Kdo třídí, šetří městské peníze. Spočítali jsme, o jaké částky jde

Náklady na svoz tříděného odpadu jsou v Chebu o více jak dvě pětiny nižší než náklady za svoz směsného odpadu. Kdo tedy třídí, šetří městské peníze. Vyplývá to z městských dat o produkci komunálního odpadu za rok 2018.

Zatímco svoz jedné tuny tříděného odpadu (papír, plast, sklo) vyšel loni na 2167 korun, u směsného odpadu to bylo 3771 korun. Náklady na svoz tříděného odpadu tak loni byly v přepočtu na jednu tunu na 57 procentech nákladů na svoz komunálního odpadu.

Podle městských statistik (originální dokument od tiskového oddělení ke stažení) loni Chetes svezl 6934 tun komunálního odpadu a celkové náklady na to byly 26 150 969 korun.

Tříděného odpadu bylo v roce 2018 svezeno celkem 1177 tun a Chetesem vyčíslené náklady byly ve výši 5 997 857 korun. Za vytříděný odpad Chetes od společnosti EKO-KOM loni vyinkasoval 3 447 008 korun. Celková bilance, ze které jsme vypočetli v úvodu zmíněné náklady na jednu tunu, tak dělá u tříděného odpadu 2 550 849 korun (náklady minus příjem).

Město loni celkově vyprodukovalo 9680 tun komunálního odpadu (jde o směsný, tříděný a biologický odpad) a Chetesu tím vznikly náklady ve výši 36 076 976 korun (před odečtením příjmu za vytříděný odpad). Ještě v roce 2016, kdy odpad svážela firma Marius Pedersen byly celkové náklady za svoz 10 200 tun ve výši 39 996 830 korun.

Skutečná celková bilance nákladů za svoz komunálního odpadu se během zmíněných tří let zlepšila ještě výrazněji. Příjem za vytříděný odpad totiž vzrostl z 2 878 833 korun v roce 2016 na 3 447 008 korun v roce 2018.

Zatímco v roce 2016 tak čistá bilance za svoz odpadu dělala zhruba 37,1 milionu korun, v roce 2018 to bylo 32,6 milionu korun (celkové náklady za svoz komunálního odpadu minus příjem za vytříděný odpad). Čisté náklady na svoz komunálního odpadu tak v posledních třech letech klesly o zhruba 4,5 milionu korun.

Předchozí vedení radnice prosadilo právě z důvodu poklesu nákladů na svoz komunálního odpadu snížení poplatku ze 700 na 500 korun. Současné vedení radnice ale na konci roku 2018 vyhlášku ještě změnilo a poplatek je i v tomto roce ve výši 700 korun.

Finanční odbor radnice už v květnu loňského roku na základě vlastní analýzy nedoporučil poplatek za odpad snižovat, protože celkové náklady na odpadové hospodářství se podle něj nesnižují. Vedle svozu komunálního odpadu jde ještě například o likvidaci černých skládek nebo náklady na provozování sběrných dvorů. Podle propočtů finančního odboru tak jsou skutečné náklady za odpad na jednoho občana ve výši přesahující 1200 korun. Touto částkou argumentuje i starosta Antonín Jalovec (VPM), když obhajuje zachování poplatku pro občany na 700 korunách.

Do budoucna přitom platí, že bude tlak na růst tohoto poplatku. Cheb totiž většinu odpadů vozí na skládku. A poplatky za skládkování budou během několika let velmi pravděpodobně stoupat. “Do budoucna říkám, že snižovat poplatek je velmi nezodpovědné, protože náklady na svoz odpadu velmi porostou. Velmi pravděpodobně totiž bude zdražovat skládkování,” řekl v rozhovoru s Chebským infem Jalovec.

S budoucím růstem ceny za skládkování počítá v již zmíněné analýze i finanční odbor. A počítá s ním třeba i bývalý starosta a dnes opoziční chebský zastupitel Zdeněk Hrkal (ANO). Také podle něj tak v budoucnu poplatek za svoz odpadu pro lidi poroste, pokud se nepostaví spalovna nebo se nenajde jiný způsob, jak ušetřit náklady města na odpad.

Současný starosta oproti tomu sází na třídění. Chce Chebany naučit více třídit. Třeba tím, že je bude vzdělávat – proto jsou aktuální Radniční listy s přílohou, která vysvětluje, jak správně třídit. Nebo tak, že na základě analýzy od společnosti EKO-KOM zvýší ve městě počet nádob na tříděný odpad.

Stejná analýza zároveň říká, že ve třídění, které je ekonomicky výhodné, má Cheb velké rezervy. “V roce 2017 byla výtěžnost tříděného sběru papíru, plastů (včetně nápojových kartonů) a skla v Chebu pouze 32,8 kg/obyvatel, což odpovídalo cca 65 % průměrného výkonu ve srovnatelných městech. Při započtení sběru kovů, který je v Chebu minimální, dosahuje město Cheb pouze 46 % výkonu srovnatelných měst,” uvádí studie.