Srovnání: Za odpad platíme více, protože málo třídíme, ukazují data z 10 podobně velkých měst

Za odpad platí Chebané více než lidé ve srovnatelně velkých městech. Má to ale své opodstatnění. Produkujeme totiž větší množství směsného odpadu a naopak méně třídíme. Ukazuje to analýza Chebského info na základě dat z radnic.

Ptali jsme se zástupců devíti měst, která jsou na počet obyvatel podobná Chebu (+- 5000 obyvatel). Zjišťovali jsme, jaký objem komunálního a tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) ročně zpracovávají a jaký poplatek jejich občané hradí.

Třídění se vyplácí. Náklady na svoz tříděného odpadu jsou v Chebu o více jak dvě pětiny nižší než náklady za svoz směsného odpadu (čtěte podrobnosti). Kdo tedy třídí, šetří městské peníze.

Kritériem pro hodnocení “úspěšnosti” třídění může být poměr tříděného a směsného odpadu. Z deseti porovnávaných měst jsme devátí nejhorší.

Dalším měřítkem je celková hodnota vyprodukovaného odpadu (směsného a tříděného). V tom jsou Chebané naopak druzí “nejvýkonnější”. Jen v Příbrami produkují více odpadu.

Výsledkem pak je, že v Chebu jsou náklady na likvidaci odpadů nadprůměrné. Studie společnosti Eko-Kom, na jejímž základě nyní vedení města chystá změny v odpadovém hospodářství, to shrnuje jasně. V Chebu celkové náklady na odpadové hospodářství za rok 2017 vycházely na 1208 korun na jednoho obyvatele města, průměr za celou republiku je přitom 1005 korun a u srovnatelně velkých měst (20 až 50 tisíc obyvatel) je to ještě méně – 974 korun.

To se odráží i v tom, že Cheb má v našem porovnání nejvyšší roční poplatek za svoz odpadu na obyvatele.

Všechna data jsou shrnutá v následující interaktivní mapě:

Děkujeme zástupcům oslovených měst za poskytnuté údaje. Většina je za roky 2018, jen u Třebíče, Třince a Znojma jde o data za rok 2017.