Radnice zjistí, kdo pracuje v průmyslovém parku. Pomůže Linda

Vedení města pokračuje v přípravách na příchod velkého investora do chystaného průmyslového parku 2. Vyjde vstříc občanské iniciativě a nechá zpracovat analýzu zaměstnanosti v průmyslovém parku 1, který již dnes v Dolních Dvorech funguje.

Vedení radnice také dokončuje jednání o odkupu pozemků od chebské farnosti. Ty by měly zcelit celé území pro průmyslový park 2. S chebským farářem Petrem Hruškou nyní radnice dojednává detaily smlouvy. Hruška chce jistotu, že nový park nebude ekologicky nebo sociálně nedomyšlený projekt.

 


Pomůže komora

O tom, že město nechá vypracovat sociodemografickou analýzu, která by měla ukázat, kolik lidí pracuje v současném průmyslovém parku v Dolních Dvorech, informoval na čtvrtečním jednání zastupitelstva místostarosta Miroslav Plevný. Studie by podle něj měla ukázat i to, kolik v průmyslových halách pracuje místních lidí, kolik je v nich zaměstnanců ze zahraničí nebo počty agenturních pracovníků.

Pomoc při sběru dat radnici nabídl šéf Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda. „Firmy by nám detaily zřejmě přímo nesdělily, nic je k tomu nenutí. Krajská komora může souhrnná čísla získat,“ vysvětlil Plevný.

Kdo studii nakonec zpracuje zatím není jasné. „Oslovili jsme krajskou hospodářskou komoru, která nám přislíbila součinnost při sběru dat. Musíme se ještě seznámit s požadovanou metodikou analýzy, poté rozhodneme, koho oslovíme, aby ji zpracoval,“ řekl Chebskému infu starosta Antonín Jalovec.

Reaguje tím vedení města na požadavek lidí z iniciativy Chebsko za klima, kteří vypracování dalších analýz v souvislosti se vznikem průmyslového parku 2 požadují? „Ano, vycházíme vstříc požadavkům iniciativy, ale pořízení studie považujeme pro město za přínosné samo o sobě,“ odpovídá Jalovec.

Iniciativa požaduje i další studie, například zhodnocení rizika světelného smogu, zhodnocení zásahu do krajinného rázu nebo akustickou studii. Tyto další analýzy podle Plevného dávají smysl až v momentě, kdy se bude rozhodovat o konkrétním záměru. Tedy až v případě, že se město dohodne s nějakou firmou a ta bude žádat o povolení pro svůj konkrétní projekt. Nyní se řeší změna územního plánu. Místo, kde se má nový park stavět, je zatím vedeno jako orná půda a má se to změnit tak, aby tam šlo budovat další haly.

Čtěte podrobnosti: Překážka pro nový průmyslový park. Iniciativa získala potřebné podpisy

Kde je posudek?

Zastupitelé ve čtvrtek také odsouhlasili koupi téměř 18 tisíc metrů čtverečních pozemků od chebské farnosti. Město za pozemky zaplatí cenu 500 korun za metr čtvereční, dohromady 8 972 500 korun. Jde o pozemky, které těsně sousedí s městskými pozemky, na kterých má nový průmyslový park vyrůst.

Jak ukazuje následující obrázek, pozemky farnosti do těch městských zasahují. Podle místostarosty Plevného tak je třeba tyto pozemky koupit, aby byla plocha průmyslového parku 2 zcelená a byla pro prodej případnému investorovi co nejhodnotnější.

Mapka ukazuje, které pozemky kupuje město od farnosti.

Opoziční zastupitel za hnutí ANO Jan Vrba před hlasováním o koupi pozemků napadal, že k nim není zpracovaný odborný posudek, který by ověřil cenu. Plevný se odvolal na doporučení majetkoprávního odboru. Jeho vedoucí Vlastimil Habětínek pak vysvětlil, že odhad podle něj nebyl v tomto případě potřeba, protože město za stejnou cenu prodávalo před dvěma měsíci velmi podobné pozemky v průmyslovém parku 1.

Zastupitelé i přes delší debatu, ve které Vrba trval na tom, že bez zpracovaného posudku se nemohou zastupitelé rozhodnout dostatečně správně, koupi pozemků odsouhlasili. K Vrbovo požadavku se v diskuzi přidala i radní Gabriela Licková, která nakonec v tomto bodě vůbec nehlasovala. Pro naopak hlasovali všichni další přítomní koaliční zastupitelé.

Diskuze o koupi pozemků mimochodem poodhalila, s jakým zhruba výnosem radnice počítá v případě, že se jí podaří velkého investora do průmyslového parku 2 přivést. Když totiž Vrba vypočetl, že kdyby město mělo pozemky pro chystaný park prodat za cenu, za kterou dnes kupuje pozemky od církve, dostala by se konečná cena na tři čtvrtě miliardy. To je podle něj nereálné.

Na to mu místostarosta Plevný odvětil: „My se opravdu bavíme v částkách, o kterých jste mluvil. Pokud se to podaří, tak se skutečně můžeme blížit k sumě tři čtvrtě miliardy korun.“

Půjde to i na střechu kostela

Zpět ale k pozemkům, které město chce nyní od místní farnosti koupit. Zastupitelé sice záměr požehnali, dohoda ale zatím hotová není. Zástupci církve ještě potřebují od vedení města přesvědčit, že pozemky nakonec nebudou sloužit účelu, který bude proti jejich přesvědčení.

„Jde pouze a jedině o to, že bychom nechtěli, abychom prodejem našich pozemků podpořili nějaký ekologicky nebo sociálně nedomyšlený projekt,“ vysvětluje chebský farář Petr Hruška, který je zároveň členem občanské iniciativy Chebsko za klima. Farnost se hlásí k ochraně přírody a krajiny v duchu encykliky Laudato si‘ papeže Františka.

Pokud k dohodě dojde, použije farnost peníze na zdejší projekty. „V naší diecézi obecně platí zásada, že pokud farnost prodá jakýkoli větší majetek, je třeba, aby takto získané finance byly reinvestované tak, aby se „neprojedly“, tedy aby zase nějaké další finance vydělávaly, a tak mohly farnosti pomoci zajistit realizaci jejího poslání nejen jednorázově, ale dlouhodobě. A tím posláním nemyslím jen slavení bohoslužeb, ale také charitativní služby potřebným či vzdělávací aktivity,“ říká Hruška.

Tip: Mají u Chebu růst další průmyslové haly? Projděte si, co říkají politici

„Na druhou stranu máme v současné době velkou starost, jak zajistit výměnu již dožilé břidlicové střechy a opravu nových, ale nekvalitně pokrytých, a proto už několik let opadávajících věžních helmic nad chrámem sv. Mikuláše a Alžběty. Ten je sice také naším farním kostelem, ale zároveň slouží i velmi široké veřejnosti,“ pokračuje farář.

Pokud tedy k prodeji dojde, bude farnost zvažovat, zda získané prostředky vloží do nutných oprav přímo, nebo jestli najde nějakou investiční příležitost, díky které by tyto peníze mohly přinášet zisk, který by se pak dlouhodobě vracel.

„V každém případě počítáme s tím, že ať už tím či oním způsobem případně získané prostředky budou sloužit na území působení naší farnosti,“ uzavírá Hruška.


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.