Proč se ANO a VPM hádají kvůli Chevaku? Projděte si otázky a odpovědi

Jde o koryta, volá ANO. O veřejný zájem, reaguje VPM. Následující průvodce vám pomůže se zorientovat v politickém boji kolem podniku, kterému se přezdívá chebský ČEZ.

Co se v Chevaku děje?

Více věcí najednou. Německému akcionáři například s rokem 2018 skončili prioritní akcie, už tedy nebude mít nárok na výplatu většiny dividend jako doposud (ještě se k tomu podrobněji vrátíme). Zástupci měst z chebského okresu se shodli, že chtějí mít ve společnosti větší vliv, který odpovídá jejich většinovému podílu (pokud se podíly měst sečtou). Například podle starosty Antonína Jalovce (VPM), který situaci v Chevaku ze svého pohledu obsáhle vysvětlil na webu VPM, dnes o faktickém dění ve firmě rozhoduje německý spoluvlastník firma Gelsenwasser.

Změnit se to má v několika krocích. Na březnové mimořádné valné hromadě už proběhla částečná obměna dozorčí rady, která kontroluje činnost představenstva a má tak na dění v podniku rozhodující vliv. Na řádné valné hromadě, která bude v červnu, pak obce chtějí prosadit další změny – aby se dvoučlenné představenstvo rozrostlo na tři členy. K tomu je třeba změnit stanovy a zástupci měst v nich chtějí udělat i některé další změny.

Vlastnické podíly v Chevaku

Jak se změní dozorčí rada?

Ve prospěch měst. Zůstane 11členná, doposud v ní ale měli zástupci německého spoluvlastníka tři lidi, nově už budou mít jen dva. Protože zástupci měst postupovali na valné hromadě ve shodě, mají jednoho člena v dozorčí radě i zástupci malých obcí, které dohromady vlastní asi pětinový podíl v Chevaku. Chebu zůstala dvě místa. Jeden radní, Petr Černý, bude pokračovat, jde o bývalého zastupitele za VPM. Naopak zastupitel za ANO Leoš Horčička v dozorčí radě končí a nahradí ho ekonom Jaroslav Šůs.

Oba nominanti současného vedení chebské radnice se nelíbí chebskému hnutí ANO. Černý podle nich neprokázal dostatečné schopnosti, když se mu nepovedlo podnikání na městském koupališti Dřenice. VPM ale za Černým stojí. Kromě jiného byl v roce 2014 za tím, když se povedlo stopnout změnu stanov v Chevaku, se kterou by německý akcionář získal ještě větší moc. Šůse zase ANO podrobilo kritice na posledním městském zastupitelstvu. Zastupitelé za ANO upozornili na to, že jde o bývalého spolužáka starosty, který je jednatelem v developerské firmě P.F.J.S. “Znám ho 30 let, je to můj spolužák z gymnázia a dal bych za něj ruku do ohně. Osobně ručím za jeho odbornou způsobilost i osobní integritu,” reagoval starosta s tím, že tato developerská firma v Chebu nestaví a není se tedy třeba obávat střetu zájmů.

Mění se s novým vedením radnic obvykle i lidé ve vedení městských firem?

Ano. “Že je dozorčí rada obsazena zástupci nové politické reprezentace je obvyklé a nepovažuji to za nic zvláštního, naopak to chápu jako snahu mít podnik pod dohledem, což je v pořádku, když je zároveň politická reprezentace v roli akcionáře,” odpovídá na dotaz Chebského infa Petr Suchánek, vedoucí katedry podnikového hospodářství na Masarykově univerzitě v Brně.

Je obvyklé, že má firma jako Chevak dvoučlenné představenstvo?

“Sudé a zejména dvojčlenné představenstvo za zcela běžné nepovažuji,” říká Suchánek. Například polostátní energetický gigant ČEZ, k němuž je v podmínkách Chebu Chevak přirovnáván, má v představenstvu sedm lidí, tedy lichý počet. Sudý počet v představenstvu vyniká zvláště, když ve stanovách stojí, že představenstvo o projednávaných věcech rozhoduje nadpoloviční většinou. V případě Chevaku tak musí dojít vždy v představenstvu ke stoprocentní shodě, pokud má být projednávaná věc odsouhlasena.

Podle Suchánka však nemusí být dvoučlenné představenstvo zcela mimo, když ve firmě fungují další mechanismy správně. “V současné době je ve společnosti dozorčí rada s 11 členy, přičemž dozorčí rada je nadřízeným orgánem představenstva. Takto obsáhlá dozorčí rada (včetně lichého počtu členů), dává jakousi záruku, že představenstvo (s nižší počtem členů a třeba i sudým) bude rozhodovat řádně ve prospěch společnosti i akcionářů. Samozřejmě za předpokladu, že dozorčí rada bude aktivně a řádně pracovat. Na to ale zase musí dbát akcionáři,” říká Suchánek.

K rozšíření představenstva na tři členy musí valná hromada změnit stanovy. K tomu budou potřeba na červnové valné hromadě dvě třetiny hlasů akcionářů. Pro srovnání: už zmíněný ČEZ má pro změnu stanov stejné hlasovací kvórum.

Proč ANO současné kroky tak hlasitě kritizuje?

Podle největší chebské opoziční strany funguje dosavadní vedení společnosti Chevak správně a firma má dobré hospodářské výsledky, dobrou cenu vody pro lidi i zdravě investuje. Zástupci ANO kritizují třeba to, že nová vedení města svolalo mimořádnou valnou hromadu, že nepočkalo na řádnou hromadu. To podle nich představuje jen zbytečné náklady na víc. Starosta v již zmíněném textu dodává, že změnu současní zástupci měst prostě chtěli provést co nejdříve, protože se jim současný stav fungování Chevaku nezamlouvá. Kritizuje i postup Chevaku v momentě, kdy firma buduje nové vodovody a kanalizace. Cenu firma podle Jalovce stanovuje netransparentně a ještě požaduje platbu z velké části předem. Podle ANO ale ve finále jde VPM jen o to, aby měla své lidi u “koryt”. Vládní VPM to odmítá, hájí prý veřejný zájem.

ANO také ztratí své zástupce v dozorčí radě firmy. Už jsme zmínili, že za Cheb z ní vypadne zastupitel Horčička. Radě dnes předsedá Miloslav Chadim z mariánskolázeňské buňky ANO. Ta má v radě i dalšího zástupce Ondřeje Knotka. Tři z jedenácti členů současné dozorčí rady tak jsou z hnutí ANO.

Jaké jsou výsledky Chevaku?

Ty hospodářské opravdu dobré. Firma má každoročně tržby v řádech stovek milionů korun (poslední známé výsledky jsou z roku 2017, tehdy to bylo 358 milionů) a stabilně čistý zisk v řádech desítek milionů korun, naposledy v roce 2017 to bylo 48,5 milionu. Až dosud platilo, že většinu zisku, která šla na výplatu dividend pro akcionáře, získal německý spoluvlastník. Ten totiž v roce 1998 do firmy vstoupil, přinesl do ní téměř 300 milionů korun a za to si po dobu příštích 20 let vybíral většinu zisku, který se rozděloval mezi akcionáře. V posledních letech tak pravidelně do Německa odcházelo přes 24 milionů korun ročně, zatímco města brala stovky tisíc. To se od roku 2019 změní, zisk už se bude rozdělovat podle vlastnických podílů, Gelsenwasser už nebude mít prioritní akcie. Města tak zvýší příjem z Chevaku do městských pokladen.

Jak drahá je voda v Chebu?

To ukazuje mapa cen vody webu Skrblík.cz. V Chebu je lehce nad průměrem okresních měst. Tři z pěti mají vodu levnější.

Srovnání cen vody v okresních městech