Mapa: Kraj letos opraví Pivovarskou a část Tršnické. Projděte si investice roku 2019

Mapa ukazuje, jaké v letošním roce město čekají stavební práce. Nově obsahuje i informace od Krajské správy a údržby silnic, která v Chebu chystá rekonstrukci Pivovarské a částečně Tršnické ulice. Podílet se bude i na velké rekonstrukci Zemědělské ulice.

U rekonstrukce Pivovarské ulice u Kauflandu správa předpokládá realizaci v období od března do července. Během rekonstrukce bude ulice uzavřená.

“Jedná se o kompletní opravu silnice včetně ložných vrstev a pokládku nové kanalizace. V loňském roce došlo při stavbě kanalizace k propadu, takže budou ještě provedeny práce na stabilizaci podloží v této části. Odhad stavebních nákladů naší části jsou cca 7,5 milionu Kč s DPH. V současné době se připravuje výběrové řízení, realizace se předpokládá v období 03 – 07/2019. Město Cheb bude realizovat současně chodníky a parkovací zálivy. V době realizace bude ulice plně uzavřená a budou stanoveny objízdné trasy,” říká Jan Lichtneger, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.

V Tršnické ulici správa letos chystá opravit úsek od křižovatky směrem z Hradiště na Jindřichov (staničení cca 0,120 – 0,890 km). V dalších letech bude rekonstrukce Tršnické pokračovat.

Podrobnější informace najdete přímo na mapě. Jsou v ní i plánované městské investice na rok 2019. U každé je i stručný popis, jak je zaznamenaný v podkladech k rozpočtu města na rok 2018. V některých případech jsme informace čerpali i z městského webu.

Poznámka: Vyznačené úseky jsou informativní a nemusí odpovídat přesnému místu. Místa i detailní popisy jednotlivých akcí budou postupně upřesňovány a doplňovány na základě nových informací. Zdroj dat: Rozpočet města Chebu na rok 2019, městský web, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Budeme rádi za vaše případná upřesnění a připomínky, které můžete vložit do komentáře pod článkem.

Více o změnách roku 2019: