110 milionů korun a další čísla. Projděte si detaily k nové lávce na Švédský vrch

Město získalo dotaci na novou lávku na Švédský vrch. Na kolik vyjde, kdy bude hotová a jakou přezdívku dostala od starosty? Projděte si naše shrnutí.

Kdy bude nová lávka stát?

Zřejmě v roce 2021. Starosta Antonín Jalovec (VPM) na Facebooku uvedl, že ještě letos by město mělo v tendru najít firmu, která bude lávku stavět, následně se budou s Českými dráhami domlouvat výluky a na jaře 2020 by se mělo začít stavět. „Stavba určitě potrvá minimálně rok. Možná se to zdá pomalé, ale v případě takto komplikovaných staveb je to maximum možného, zvláště, když přes zimu betonářské práce stojí,“ dodal Jalovec.

Kolik to bude stát?

Dohromady nový most (na úvodním obrázku je jeho vizualizace) vyjde zhruba na 110 milionů korun – cca 30 milionů půjde z městské pokladny a 90 milionů bude dotace od státu.

Celkové náklady na novou lávku mají podle projektu, který město připravilo k žádosti o dotaci, vyjít přesně na 89 681 988 korun. Město od Státního fondu dopravní infrastruktury dostane sto procent takzvaných uznatelných nákladů, ty dělají celkem 81 663 186 korun. Zhruba osm milionů tak bude město muset vydat z vlastních peněz. Na dalších zhruba 20 milionů z městského rozpočtu pak vyjdou výluky na dráze, ke kterým dojde v souvislosti se stavbou.

„Dle aktuálního platného ceníku Správy železniční dopravní cesty je cena za výluku na jedné koleji v době od 05:00 do 21:00 hod. 4400 Kč/hod. a v době od 21:00 do 5:00 hod. 2200 Kč/hod. SŽDC státním a příspěvkovým organizacím poskytuje slevu ve výši 30 %. Dá se tedy předpokládat, že cena za výluku na jedné koleji činí 2 000 000 Kč/měsíc. Odhadovaná cena výluk za celou stavbu tak může dosáhnout cca 20 milionů Kč,“ vypočetl radním v důvodové zprávě odbor projektového managementu a rozvoje.

Pro koho lávka bude?

Především usnadní život lidem z městských částí Maškov a Švédský vrch, kteří opět dostanou lepší spojení pěšky či na kole do města. Na šířku bude lávka mít tři metry. Most bude také na rozdíl od toho původního bezbariérový, ani na jedné straně nebude schodiště, jako tomu bylo u původní lávky.

Tip: Co vznikne po kasárnách? Město má mít jasno, co od developera chce, vzkazuje architekt

„Oproti původní lávce je z důvodu zabezpečení bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch prodloužena přibližně o 100 metrů a zaústěna na přilehlou hráz rybníka do prostoru ochranné clony zeleně za vlakovým nádražím. Prodloužením lávky dojde ke zrušení původního schodiště o výšce 8 metrů. Celková délka přemostění bude 396 metrů, výška mostu nad terénem 10,4 metru,“ uvádí městská zpráva k projektu.

V noci pak bude nová lávka osvětlená. “Osvětlení lávky je navrženo jako podélné liniové LED osvětlení umístěné po obou vnitřních stranách lávky v prostoru pod madlem zábradlí. Drážky pro vedení podélných LED pásů jsou zapuštěny do betonového skeletu lávky. Nové liniové osvětlení bude napájeno z nového rozvaděče RVO umístěného při západním konci lávky,” stojí v projektu.

Jak šel čas:

Už v roce 2011 město mělo studii, podle které byla původní lávka v havarijním stavu. I přes konkrétní návrhy, jak to vyřešit, vedení města pět let neudělalo nic.

V srpnu 2016 byla původní lávka uzavřena. Pokud tedy bude nová lávka skutečně otevřena v roce 2021, bude spojení obnoveno zhruba po pěti letech.

Na začátku roku 2018 došlo k odstranění starého mostu, za což město zaplatilo zhruba 3,5 milionu korun.

V březnu 2019 město podalo žádost o dotaci.

Komentář starosty:

„Celý proces přípravy a sepisování žádosti o dotaci byl mimořádně náročný, a to odborně i časově. Bylo zapotřebí opakovaně jednat s řadou institucí – SŽDC, ČD, Drážním úřadem, Policií ČR a mnoha dalšími. Schválení dotace je tak výsledkem práce městských úředníků, ale i předchozích vedení města za poslední tři roky. I jim rozhodně patří část díků za přidělení dotace. Na nás, současném vedení města, teď je, abychom co nejdříve výstavbu zahájili a novou lávku, která bude ozdobou Chebu, uvedli do provozu,“ shrnul Antonín Jalovec, který novou lávku překřtil na chebský Golden Gate Bridge, protože se podobá ikonickému sanfranciskému stavení.