Politiky dál hlídáme, vzkazují právníci ze Zpráv z Chebu

Zpráv sice už nevydávají tolik, jako dříve, dění ve městě však dál pečlivě sledují a jsou aktivní. Soudí se třeba s Chevakem, který jim odmítá vydat faktury, i když by měl. Libor Dušek a Petr Budil. Rozhovor o Zprávách z Chebu.

Za posledního půl roku u vás na webu vyšla jedna zpráva. Jaký to má důvod? Nic se v Chebu neděje? Nebo nestíháte, protože máte hodně práce? Už jsem na Facebooku postřehl, že se po vás lidé ptají.

Libor Dušek (na fotce s motýlkem): Hlavní důvod je ten, že už nemáme tolik času jako v době, kdy jsme byli vysokoškolští studenti. Víc vypovídající o naší činnosti je obecně Facebook než web. Na web všechny věci nedáváme. Před volbami jsme například měli sérii videorozhovorů s lídry politických stran, což jsme dávali jen na Facebook. Pravda ale je, že čtenář, který se na nás zaměřuje, i na Facebooku uvidí, že publikujeme méně než třeba před třemi nebo čtyřmi lety. Mediální prostor, včetně prostoru na Facebooku v Chebu od roku 2010, zaplnily i další informační zdroje, takže už nemáme potřebu sdílet vše, co se píše i jinde.

Petr Budil: Navíc jsme zjistili, že algoritmy Facebooku více podporují originální obsah, než když dáváte více odkazů i na jiné weby. Když tedy ukážeme jen vlastní originální obsah, ukáže se více lidem.

Máte společnou advokátní kancelář. To je tedy jeden z hlavních důvodů toho, proč už není tolik času na zprávy?

Libor Dušek: Ano, od té doby, co jsem samostatný advokát a Petr je můj kolega jako koncipient, je to složitější. V posledním roce a půl je hodně práce. Vždy jsme se navíc zajímali hlavně o konkrétní kauzy než o celkové dění. Nikdy jsme nemohli pojmout vše, protože nikdy nebyly Zprávy z Chebu tím, co nás živilo. Když se zaměřím na poslední dva roky, tak se toho událo hodně a my jsme informovali vždy, když šlo o nějaké zásadní změny. Ať už jde o odvolání pana Navrátila, pak pana Jalovce, hazardní vyhlášku nebo volby, to byla období, kdy jsme se vzdor našemu pracovnímu zatížení intenzivněji zapojili do práce pro Zprávy z Chebu. A je dost dobře možné, že dřív nebo později něco takového zase přijde, byť politická situace je po volbách klidnější s ohledem na to, jak jsou rozvrženy síly.

Na co se v advokacii zaměřujete?

Libor Dušek: Máme generální praxi, ale převážně děláme právo obchodních korporací a trestní právo.

Petr Budil: Korporátní právo a právo nemovitostí nás živí.

Libor Dušek: Máme paušální klienty a poskytujeme jim komplexní právní služby od pracovního práva přes sepisování smluv až po soudní spory. Hlavně ale jde o dlouhodobé poradenství.

Petr Budil: Našimi klienty jsou například i e-shopy, pro které sepisujeme obchodní podmínky. Máme také klienty, kteří dělají developerské projekty, pro ty děláme právní poradenství od přípravy projektu až po jeho následný prodej.

Neposlušný Chevak

Říkali jste, že po volbách je víceméně klid. Je i tak něco, o co by se lidi měli zajímat? Na co by se měli ptát politiků?

Libor Dušek: Podstata celé naší činnosti je kontinuální monitorování chebského politického života. To je podstata našeho zájmu. A nejde jen o sledování dění na zastupitelstvu. Určitě je vhodné sledovat webové stránky města, co se prodává, co se kupuje. Informace o prodeji nebo koupi zpravidla nemovitých věcí je dostupná na úřední desce města, která je jak fyzicky vyvěšená na radnici, tak je na webu. Nám se to vyplatilo v minulosti sledovat, protože tu byly i různé poloutajené pokusy rychle něco prodat. Šlo například o pozemek v Májové ulici po bývalé diskotéce Promile nebo pozemek vedle OBI, kde byl také velmi rychle zveřejněn záměr na McDonald´s Drive, aniž by někdo tak významnou změnu konzultoval s občany.

Petr Budil: Obvyklým znakem těchto plánů na prodej nemovitých věcí bylo navíc porušení „městské“ směrnice, která říká, že záměr prodeje musí být vyvěšen na úřední desce 30 dnů předem. Ve skutečnosti pak záměr visel na úřední desce 15 dnů, tedy minimální dobu, jež vyžaduje zákon o obcích.

Co dále je dobré hlídat?

Libor Dušek: Sledovat výkazy obchodních společností, které jsou vlastněny buď zcela nebo částečně městem. To je vždy nezbytné, ať už je na radnici kdokoli.

Petr Budil: Konkrétně bude teď zajímavé sledovat valnou hromadu společnosti Chevak (bude v červnu – poznámka redakce). Její rozhodnutí, totiž dopadají na obyvatele celého chebského okresu. Ať už se jedná o investice do vodovodů a kanalizací, případně ceny vodného stočného. Pravděpodobně dojde ke změnám v představenstvu a stanovách, a to je vždy dobré sledovat. Už nyní se změnila se dozorčí rada. Čtěte podrobnosti: Proč se ANO a VPM hádají kvůli Chevaku? Projděte si otázky a odpovědi

Představenstvo Chevaku bude nově tříčlenné (dnes má dva členy). Obce, které dohromady vlastní zhruba dvouteřtinovou většinu společnosti, chtějí aktivněji prosazovat své zájmy. Je to správně?

Libor Dušek: Takto jednoduše to říci nejde. Německý akcionář (společnost Gelsenwasser má 28% podíl – poznámka redakce) do společnosti Chevak před dvaceti lety masivně investoval, což se mu dlouhodobě vrátilo na prioritních dividendách, které nedávno skončily. Nelze tvrdit, že by německý akcionář byl stoprocentně negativní a obce stoprocentně pozitivní vlastník. Na druhou stranu je třeba na to pořád hledět optikou, že Chevak byl založený s cílem dodávat vodu pro zdejší okres, tedy s jakýmsi veřejným cílem a je stále majoritně vlastněn obcemi. Jediný problém byl doposud v tom, že obce nebyly schopny sjednotit postup. Nepostupovaly tudíž vždy zcela v zájmu občanů okresu. Je dobře, že se alespoň ta největší města nyní dokážou domluvit. I tak ale bude nezbytné konkrétní rozhodnutí nových osob v Chevaku velmi pečlivě sledovat. Platí, že Chevak je takový chebský ČEZ (pro představu: tržby Chevaku za rok 2017 dělaly 358 milionů korun – poznámka redakce).

V minulosti jste se o podnikání Chevaku zajímali. Je jeho působení transparentní třeba co se zadávání zakázek týče?

Libor Dušek: Zabývali jsme se touto společností intenzivně v roce 2014, kdy se jednalo o návrhu na změnu stanov. Psali jsme tehdy o tom a rozklíčovali jsme, jaké by ony navrhované změny měly dopad na další chod společnosti. Měla se tam podstatným způsobem změnit hlasovací kvóra a také bylo navrženo, aby se nemohly v budoucnu měnit stanovy bez souhlasu německého akcionáře. To by byl obrovsky nevýhodný krok pro obce. Nakonec k tomu po zveřejnění těchto informací nedošlo.

Petr Budil: Částečně jsme se zabývali i hospodařením firmy. Ještě než byl přijatý zákon o registru smluv, jsme po Chevaku chtěli faktury za určité období. Podle informačního zákona jsme se domnívali, že Chevak by mohl být tou společností, která spadá pod definici veřejné instituce. Chevak nám požadované informace odmítl poskytnout, neboť se domníval, že nespadá pod působnost informačního zákona a my se rozhodli získat informace soudní cestou. U Krajského soudu v Plzni jsme zvítězili, neboť dle názoru soudu spadá Chevak do působnosti informačního zákona a je veřejnou institucí. Proti rozhodnutí podala společnost kasační stížnost a my nyní čekáme na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. To ovšem nemá vliv na právní moc a Chevak by nám měl informace poskytnout, což dodnes neučinil.

Libor Dušek: Zajímáme se o soupis faktur dodavatelských služeb, chceme prověřit nějaké informace.

Petr Budil: Zajímalo nás, kdo Chevaku dodává služby. Jestli nejde o firmy, které se opakují nebo, které jsou spřízněné s politiky.

Co dál je podle vás velkým tématem pro nejbližší období? Jde třeba o dostavbu knihovny?

Libor Dušek: Investičních věcí, jako je knihovna, vždy bylo a je v Chebu více. Jestli bude přístavba knihovny nebo ne, bude čistě politické rozhodnutí odvislé od mandátu voličů ve volbách. Samozřejmě, že by i do této věci občané měli mít možnost promlouvat, ale fakticky je to v rukou politiků. Vedle toho jsou záležitosti, které nejsou jen politickým rozhodnutím, ale jsou limitovány právními předpisy, a to jsou přesně témata, která nás vždy zajímala. Jde o věci, kde by politici i úředníci měli vystupovat s péčí řádného hospodáře, rozhodovat v obhajitelném zájmu občanů. Tam už nestačí říct, koupíme z dotací drahé lavičky od předem vybraného výrobce, protože jsme byli zvoleni ve volbách.

Petr Budil: Pokud bychom, ale měli zmínit konkrétní věc bude to především další rozšíření průmyslové zóny. To je záležitost, která na rozdíl od knihovny, ovlivní ať jíž přímo nebo nepřímo většinu obyvatel města. Bude to mít dopad třeba na ceny nemovitostí, nájmů nebo třeba hustotu dopravy.

ANO s námi nemluví

Vy jste si za dobu svého působení získali určitý vliv, což je myslím i vyznamenání vaší práce. Například podle Hnutí ANO jste jedním z důvodů historického volebního výsledku z loňského podzimu, kdy VPM na celé čáře porazila všechny ostatní strany a mimo jiné právě i ANO. Podle ANO jste před volbami informovali tendenčně a to právě ve prospěch VPM.

Petr Budil: Je pravda, že si o nás někteří členové a sympatizanti hnutí myslí, že jsme dezinformační médium, které informuje tendenčně.

Libor Dušek: Setkáváme se se všemi druhy reakcí na naší práci, od nekritického obdivu až po velkou kritiku. A ta kritika není jen za dobu existence chebského ANO, setkávali jsme se s ní už dříve. Už jsme si za ta léta zvykli.

Petr Budil: Zpravidla nás kritizuje ten, kdo zrovna vládne.

Libor Dušek: Ano, a je to logické, že nás kritizují většinou ti, kdo rozhodují, protože právě jejich kroky jsou klíčové a mají se nejvíc sledovat. Neplatilo to ale vždy. Byly doby, kdy jsme vycházeli dobře například s paní Danielou Seifertovou, místostarostkou za ANO. Zvala nás na radnici, poskytovala nám rozhovory, informace.

A co se tedy posledních voleb týče a toho nařčení, že jste působili ve prospěch VPM?

Libor Dušek: V počátku naší činnosti jsme patrně nastartovali v Chebu větší zájem o místní politiku a VPM v průběhu času tohoto on-line zájmu občanů docela využila. Zajímám se o chebskou politiku někdy od roku 2005, kdy jsem byl maturant a intenzivně jsem sledoval prodej pozemků, které byly prodávány zcela pod cenou a městu to způsobilo škodu. Prodávalo se to navíc přes prostředníka i tehdejšímu městskému zastupiteli. Měl jsem tehdy pocit, že je téměř nemožné takovou informaci dostat mezi občany. I řada slušnějších zastupitelů se k problému stavěla tak, že se s tím stejně nic nezmůže. Bylo to zoufalství. A to je přesně věc, která by se dnes, podle mého názoru, už v Chebu nestala. Už by si tak okatou nespravedlnost prostě nikdo nedovolil. Tehdy ale nebyla fungující opozice a občané měli informace jen z Radničních listů. My jsme na počátku současného desetiletí informovanost otevřeli, ale v současné době už tu funguje více médií, místní politici jsou více aktivní v kontaktu s občany, ať už jde o Facebook nebo jiné způsoby a i materiály z jednání rady i zastupitelstva jsou dostupné všem. Bylo by proto zajímavé, kdybychom si mohli vyzkoušet, jak by dopadly volby bez našeho dlouhodobého působení.

Petr Budil: Ale nepřeceňoval bych vliv Zpráv z Chebu na výsledek voleb. Nějaký určitě byl, ale určitě ne tak dramatický, jak si někteří představují.

A jste tedy napojení na VPM, pracujete v její prospěch?

Libor Dušek: To rozhodně ne. Samozřejmě platí, že s politiky komunikujeme a setkáváme se s nimi, a to napříč politickým spektrem. Řada zastupitelů s tím nikdy problém neměla, bohužel na rozdíl od některých současných zastupitelů z hnutí ANO.

Petr Budil: Jednou jsme s nimi měli i docela dlouhý rozhovor, který byl dle mého názoru velice korektní a zazněly na něm i zajímavé argumenty na téma odvolání pana Jalovce, které ANO nikdy neprezentovalo, ale bohužel už pak s námi neměli zájem komunikovat. Řekli nám, že nejsme oficiální médium a že máme sledovat jejich tiskové zprávy. To se samozřejmě pracuje hůře, když máte detailní informace od jedné strany a z druhé můžete sbírat informace jen z toho, co někde napíšou.

Motičák průkopníkem

Zprávy z Chebu začaly v roce 2010. Proč?

Libor Dušek: Měl jsem už před tím jinou stránku, o již zmíněném prodeji pozemků na Špitálském vrchu. To byla kauza, která se táhla už od roku 2005. Tato kauza mě tehdy dokonce motivovala podat si přihlášku na práva, na konci studia pak byla i nosným tématem mé diplomové práce. A také jsem o ní začal informovat na Facebooku. Tehdy jsem se setkal s prvními reakcemi lidí z Chebu, kteří byli velmi překvapení, že se něco takového na radnici děje. Vnímal jsem i u velmi vzdělaných lidí velký informační deficit. Vlastně nevěděli, co se na radnici rozhoduje. A to byl důvod, proč jsem Zprávy z Chebu založil. Po chvíli se mi pak ozval Petr, který byl v té době maturant.

Není to ale jen o nás dvou. V průběhu času s námi spolupracovali i další lidé. Vždy šlo o mladé lidi, často o studenty. Ze všech spolupracovníků za devět let bych rád zmínil především Tomáše Bednára a Martina Koudelu, kteří nám poskytují perfektní zázemí od oblasti IT a správy webu až po natáčení, klíčování a střihání videí. Velké štěstí máme i na skvělé moderátorky Annu Vohralíkovou a Michaelu Makovcovou. Dík patří i všem dalším, kteří náš tým tvořili nebo tvoří. Pustit se do nějaké kauzy od sběru prvotních informací přes analýzu až po finální mediální výstup vždy pohltilo ohromné množství času, ale právě díky spolupráci s těmito lidmi to vždy byla radost.

Jak složitě se v době vašich začátků sbíraly informace?

Libor Dušek: V roce 2010 už rok fungovaly audio přenosy z jednání zastupitelstva. Tehdy je prosadil zastupitel za ODS Jiří Motičák. Byl to průkopnický krok, většina měst to ještě neměla. Pokud vím, tak například sousední Sokolov má videopřenosy zavádět až letos.

Zveřejňovaly se tenkrát už i materiály před jednáním zastupitelstva?

Libor Dušek: Šlo to postupně. Nejdřív byly materiály ze zastupitelstva, asi o dva roky později jsme dosáhli toho, že se začaly zveřejňovat materiály z rady a následně i zápisy z komisí a výborů. Navíc je to v otevřeném formátu, takže se v tom dokumentu dá dobře vyhledávat.

Jak na vás zpočátku reagovali politici nebo třeba úředníci na radnici. Byli ochotní se s vámi bavit?

Libor Dušek: Z pohledu politiků to bylo podobné, jako je to dnes. Část nás vnímala pozitivně, další se s námi sešli, ale pak se nám třeba snažili říkat, o čem bychom měli psát a o čem ne. Byly tam pokusy nás usměrnit. Většina zastupitelů nás tehdy ale ignorovala.

Petr Budil: Šlo o to, že si tenkrát tolik neuvědomovali sílu sociálních sítí.

Libor Dušek: Petr někdy v roce 2011 přímo na jednání zastupitele vybízel k tomu, aby si také udělali profil na Facebooku a diskutovali na něm s občany. Tenkrát jsme měli vizi, že by to přineslo větší zpětnou vazbu od občanů pro místní politiky, nepodařilo se. Dnes už to tak alespoň u některých funguje.

Jakého vlastního počinu si ceníte nejvíc?

Libor Dušek: Věcí, které se společnou synergií s občany podařilo, bylo poměrně hodně. Rád ale vzpomínám na kauzu plánované výstavby multifunkčního domu po bývalé diskotéce Promile na rohu Májové a Svatopluka Čecha. Tento podivný záměr se totiž povedl dotáhnout až do úplného konce, tedy do demolice rozpadající se stavby a návratu trávníku a keřů. Šlo o nestandardní proces při plánu na vybudování takzvaného multifunkčního domu s obchody a kancelářemi. Historicky tam byl dlouhá léta jen trávník. V devadesátých letech se rozhodlo, že se tam postaví na dobu 20 let dočasná stavba, která bude sloužit jako dům pro zubaře. Pokud v té stavbě ale zubaři vůbec někdy byli, tak jen velmi krátce. Místo toho se tam otevřel nevěstinec, diskotéka a následně ještě non-stop rychlé občerstvení. Tedy vše, co dělá večer hluk. Lidé ze sousedních domů si tak protrpěli dvě desítky let velmi nekomfortního bydlení. Když nastala doba, kdy stavba byla ve špatném stavu a měla být odstraněna, tak ji kdosi koupil. Vedení města plánovalo, že by ji na své náklady odstranil a město by mu za to prodalo pozemek pod ní a on tam následně postavil multifunkční dům. Přišli jsme na to tak, že jsme kontrolovali úřední desku.

Petr Budil: Byl to navíc přesně ten případ, kdy město zkrátilo lhůtu pro vyjádření k záměru v rozporu se svou vlastní směrnicí.

Libor Dušek: Upozornili jsme na to, načež se zvedla vlna nevole lidí z obou přilehlých domů, kteří se aktivně obraceli na zastupitele. Začala o tom psát i další média. Tehdejší vedení se i tak rozhodlo, že to zkusí realizovat. Protože to ale bylo na chebské poměry skutečně hodně sledované, přišel tehdejší starosta Pavel Vanoušek překvapivě s návrhem, že o prodeji budou zastupitelé hlasovat tajně. Po slovní přestřelce na zastupitelstvu k tajnému hlasování nakonec těsně nedošlo. Následně se veřejně hlasovalo o prodeji pozemku a pro byli tuším jen tři nebo čtyři zastupitelé.

Petr Budil: Paradoxní bylo, že kladenský podnikatel, který měl pozemek koupit a byl vedením města prezentován jako solidní a bonitní podnikatel za zhruba rok skončil v insolvenci. Původní stavbu, která mu patřila, odmítal zbourat a nakonec ji muselo zlikvidovat město na své vlastní náklady.

Je to tu kultivované

V roce 2012 vám někdo uloupil původní facebookový profil Zpráv z Chebu, když se dostal k vašemu heslu. Máte představu, kdo to mohl být?

Libor Dušek: Představ můžeme mít spoustu, ale důkaz nemáme žádný.

Máte pro něj nějaký vzkaz?

Libor Dušek: V podstatě mu můžeme poděkovat.

Petr Budil: Nás to tenkrát paradoxně nakoplo. Založili jsme profil nový, který máme dodnes.

Libor Dušek: Vždy, když přišla nějaká krize, tak nás to motivovalo. O rok později nám někdo hacknul webové stránky. To jsme přemýšleli i o tom, že bychom do budoucna začali vydávat papírové Zprávy z Chebu.

Čelili jste někdy nějakým výhrůžkám kvůli své novinářské práci v Chebu?

Libor Dušek: Spíše jen emotivním výkřikům některých politiků na Facebooku.

Petr Budil: Naštěstí žijeme v civilizované části světa. Jak jsme vždy kritičtí, tak musíme říci, že politické prostředí je tu kultivované.

Libor Dušek: Diskuze je v Chebu na to, o jak malé město jde, poměrně bohatá. Je tu poměrně dost zapálených a zajímajících se lidí. Hodně se to za posledních deset let posunulo.

Petr Budil: To, že tu máme k dispozici videopřenosy ze zastupitelstva, které si lze pustit ze záznamu, materiály ze zastupitelstva, rady, komisí i výborů, že máme rozklikávací rozpočet, že se každý měsíc zveřejňují faktury, že tedy vidíte tok peněz z městské pokladny, je nadstandardní, co se poměrů v Česku týče.

Libor Dušek: Pro občana, který chce být aktivní a je schopen tomu rozumět, jde o velký luxus.

To je asi i vaše zásluha.

Libor Dušek: Částečně ano, ale musí na to být vždy dva, tedy i vůle na straně politiků.

Petr Budil: Je pravda, že větší transparentnosti ve městě se nám podařilo docílit i díky naší neoblomnosti, někdo by mohl říct až otravností.

Zprávy z Chebu tedy dál fungují, dál se zajímají o dění v Chebu a v momentě, kdy politici budou vymýšlet nějakou neplechu, tak na to upozorníte.

Petr Budil: Přesně tak, jakmile budeme mít náznaky, že se děje něco špatného, budeme na to upozorňovat.