Chceme víc peněz, vzkazují městu firmy. Řeší se třeba lávka přes koleje

Stavebnictví zažívá těžké časy a projevuje se to i na stavbách běžících v Chebu. Stavební materiály skokově zdražují a firmy požadují po městě úhradu zvýšených nákladů. To ale tvrdí, že jim nemůže vyjít vstříc.

Výrazně se to týká třeba stavby lávky přes koleje u nádraží směrem na Švédský vrch. Tu vysoutěžila na začátku roku 2020 za zhruba 120 milionů korun lovosická firma Raeder & Falge. Tehdy ještě nemohla tušit, že přijde celosvětová epidemie koronaviru, která kromě jiného výrazně rozkolísá i ekonomiku. Ta se po letošním restartu přehřívá a ceny stavebních materiálů raketově rostou.

„Bezprecedentní růst cen stavebních materiálů není problém jen stavby lávky v Chebu, zasáhl v podstatě všechny stavby, zejména tam, kde je větší podíl oceli, obecně kovů, a dřeva. Ačkoli rostou všechny stavební materiály, v těchto dvou komoditách se jedná o nárůst ve stovkách procent. Lávka v Chebu je svou konstrukcí (štíhlá předepjatá, zavěšená konstrukce) a statikou založenou na vysoce vyztužených pilířích, nosných ocelových lanech a ocelovém pylonu, tvořena ve vysokém podílu právě ocelovými prvky. Nárůst ceny oceli tedy jednoznačně, a to výrazným způsobem ovlivňuje realizaci díla,“ řekla Chebskému infu Martina Červinská, jednatelka společnosti Raeder & Falge.

Firma se proto s městem snaží domluvit navýšení původní ceny za stavbu. Podle starosty Antonína Jalovce to ale není možné. „Požadavky na navýšení jednotkových cen (materiály, práce) nelze dle současné legislativy proplácet, neboť cena byla vysoutěžena a je závazná. V případě proplacení vyšší částky by tedy došlo ke konfliktu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ říká Jalovec.

Podle Červinské představuje takový postoj pro firmu problém. „Jsem přesvědčena, že i v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek existují způsoby, jak s takovou nepředvídatelnou a mimořádnou situací naložit. Vždyť se jedná o důsledek celosvětové pandemie, kterou nikdo nemohl předpokládat, natož odhadnout její dopady na ekonomiku. Jde o zcela výjimečnou situaci, takže podle našeho názoru musíme hledat společné řešení, nikoli se schovávat za tvrzení, že na takovou situaci smlouva výslovně nepamatuje,“ reaguje Červinská.

Podobnou situace neřeší jen Cheb, je nyní mezi zadavateli veřejných zakázek běžná. Proto k ní nedávno oficiální společné stanovisko vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj. „V případě, kdy je na veřejnou zakázku již uzavřena smlouva, má zadavatel možnost provádět pouze nepodstatné změny, jak jsou definovány v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek,“ uvádí úřady ve svém stanovisku. Ve zmíněném paragrafu se kromě jiného píše to, na co naráží Červinská. Mezi nepodstatné změny se počítá i situace, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Starosta hájí odmítavý postoj města k navyšování cen, i když si je vědom potíží, do kterých se firmy mohou dostat, pokud jim město nenavýší vysoutěženou cenu. „Odvrácenou stranou tohoto problému může být, že firmy, které nakalkulovaly cenu na loňské úrovni se dnes dostávají do finančních problémů, jsou ohroženy insolvencí nebo (i za cenu sankcí) uvažují o vypovězení smlouvy,“ říká Jalovec obecně k situaci stavebních firem, které pro město aktuálně staví za nevýhodných podmínek.

Jak to je konkrétně u lávky na Švédský vrch. Dostává se Raeder & Falge s náklady už někam, kde pro ni stavba nedává ekonomický smysl? „Řekněme, že situace je obtížná, ale snažíme se udělat maximum, aby lávka stála,“ odpovídá Červinská.

A hrozí i krajní případ, že by od zakázky její firma odstoupila? „Takový scénář je extrémní řešení situace, ale pokud nastane, bude to vycházet z rozhodnutí a postojů obou smluvních stran. Zájem společnosti Raeder & Falge není od smlouvy odstupovat, proto podnikáme takové kroky, abychom mohli na zakázce dále pracovat. Naše stavební nasazení a i osobní odpovědnost našich pracovníků je odvést na zakázce tu nejlepší možnou práci. Letmý pohled na kvalitu betonových pilířů budoucí lávky to může každému kolemjdoucímu jen potvrdit. Provedení pohledových betonů pilířů bylo vysoce hodnoceno i technickým dozorem investora,“ říká jednatelka.

Práce podle ní zatím pokračují podle aktuálně platného harmonogramu stavby, podle kterého má být hotovo do září příštího roku. „Klíčové dodávky se nám daří zajišťovat, byť za cenu výrazně vyšších nákladů. Ale nemohu samozřejmě zcela garantovat budoucí vývoj, situace na trzích se mění téměř ze dne na den,“ uvádí Červinská.

Situace, kdy firmy, které teď pracují na stavbách pro město, chtějí příplatky k původně dohodnuté ceně, jsou podle starosty aktuálně časté. „Velmi záleží na typu stavby a použitých materiálech. Největší tlak na růsty cen je u zateplovacích systémů, oceli nebo dřevotřísky, menší třeba u betonu nebo asfaltových povrchů,“ říká Jalovec.

Město zároveň dál vypisuje nové zakázky, nečeká na uklidnění situace ve stavebnictví. „Žádné výběrové řízení jsme neodsouvali, momentálně máme vypsánu zakázku na stavbu skateparku, do konce roku bude následovat hned několik stavebních zakázek na příští rok – rekonstrukce Havlíčkovy, Lesní nebo vnitrobloku Hradební-Dlouhá,“ říká starosta.

Pokračujte!


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.