Překážka pro nový průmyslový park. Iniciativa získala potřebné podpisy

Plán na rychlé získání velkého investora do nového průmyslového parku se vedení města komplikuje. Do cesty vstoupila občanská iniciativa, která požaduje další analýzy dopadů chystaného parku na životní prostředí i na životy občanů města.

 


Vedení města už několik měsíců vážně jedná s obří světovou firmou, která má zájem o velkou část připravovaného průmyslového parku 2 mezi Dolními Dvory a Dřenicí. Ten se má budovat nedaleko již obsazeného průmyslového parku v Dolních Dvorech na místě, kde je dnes orná půda.

O záměru na nový průmyslový park se v Chebu mluví roky, počítají s ním krajské i celostátní strategie. Nyní je věc už tak daleko, že se chebská radnice snaží zmíněnou firmu, o kterou se podle informací Chebského infa přetahuje s německým Lipskem, přivést. Potřebuje k tomu právě i změnu územního plánu. Ornou půdu je v něm třeba proměnit na prostor pro průmyslový park.

Na začátku ledna se na radnici konalo veřejné projednání změny územního plánu, kde ji zhruba desítce občanů města představil autor návrhu architekt Jaroslav Aust a také zastupitelka a autorka analýzy dopadů na udržitelný rozvoj Gabriela Licková. Vedení města, tedy starosta a ani jeden z jeho dvou místostarostů, se projednání nezúčastnili.

Mezi občany byla i zástupkyně občanské iniciativy Chebsko za klima Zdeňka Brožová. Právě ona stojí za požadavkem na zpracování dalších analýz, které by podle ní měly přesněji říci, jaký vliv může nová průmyslová zóna mít na život ve městě. Její námitku k navržené změně územního plánu podepsalo přes 200 lidí, což znamená, že se jí v nastávajícím řízení bude muset stavební úřad zabývat a i odůvodňovat to, jak o námitce rozhodne.

Požadavky v námitce vycházejí ze závěrů analýzy od Gabriely Lickové. Tlak na stavební úřad, aby nechal vypracovat další analýzy, tak po úspěšné podpisové akci vzrostl. Pokud by k tomu mělo dojít, celá změna územního plánu by se minimálně o několik měsíců protáhla. To by bylo v jednáních s investorem, o kterého současné vedení města hodně stojí, nepříjemné. Podle plánů vedení města by změna územního plánu měla jít k finálnímu odsouhlasení do zastupitelstva do začátku letních prázdnin.

„Nelze říci, že nějaké datum znamená automatický konec jednání s investorem, ale samozřejmě je v jeho zájmu, aby mohl začít stavět co nejrychleji,“ říká starosta Antonín Jalovec.

„Pro mě osobně bylo hlavním motivem zpracování námitky veřejné projednání návrhu na změnu územního plánu, které mě nepřesvědčilo, že je tady vůle vše pořádně a poctivě zanalyzovat,“ vysvětluje Brožová, proč začala jednat.

Je to na úřadu

Na zmíněném projednávání změny územního plánu radnici v diskuzi s občany zastupoval vedoucí odboru majetkoprávního Vlastimil Habětínek. Například na dotaz, zdali město má zpracovanou nějakou analýzu k tomu, kolik lidí je dnes zaměstnaných v průmyslovém parku 1, kolik tam je agenturních zaměstnanců a jaké tam jsou mzdy, přímo neodpověděl. Obecně ale podle něj platí, že nové firmy v Chebu mzdy zvyšují. Architekt Aust následně doplnil, že žádnou takovou analýzu město nemá.

Podobnou studii takzvaných socioekonomických dopadů požadují i občané podepsaní pod námitkou od Zdeňky Brožové. Volají i po zhodnocení rizika světelného smogu, zhodnocení rozptylu látek znečišťujících ovzduší, zhodnocení zásahu do krajinného rázu nebo chtějí akustickou studii. Požadována je i studie od klimatologa, který by zhodnotil hospodaření se srážkovými vodami.

Po radnici žádají i to, aby investor vybudoval v chystaném parku budovy se zelenými prvky, tedy například střechu nebo fasádu s přírodními prvky, které kromě jiného fungují jako přirozená klimatizace a mohou pomoci také estetice celého projektu.

„Věříme, že vedení města jedná s dobrými a čistými úmysly, ale zároveň neuškodí, aby vnímali, že jsou tu i občané, kteří situaci sledují a není jim jedno, co se kde postaví. Rádi se necháme přesvědčit, že ten záměr je opravdu kvalitní a byl vyhodnocen z různých hledisek. A já tajně doufám, že se zlepší prezentování tohoto záměru vůči nám občanům,“ shrnuje to Brožová.

Tip: Mají u Chebu růst další průmyslové haly? Projděte si, co říkají politici

Podle starosty Antonína Jalovce je nyní čistě na stavebním úřadu, jak se k věci postaví. Odpověděl tak na dotaz Chebského infa, zda samo vedení města bude iniciovat vznik požadovaných analýz. „Změna územního plánu je věcí stavebního úřadu, tedy státní správy, do jejíhož výkonu nesmí politické vedení nijak zasahovat. Předpokládám tedy, že se stavební úřad s námitkami vypořádá a uvidíme, zda stanoví nutnost vyhotovení nějakých dalších analýz,“ říká starosta.

„Chápu, že pro člověka, který se územně plánovací dokumentací nezabývá je těžké porozumět, že jde o úřední akt, do něhož politici vstupují prakticky jen na začátku, kdy změnu iniciují a na konci, kdy ji schvalují v zastupitelstvu. V mezičase jde o odbornou záležitost. Proto jako starosta nemám k projednávané změně téměř co říci kromě jejího zadání a cílů, ale zda má být zpracována ta či ona analýza opravdu netuším,“ dodává Jalovec.

Dodává, že většina připomínek mohla být řešena ve smlouvě s investorem, který se podle něj k environmentální problematice staví mimořádně vstřícně. „Ctím ale, že podání námitek či připomínek je právem každého občana či dotčené instituce,“ říká starosta.

Místo pro průmyslový park 2

Jalovec také pogratuloval iniciativě k mobilizaci občanů. „Leč přímo od některých z nich vím, že jim bylo prezentováno, že podepisují „petici proti průmyslové zóně“, což nebyla pravda a já to považuji za matení občanů,“ dodal starosta.

Brožová o takových praktikách neslyšela. Ani podle ní nejde o akci, která se automaticky staví proti budování nové průmyslové zóny. Chce ale, aby se stavělo až poté, co budou pořádně zhodnocena všechna rizika. „Jestli některý z lidí, kteří pomáhali k námitce sbírat podpisy, ji prezentoval jako petici proti novému průmyslovému parku, tak mě to mrzí,“ říká.

Mlčí, protože už se v Česku spálili

Průmyslový park 2 má vyrůst na ploše o velikosti zhruba 120 hektarů. Dnes jsou tyto pozemky využívány převážně k zemědělské produkci. Podle Lickové jde o půdu zasaženou intenzivní zemědělskou činností, která už dnes má problémy například se zadržováním dešťové vody a v současné kondici tak není příliš kvalitní.

Její další využití se teď řeší. „Jednali jsme s několika investory, nyní už několik měsíců jednáme s jedním vážným zájemcem o využití velké části toho parku,“ říká Jalovec.

Radnice podle starosty nemůže prozradit, o jakou firmu se jedná, protože ta mlčenlivostí podmiňuje další vyjednávání. Například všechny materiály, které vedení města od firmy dostává, jsou označeny jako důvěrné. Firma také chystá prezentaci pro zastupitele před čtvrtečním jednání zastupitelstva. Bude neveřejná a s přítomností soudního tlumočníka, který je vázán mlčenlivostí.

„Co je důvodem ostražitosti, částečně tuším, ale nevylučuji i nějaké mně neznámé pohnutky. Renomovaná firma má obavy, že když třeba nyní dokupujeme některé pozemky v průmyslovém parku 2, mohli by jejich vlastníci při oznámení nejen investora, ale hlavně hodnoty investice a nutnosti postupovat rychle, spekulovat a cenu pozemků šroubovat,“ vysvětluje Jalovec.

Investor má podle starosty také špatnou zkušenost z jiné lokality v Česku a nechce být v případě, že v Chebu nebude investovat, už podruhé spojován s krachem jednání. „Také ještě neexistuje definitivní podoba vzhledu areálu, takže by dnes ještě nemohli ukázat, co vlastně chtějí postavit. Navíc stále bojujeme o tuto investici i s dalšími lokalitami. Věřím, že pokud se rozhodnou pro nás, jméno hned odtajní,“ dodává Jalovec.

„Samozřejmě jim je jasné, že o nich vědí kromě politického vedení radnice i mnozí úředníci v Chebu i na kraji. Ale něco jiného je šuškanda a něco jiného oficiální vyjádření v médiích. Občané by se samozřejmě měli o záměru dozvědět, a to rozhodně ještě před podepsáním jakékoliv závazné smlouvy, aby se k ní mohli vyjádřit a záměr zhodnotit,“ pokračuje starosta.

 


Baterky z Číny to nebudou

Vedení města má na investora v novém průmyslovém parku čtyři základní požadavky. Musí jít o strategického investora, který využije většinu parku pro sebe, aby se nová zóna nedělila na malé části. Musí jít o investora, který bude velmi vstřícný z pohledu environmentálního. Jeho investice tedy nesmí výrazně zatěžovat životní prostředí. Firma dále musí vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa.

„Nejde nám o tisíce míst pro nekvalifikované lidi. Jde nám o kvalifikovaná místa a o lidi, kteří by pak do Chebu za nimi přišli,“ říká Jalovec. V říjnu například radnice jednala s největším světovým výrobcem baterií z Číny, který nabízel 2500 pracovních míst na dělnické pozice. „To jsme odmítli, to nechceme,“ říká Jalovec.

Investor od vedení města dostává i podmínku, že pokud sem přijde, musí se aktivně podílet na financování společenského života ve městě. „Bude dávat peníze na sport, sociální věci, školství nebo kulturu,“ říká starosta. Mělo by jít minimálně o sto tisíc eur ročně.

Firma, se kterou město nyní jedná, všechny podmínky splňuje. „Zažil jsem několik investorů a přístup tohoto je svou vstřícností a ochotou na hony vzdálen všemu, co jsme tu dosud měli,“ vysvětluje Jalovec, proč vedení města o současného zájemce stojí.

Pokud k dohodě na konec nedojde, je podle starosty možné, že zůstane prostor pro průmyslový park 2 na dlouhé roky nevyužitý.

O jednáních s investorem v nedávném rozhovoru s Chebským infem mluvil i místostarosta Miroslav Plevný. Počítá s tím, že nový investor by vytvořil stovky pracovních míst, z nichž významná část budou vysokoškoláci nebo vysoce kvalifikovaní středoškoláci. Vedení města podle něj nechce přivést firmu, která bude potřebovat velké množství agenturních dělníků.

„Myslíme i na to, aby nový investor dramaticky nezvýšil dopravu v místě. Nechceme tedy přivést další firmu, která by tu měla sklad s vysokoobrátkovým zbožím. Neplatí tedy obavy, že tam budou jezdit tisíce kamionů denně,“ řekl také Plevný.


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.