Město si posvítí na podnikatele. Chce od nich vybrat statisíce za odpady

Město začne důsledně kontrolovat, jak podnikatelé likvidují odpady. Podle starosty Antonína Jalovce (VPM) je právě zapojení podnikatelů do odpadového hospodářství ve městě jednou z „černých děr“ v tomto systému.

Město si od kontrol slibuje, že se podaří výrazně zvýšit vybrané poplatky. „V systému chybí mnoho set tisíc, ne-li milionů korun ročně,“ říká Jalovec. Podnikatelé nemohou pro odpad ze své činnosti jen tak využívat klasické popelnice, které jsou ve městě. Ty jsou určeny “běžným” občanům (fyzickým osobám), kteří za to platí v případě Chebu 700korunový poplatek za rok a osobu.

Podnikatelé musí odpad ze své činnosti odevzdat svozovým firmám nebo se v případě tříděného odpadu mohou za poplatek „přidat“ k městskému systému a tříděný odpad vyhazovat do žlutých nebo modrých kontejnerů. Zatímco první povinnost, tedy odvoz směsného odpadu, mají podnikatelé podle Jalovce většinou ošetřenu, u tříděného plní zákonné podmínky jen menšina. Asi jen 400 z 1800 podnikatelů v Chebu má uzavřenu nějakou smlouvu na svoz tříděného odpadu.

Tip: Co dál s odpady v Chebu? Lidé musí více třídit, jinak poplatek poroste, říká starosta

Město nejprve podnikatele upozorní, že by problém měli vyřešit. Ze začátku se zaměří na podnikatele, kteří produkují velké množství odpadů, jako jsou prodejny. „Použijeme součinnost s městskou policií, která provozovny obejde a upozorní majitele na tuto povinnost. Kde nenastane reakce, přijdou kontroly a sankce,“ říká starosta. Později pak město, korespondenčně, osloví i menší podnikatele.

„Na začátku budeme vstřícní, nebude se nic doplácet zpětně,“ dodává Miroslav Plevný (VPM).

Všem přitom radnice nabídne účast v městském systému, tedy aby mohly tříděný odpad vynášet do kontejnerů od městské firmy Chetes. Výše poplatku pro nejmenší podnikatele (sem spadají i malé prodejny) je v takovém případě 1200 korun ročně, restaurace nebo třeba menší ubytovny platí 2400 korun a hotely a penziony 6000 korun.

Možnost zapojit se do městského systému s tříděným odpadem podnikatelům dávají jen některá města v Česku. Například v Brně se platí nejméně 1500 korun.

Srovnání: Za odpad platíme více, protože málo třídíme, ukazují data z 10 podobně velkých měst

Alternativou je, objednat si odvoz odpadu u svozových firem. Například ceník společnosti AVE začíná na 650 korunách za rok (včetně DPH) za odvoz malé popelnice (120 litrů) jednou za měsíc. Pokud byste tedy měli dvě popelnice – na plast a papír – jste už při nejnižší možné frekvenci odvozů nad cenou, kterou dělá nejnižší městský poplatek. Firma Marius Pedersen, která vyvážela odpad v Chebu ještě nedávno, ceník zveřejněný nemá, cenu stanovuje individuálně.

Sporná pak může být situace, kdy malý podnikatel, který pracuje z domova, neprodukuje žádný odpad. Zákon neříká, že každý podnikatel musí mít smlouvu se svozovou firmou. „Tuto povinnost zákon nestanovuje. Je zde ale povinnost, aby subjekt předával jemu vznikající odpady vždy oprávněné osobě. To se také kontroluje ze strany kontrolních orgánů. Specifická povinnost mít smlouvu s odpadovou firmou, ale v zákoně není,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Těžko říci, jak bude kontrola z města případně podnikateli dokazovat, že nějaký odpad produkuje, když ho nenačapá přímo s odpadem u popelnice. Samozřejmě se teď „nebavíme“ o prodejnách, kde je jasné, že odpad vzniká. Za používání městského systému bez toho, aby měli smlouvu s městem (uzavírá se s Chetesem), hrozí podnikatelům pokuta až 300 tisíc korun.

Na městě momentálně vzniká nová strategie odpadového hospodářství. Během jara ji má k projednání dostat městská rada. Už dříve město od společnosti EKO-KOM, která vykupuje tříděný odpad, obdrželo analýzu chebského odpadového hospodářství.

Zdejší situaci lze shrnout tak, že produkujeme nadprůměrné množství odpadu, podprůměrně třídíme a máme tak nadprůměrně nákladný systém (téměř 40 milionů korun ročně) oproti dalším českým městům. Je to i důvod, proč je poplatek pro občany vysoký v porovnání se stejně velkými městy.

Zmíněná studie městu kromě jiného doporučila, aby se zaměřilo právě na podnikatele.

U odpadů město zavedlo také jednu novinku. Kovy – například plechovky nebo konzervy – lze nově třídit spolu s plasty. Lidé je tak mohou vhazovat do žlutých kontejnerů. Od plastů následně kovové obaly oddělí na třídící lince.

Více k tématu: