Petr Kulhánek, STAN: Bez postranních úmyslů

Má mít Cheb vlastní nemocnici? Dává prodloužení trasy Pendolina až do Karlových Varů smysl, nebo šlo jen o šikovný marketing před volbami? A co je v kraji nutné řešit? Odpovídá Petr Kulhánek, zastupitel Karlovarského kraje, zastupitel Karlových Varů a lídr kandidátky STAN – Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09 ve volbách do krajského zastupitelstva.

Jaké jsou vaše plány pro chebskou nemocnici? Má mít Cheb vlastní nemocnici? A souhlasíte třeba s plánovaným přesunem onkologie do Karlových Varů, ke kterému má dojít v příštích letech?

Chebská nemocnice je nepostradatelným zdravotnickým zařízením s velkou spádovou oblastí pro cca 100 tisíc obyvatel Karlovarského i Plzeňského kraje. Je tedy zcela nenahraditelná, zvláště v situaci, kdy jedinou další krajskou nemocnicí je ta v Karlových Varech, jejíž kapacita není dimenzovaná na celý kraj a dojezdové časy sanitek třeba z Ašska či Lubska jsou do ní dlouhé. Nelze tedy dopustit, že by v Chebu nemocnice nebyla, zvláště, když v ČR běžně najdeme fungující nemocnice i ve městech s polovičním počtem obyvatel, než má Cheb.

Kraj se dlouhodobě soustředí především na rozvoj karlovarské části KKN, chebská je bohužel považována jen jako přívažek, není brána jako rovnocenný partner. Postupně se omezila či z Chebu pryč přesunula řada oddělení, výhledově to hrozí i lůžkové onkologii, která je desítky let chloubou Chebu a má zde solidní personální i přístrojové zázemí. Vnímám riziko, že při přesunu do Karlových Varů tamní onkologie nemusí získat status onkologického centra, do něhož musí obyvatelé kraje dojíždět mimo region. Hrozí tedy, že fungující oddělení v Chebu se rozbourá, ale ve Varech nevznikne nic lepšího. V nejhorším případě může nastat situace, kdy se chebští onkologové rozhodnou do varské nemocnice nepřesunout a odejdou do zahraničí či si otevřou vlastní praxi.

Vedení Karlovarského kraje v končícím volebním období rozhodlo o konci jednoho z chebských domovů pro seniory. Konkrétně šlo o ten v Dragounské ulici. Důvodem bylo, že v chebském okrese bylo podstatně více míst v domovech pro seniory než v karlovarském a sokolovském okrese. Dávalo podle Vás toto rozhodnutí smysl?

Je pravdou, že kapacity těchto sociálních služeb byly při přepočtu na počet obyvatel na Chebsku vyšší než v dalších částech kraje. Nutno ovšem dodat, že i tak celkové kapacity kraje byly pod republikovým průměrem. Obyvatelstvo kraje rychle stárne a i když je dnes trendem udržet staré lidi po maximální dobu doma a služby jim poskytovat v terénu lze očekávat, že poptávka po službách pro seniory bude narůstat. Výhledově tedy může nastat situace, kdy i na Chebsku bude nutno kapacity posílit a rozhodnutí opustit Dragounskou 12 se ukáže jako krátkozraké. Je navíc zvláštní, že kraj ruší svá stávající sociální zařízení a následně podporuje výstavbu nových, a to včetně soukromých.

Jaký je podle Vás nejdůležitější úkol pro krajské zastupitele Karlovarského kraje v příštím volebním období?

Zřetelně a srozumitelně formulovat směřování a rozvoj kraje po útlumu těžby hnědého uhlí. Stabilizovat finanční situaci Karlovarské krajské nemocnice (KKN). Upravit systém financování sociálních služeb tak, aby byl jednoduchý, vyvážený a spravedlivý. Pokračovat ve financování rekonstrukcí krajských komunikací.


Nebaví? Zkuste jiného lídra nebo lídryni!


Je něco z právě končícího volebního období, za co současné vedení kraje podle Vás zaslouží vyloženě pochvalu?

Zahájená rekonstrukce Císařských lázní, byť ještě není jasně definován účel využití. Kontinuální tlak na vládu/ministerstvo dopravy k urychlení dostavby D6 v celé délce, který by ale mohl být intenzivnější.

Co mu naopak nejvíce vyčítáte?

Přešlapování na místě stran přípravy strategických projektů, vize a strategie rozvoje kraje po ukončení těžby uhlí, nedostatečné čerpání dostupných dotačních prostředků.

Proč by lidé měli dát hlas právě vašemu volebnímu uskupení?

Tým starostů a nezávislých osobností tvoří lidé působící v komunální, krajské i celostátní politice – starostové, zastupitelé, senátoři. Mají tak detailní znalost problematiky měst a celého regionu, vnímají potřebu odspodu, tedy od obyvatel a samospráv, přistupují k řešení problémů věcně, racionálně, pragmaticky a bez jakýchkoliv postranních úmyslů.

Těsně před volbami krajské vedení úspěšně dojednalo prodloužení trasy Pendolina do Karlových Varů. Souhlasíte s tím, že to je vítaná pomoc cestovnímu ruchu v našem kraji, nebo šlo podle Vás spíše o předvolební marketing hnutí ANO, které ovládá i ministerstvo dopravy?

Je to důležité přímé dopravní spojení s druhým koncem republiky, zvyšuje to možnosti rychlého cestování obyvatel Karlovarského kraje do jiných částí republiky, stejně jako dostupnost pro hosty a návštěvníky zejména z východní části země. Vnímám tento počin pozitivně bez ohledu na “čistě náhodné” načasování do předvolebního období.


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.