Silnici v nemocnici čeká dílčí oprava. Nová bude nejdříve příští rok

Silnici v chebské nemocnici, která je ve velmi špatném stavu, čeká na jaře dílčí oprava. Na kompletní rekonstrukci komunikací dojde až po ukončení stavebních prací v areálu nemocnice.

“Příčinou stavu komunikací je intenzivní stavební činnost, která v areálu nemocnice probíhá v posledních letech. Šlo například o výstavbu bunkru pro lineární urychlovač a opravu obvodového pláště sousední budovy, demolici a stavbu nového pavilonu A, nebo právě probíhající rekonstrukci druhé části pavilonu B. V důsledku toho se v areálu pohybuje velké množství těžké techniky, a dochází k intenzivní degradaci povrchu komunikací,” řekl Chebskému infu Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, která chebskou nemocnici vlastní.

V závěru loňského roku byly vybudovány nové komunikace v prostoru před pavilonem A, kde již stavební činnost dále probíhat nebude. “Bohužel ekonomická situace nemocnici neumožňuje provést plošnou rekonstrukci ostatních komunikací s vědomím skutečnosti, že vzápětí dojde k jejich devastaci stavební činností. Zhotovitel stavby tak provede na jaře 2019 pouze provizorní opravu,” vysvětluje Podracký.

Tip: Foto: Dnes bída, zítra vaše nové bydlení. Projděte se kasárnami

“Plošná rekonstrukce pak je přímo závislá na ukončení stavebních a demoličních prací v areálu nemocnice. Stavební práce jsou plánovány do roku 2020. Poté by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci komunikací i před pavilonem B,” dodává Podracký.

Stav komunikací v rozhovoru s Chebským infem nedávno kritizoval radní Karel Tyrpekl. Kritizoval třeba také neaktuální informační tabule v areálu nemocnice.

“Pokud jde o orientační systém, v současné době se instaluje v areálu provizorní značení v návaznosti na probíhající stěhování oddělení. Instalace nového orientačního systému v areálu pak je plánována po ukončení rekonstrukce pavilonu B, tedy v roce 2020,” reaguje Podracký.