích a asi už je to věc téměř hotová, že se připravuje zásadní změna ke skládkování. Původně se s ukončením skládkování klasického odpadu počítalo do roku 2024 a s poměrně drakonickými poplatky. Nyní se zdá, že zvláště ty obce, které budou usilovně třídit, budou moci skládkovat až do roku 2030. A to s poměrně nízkými poplatky.

Tip: Foto: Dnes bída, zítra vaše nové bydlení. Projděte se kasárnami

Už jen toto rozhodnutí může mít pro ZEVO smrtící účinek. Může tu stát ZEVO, do kterého Terea nalije čtvrt miliardy korun, ale nikdo do něj nebude dodávat odpad, protože skládkovat ho bude levnější než ho spalovat. To může ohrozit budoucnost Terey a s tím i budoucnost centrálního zásobování teplem v celém městě. A to je riziko, které já si na sebe nevezmu. Možná mě za tři roky budou občané proklínat a za deset chválit, ale možná také naopak. To je politická zodpovědnost a já ji na sebe beru.

Jaké jsou alternativy? Jsou jen tři možnosti, jak s odpady nakládat. Vytřídit, spálit nebo uložit na skládku. Podle požadavků EU zřejmě budeme moci do roku 2030 skládkovat. V roce 2035 pak 55 procent odpadu musí být tříděno a maximálně deset procent toho zbylého skládkováno. I tam zůstává pro spalovny relativně malý prostor. Až bude legislativní prostředí ustálené, bavme se, co dál.

Poznámka redakce: Projekt spalovny má na starosti kompletně společnost Terea, ve které má poloviční podíl město Cheb a druhou polovinu má německá společnost Gelsenwasser. Ukončit práce na projektu může jenom vedení společnosti. Mělo by se tak stát na květnové valné hromadě.

Starosta na jednání zastupitelstva sdělil, že jednal s vrcholným zástupcem společnosti Terea Markusem Janscheidtem a ten byl k plánu na zastavení projektu spalovny vstřícný. “Pan Janscheidt prohlásil, že jsme do projektu šli společně, tudíž ho společně i ukončíme. Není tak žádná překážka k tomu, aby na květnové valné hromadě došlo i hlasy akcionářů k ukončení projektu,” uvedl starosta.

Terea na přípravu projektu vynaložila zhruba 2,9 milionů korun. Podle opozice hrozí, že část peněz bude nyní chtít po městu. “Pan Janscheidt velmi vstřícně prohlásil, že šlo o projekt, kterých má každá společnost velké množství, některé jsou samozřejmě větší a některé menší. Náklady tedy půjdou za firmou a nebudou po městě požadovány. Velmi jsem tato slova ocenil a jsem rád, že máme s německým spoluvlastníkem v případě Terey shodu,” odpověděl starosta.

Co to postavit jinde?

Jan Žídek (VPM): Když někdo říká, že nebude-li spalovna, budeme platit za odpad více, dá se to celé obrátit. Když tu bude prodělávající spalovna, budeme platit více za odpad. Byl jsem ve spalovně ve Schwandorfu, kousek od ní jsou obytné domy a člověk, se kterým jsem tam mluvil, si na ekologii nestěžoval. Nezaznělo tu ale, že tato spalovna spaluje mnohem větší kapacitu, odpady tam sváží speciální vlaky. A hlavně ta spalovna má za povinnost měnit technologie, když se objeví modernější. To jde udělat jen ve velkých spalovnách, které mají velké zisky. V malé spalovně, kterou bychom zde postavili, by to nefungovalo.

Leoš Horčička (ANO): Nejsem zastáncem spalovny. Kdo by taky byl, mít ji za barákem. Je ale předčasné projekt ukončit, když nevíme, co bude za pět nebo deset let. Budou až 85% dotace na vybudování ZEVO, můžeme se bavit i o tom, postavit to jinde.

Antonín Jalovec (VPM): Pokud to budeme chtít stavět někde jinde, tak je nám územní rozhodnutí ke spalovně na Švédském vrchu k ničemu.

Miroslav Plevný (VPM): Souhrn, co jsem se zde dozvěděl: v podstatě všichni konstatovali, že nemáme dostatek podkladů k rozhodnutí, zejména co se týče ekonomiky. Ale současně jsme slyšeli od předřečníků, že by taky nechtěli mít za domem spalovnu. Ale přitom je předčasné projekt ukončit, když nevíme, co bude za pět let. Takže bysme měli pokračovat v investici za čtvrt miliardy na konkrétním místě na Švédském vrchu. K tomu není třeba nic dodávat, je to samo o sobě vypovídající.

Pro souhlas s ukončením projektu hlasovalo 21 zastupitelů, nikdo nebyl proti.

Hlasování o ukončení projektu spalovny

Dodatek: Co dál?

V diskuzi o spalovně na Facebooku starosta k dalšímu nakládání s odpady napsal: „Připravujeme kampaň, která by měla vést k úplné změně svozu odpadu a motivaci občanů k třídění. Myslím, že bude velmi úspěšná. Představíme ji během několika měsíců.“

Kompletní vyjádření Pavla Hojdy (KSČM):

Zásadně nesouhlasím s revokací usnesení ZM č. 4/3/2015 a č. 5/3/2015 a s ukončením prací na přípravě a realizaci výstavby zařízení na energetické využití odpadů ZEVO Cheb.

K tomu uvádím následující důvody:

Městské zastupitelstvo při přijímání citovaných usnesení a po dostatečně odborném výkladu i záměrech TEREA Cheb s.r.o. citovaná usnesení schválilo a opakovaně ve vedení města projednávalo stav přípravy záměru výstavby ZEVO v Chebu. Nebylo vinou vedení firmy TEREA Cheb s.r.o., že docházelo k průtahům při přípravě záměru a při podávání podkladů pro územní řízení.

Tzv. „velká EIA“ dle zákona č. 100/2001 Sb. byla veřejně projednána a byly splněny podmínky pro možnost zahájení prací pro podání žádosti k územnímu řízení. Odpůrci výstavby dělali vše pro to, aby bylo územní řízení zmařeno a opakovaně podávali podněty vůči určeným stavebním úřadům pro podjatost a dařilo se jim prakticky od r. 2015 do současné doby oddalovat vydání územního rozhodnutí.

Dle územního plánu města Chebu vydaného v r. 2014 byla lokalita Z298 v ulici K výtopně jako lokalita určena pro likvidaci odpadu pomocí ZEVO.

Tip: Barvu střechy diktovat nebudeme. Město dá developerům v kasárnách volnější ruce

Při veřejných debatách, při debatách na veřejně přístupných internetových stránkách, byly firmou TEREA Cheb s.r.o. postupně vyvráceny všechny obavy a námitky týkající se dopadu provozu ZEVO na zdraví obyvatel, na životní prostředí ale třeba i na ekonomiku firmy TEREA Cheb s.r.o. Občané i zastupitelé měli možnost navštívit zařízení ZEVO v Německu a mohli se přesvědčit osobně o stavu, provozu a dopadu na okolí provozovaného zařízení ZEVO, které spaluje komunální odpad prakticky z celého příhraničí Německa na straně Českého lesa a Šumavy. Mohli se přesvědčit, že v bezprostřední blízkosti ZEVO vzniklo vilové městečko, kde bydlí spokojení obyvatelé.

Argumenty některých odpůrců, že je to slepá cesta a že se prakticky nikde takto likvidace komunálního (nevytříditelného) odpadu je možné vyvrátit skutečností, že na západ a sever od ČR je provozováno 168 ZEVO, z toho např. v Dánsku, které je menší než ČR, 31 ZEVO a z toho 11 o obdobné velikosti jako je plánované ZEVO v Chebu.

K návrhům, že by bylo možné zajistit svoz nevytříditelného dopadu do Vřesové u Sokolova a nechat likvidovat tento odpad v provozu založeném obcemi Karlovarského kraje se domnívám, že způsob, jakým je řešen neodpovídá současnému ani budoucímu vývoji v likvidaci nevytříditelného komunálního odpadu a hrozí, že akcionáři (obce) budou na provoz doplácet, pokud nebudou chtít neúměrně zvyšovat poplatky za likvidaci. Město Cheb, pokud se připojí do takového projektu, bude muset vložit kapitál a poté nést všechny důsledky a propady projektu, o nákladech svozu nemluvě. Měl jsem možnost obdobný projekt prostudovat v Drážďanech a přestože byl uváděn do provozu někdy v r. 2010, už tehdy uvažovali provozovatelé se změnou na ZEVO, které k životnímu prostředí daleko příznivější, protože ze zpracování odpadu na pelety se šířil nesnesitelný zápach.

Navrhuji, aby zastupitelstvo nepřijímalo navrhované usnesení a pověřilo zástupce města Chebu, aby na Valné hromadě TEREA s.r.o. souhlasili s dokončením prací a vydání územního rozhodnutí. Smyslem návrhu je, aby byla možnost reagovat na kroky Vlády ČR týkající se dalšího směřování v oblasti likvidace, třídění a využití odpadů vznikajících zejména v komunální oblasti. Je velmi pravděpodobné, že bude finančně podporována likvidace nevytříditelného odpadu nejen z EU, ale následně i Vládou a Parlamentem ČR. Vše směřuje k tomu, že bude nutné zajistit likvidaci nevytříditelného komunálního odpadu spalováním v ZEVO. Dalším argumentem je, že již byly vynaložené náklady ve výši cca 2,9 mil Kč (bez nákladů spojených s prací a pracovním vytížením pracovníků TEREA) a bylo by nutné tyto náklady řešit jako škodu, tedy určit viníka nebo viníky vzniku této škody.

Děkuji dopředu všem zastupitelům, kteří nepodpoří návrh na ukončení prací a přípravě realizace výstavby ZEVO v Chebu.