Řekněte, co se má postavit. Město dá na vaše nápady až pět milionů

Lidé v Chebu mají nově přímou možnost, jak si říci, co chtějí ve městě vybudovat nebo třeba zkrášlit. Zastupitelé v minulém týdnu hlasy všech 25 přítomných schválili návrh vedení města na takzvaný participativní rozpočet.

Návrhy od občanů město začne přijímat na začátku příštího roku, rozhodovat o nich bude v přímém hlasování veřejnost. Vítězné návrhy bude realizovat radnice. Dohromady se bude rozdělovat pět milionů korun, strop na jeden projekt bude 500 tisíc.

Podrobnosti o novince, kterou radnice pojmenovala jako Mega nápady, se dozvíte v následujícím průvodci formou otázek a odpovědí. Při jeho tvorbě jsme vycházeli z materiálů pro zastupitele.

 


Proč to radnice dělá?

Participativní rozpočet slíbila Volba pro město, která ovládla volby v minulém roce, ve svém volebním programu.

Cílem participativního rozpočtu není podle vedení města jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém.

„Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet,“ stojí v materiálu pro zastupitele.

Vedení města si od zapojení veřejnosti do rozhodování o přerozdělování peněz slibuje také to, že to může radnici naučit, jak naslouchat občanům a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

„Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci,“ stojí dále v materiálu.

První informativní setkání s veřejností se uskuteční ve středu 16. října od 18.15 hodin v přednáškové místnosti Městské knihovny.

Co si budou moci lidé přát?

Navržené projekty mají přinést užitek široké veřejnosti, zkvalitnit život v Chebu. Návrh může požadovat třeba rozšíření zeleně, může řešit doplnění městského mobiliáře – laviček nebo třeba odpadkových košů. Občané mohou žádat o vybudování sportovního zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity, bezbariérové trasy nebo třeba dětského hřiště.

Kdo může s nápadem přijít?

Návrh může podat každý občan starší 15 let, zároveň je ale třeba aby pod ním bylo podepsáno alespoň pět dalších lidí nad 15 let. Každý občan může podat i podpořit více než jeden návrh.

Jaká jsou další pravidla pro návrhy?

Musí se týkat projektů na území města Chebu, které budou zároveň na pozemcích či v objektech města Chebu, výjimečně i státu či Karlovarského kraje.

Realizace projektu nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi a studiemi města.

Návrh musí být realizovatelný během 18 měsíců od jeho schválení.

Kdy bude jasné, co se bude stavět?

Do konce roku 2019 bude město projekt propagovat, aby se o něm dozvědělo, co nejvíce lidí. Už 16. října bude první informativní setkání s veřejností v knihovně.

Od začátku ledna roku 2020 do 20. února pak lidé budou moci své nápady přihlašovat. Do poloviny dubna město vyhodnotí, zda jdou realizovat.

Následně budou veřejnosti projekty představeny, autoři je budou muset také odprezentovat na setkání s veřejností.

Na začátku května pak bude veřejnost o projektech hlasovat a v polovině května by mělo být jasno, které nápady se budou realizovat.

V létě roku 2020 by se pak mělo začít stavět.

Radnice si také na konci prvního ročníku celý projekt vyhodnotí a přijde s případnými návrhy na zlepšení do dalšího ročníku. Počítá se tedy s tím, že nejde o jednoroční akci. Rozhodovat ale může i (ne)zájem veřejnosti.

Jak se bude hlasovat?

Hlasování se budou moci účastnit opět občané starší 15 let. Hlasování bude probíhat elektronickou formou, ale město bude myslet i na ty, co se technice brání. Tito lidé budou moci hlasovat na městském úřadě. K hlasování přes internet bude třeba mobilní telefon, na který bude zaslán ověřovací SMS kód.

Při hlasování budou lidé moci dávat kladné i záporné body. Jeden negativní hlas půjde ale použít až po udělení dvou hlasů pozitivních. Každý hlasující bude zároveň každému projektu moci udělit jen jedno hodnocení.

U projektů se následně sečtou plusové body a odečtou se od nich ty minusové. Na základě získaných bodů se sestaví žebříček výsledků.

Na základě něho se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, a to v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

 


Kolik to celé bude stát?

Zastupitelé schválili celkovou sumu pět milionů korun a maximálně 500 tisíc korun na jeden projekt.

Kromě toho město počítá se 100 tisíci korunami na odměnách pro zaměstnance, kteří se od letošního srpna do konce roku 2019 podílejí na přípravě propagace celého projektu.

Dalších 45 tisíc korun dostane firma Agora, která projekt zprocesuje, zhruba 17 tisíc korun bude stát tisk a distribuce propagačních letáků.

A konečně s 50 tisíci se počítá na pořádání setkání s občany – půjde o peníze na občerstvení nebo třeba pronájem prostor.

Co když bude při realizaci třeba více peněz?

V případě, že dojde v průběhu realizace návrhu k navýšení nákladů na realizaci oproti původně plánovanému rozpočtu a zároveň bude překročen maximální finanční limit pro návrh, rozhodne o případném dofinancování nákladů na realizaci městská rada.

Pokud dojde k navýšení nákladů na realizaci návrhu oproti plánovanému rozpočtu a zároveň nebude překročen maximální finanční limit pro návrh a participativní rozpočet pro daný ročník nebude vyčerpán, budou využity na hrazení těchto vícenákladů zbylé prostředky participativního rozpočtu. Pokud bude participativní rozpočet pro daný ročník vyčerpán, rozhodne o dofinancování nákladů na realizaci opět městská rada.

Funguje to i jinde?

Ano, o části rozpočtu si začali od roku 2012 v Česku rozhodovat lidé v prvních čtyřech „pionýrských“ obcích – šlo o Nelahozeves, Pržno, Příbor a Třanovice.

Dnes už participativní rozpočet mají třeba i v Chomutově, na Kladně, v Semilech nebo na Praze 5. Největší město, které ho má, je Brno. Osmitisícové Semily na něj dávají jeden milion korun, téměř sedmdesátitisícové Kladno letos začalo se třemi miliony korun a Brno s 378 tisíci obyvateli občanům na projekty dává 20 milionů korun ročně.

A o co je mezi lidmi zájem? V Chomutově si jeho obyvatelé přáli například opravu části psího útulku, odpočívadla podél cyklostezky nebo víc květin v městském parku, informují Lidové noviny, které se tématu věnovaly letos v srpnu.

Na Praze 5 zase přibyly třeba nádoby s posypovým materiálem, na jednom náměstí pokryly dlažbu obří deskové hry, třeba Člověče, nezlob se a chystá se obnova vinice svaté Kristýny.

V Semilech vznikl třeba dřevěný altán s udírnou, kde si může kdokoli připravit pstruha či kus uzeného.


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.