Mají u Chebu růst další průmyslové haly? Projděte si, co říkají politici

Jednání chebské radnice s velkým investorem, který by měl přijít do nového průmyslového parku mezi Dolními Dvory a Ypsilonkou, finišují. Dohoda by mohla být podepsána v prvních měsících příštího roku. Mají průmyslové parky kolem Chebu dál růst? A za jakých podmínek? Odpovídají místní politici.

 


Antonín Jalovec, starosta, VPM

Podporujete další růst průmyslové zóny v Dolních Dvorech?

Průmyslový park 1 je prakticky kompletní, město tu už prakticky všechny pozemky prodalo nebo je mají zarezervovány stávající firmy pro další rozvoj. Další zvětšování tohoto parku tudíž není možné, bude zřejmě jen postupně zaplněn zástavbou již připravených pozemků, což radnice nemůže zásadněji ovlivnit.

Průmyslový park 2 je jasně vymezen územním plánem včetně činností, které tam mohou probíhat. Další zvětšování tohoto parku nad rámec v současnosti vymezených ploch je vyloučeno.

Podle předběžných zpráv má do chystaného průmyslového parku 2 přijít velká firma se zaměřením na logistiku. Dává podle vás smysl, aby u Chebu vyrostl další obří „sklad“?

V rámci přípravy průmyslového parku 2 jednáme s více firmami, výrobními i nevýrobními. Jednání jsou v počáteční fázi, takže předjímat jakýkoliv výsledek je hodně předčasné.

Dovolím si ale ohradit se vůči směšování pojmů „logistika“ a „sklad“. Logistika vůbec není to samé jako skladování. Je to velmi náročný proces, jak dostat včas a v požadované kvalitě zboží od výrobce k zákazníkovi.

Někteří politici vytvořili atmosféru, kdy je výroba prezentována jako dobro a logistika jako zlo. Nedávno měl v průmyslovém parku 2 zájem investovat světově významný čínský producent baterií, tedy klasická výroba. Zjistili jsme, že jde o technologicky nepříliš pokročilou výrobu plnou potenciálně nebezpečných látek a s vysokou energetickou náročností. Veškerý vývoj a řízení by probíhalo z Číny, investor nabízel vytvoření stovek dělnických míst. Je navíc vysoce pravděpodobné, že vzhledem k robotizaci taková pracovní místa během 10 let zaniknou. Takového investora chceme? Já ne.

Naopak logistika znamená též řízení a koordinaci dopravy zboží, kontrolu jakosti, vývoj nových obalů, ale samozřejmě i proces skladování. Ten je ale dnes už kompletně robotizovaný, takže ve skladech žádné dělníky nenajdete, natož pak ty agenturní. Zato v okolních kancelářích sedí jazykově vybavení operátoři, kteří komunikují se zákazníky i výrobci zboží. To se mi líbí více než „spojování drátků“ v bateriích.

Jaké podmínky by si mělo město při prodeji pozemku pro nový průmyslový park klást?

Všem investorům říkám tři zásadní podmínky podpory města jejich projektu:

1. Vytvoření většího počtu pracovních míst s vysokou kvalifikací zaměstnanců, tedy preference kvality před kvantitou.

2. Finanční podpora společenského života v Chebu, tedy sponzoring sportovních, vzdělávacích, kulturních či sociálních aktivit ve městě zakotvený do smlouvy mezi městem a investorem.

3. Minimalizace dopadů na přírodu, tedy maximální energetická úspornost objektů, hospodaření se srážkovou vodou apod.

Pokud investor všechny uvedené podmínky nesplní, raději budeme i nadále pozemky průmyslového parku 2 pronajímat zemědělcům.

Převažují podle vás s růstem průmyslových parků v Chebu spíše pozitiva či negativa? A můžete prosím jmenovat největší přínos a naopak největší zápor?

Nikdo neví, jak by dnes Cheb vypadal bez průmyslového parku 1. V době před 5 či 10 lety sehrál průmyslový park významnou roli při snižování nezaměstnanosti a v poslední době i při růstu platů. V Chebu se to moc neví, ale i dělnické profese dnes v řadě firem v průmyslovém parku 1 berou 26 až 30 tisíc Kč měsíčně.

Stejně tak je jisté, že prodeje pozemků přinesly v uplynulých 15 letech do městského rozpočtu stovky milionů korun, za které se mohly opravit silnice, vybavit školy nebo obnovit zeleň. To jsou jednoznačná pozitiva.

V případě negativ se často mluví o agenturních dělnících. Asi Chebany překvapím, ale většina cizinců, které v Chebu potkáte, nepracuje v průmyslové zóně, ale na stavbách či v různých textilních či jiných firmičkách, které většina Chebanů ani nezná, ale ve městě a v okolí je jich celá řada. Z hlediska přírody je asi největším negativem zábor zemědělské půdy, ale je třeba konstatovat, že nově stavěné haly splňují ty nejvyšší nároky na energetickou úspornost a zadržování vody.

Gabriela Dostálová, zastupitelka, ANO

Podporujete další růst průmyslové zóny v Dolních Dvorech?

Průmyslová zóna Dolní Dvory II o velikosti 150 hektarů patří mezi největší průmyslové zóny v ČR vlastněné veřejným sektorem. Proto by bylo velmi vhodné hledat strategického partnera pro obsazení celé zóny, který by přinesl do Chebu moderní technologie s přidanou hodnotou kvalifikované práce a zároveň se podílel spolu s městem na výstavbě potřebné infrastruktury.

Co říkáte na předběžné zprávy o tom, že do chystaného průmyslového parku 2 by měla přijít velká firma se zaměřením na logistiku?

Víme, o jakou firmu se jedná a víme i to, že již probíhají několik týdnů intenzivní jednání zástupců této firmy jak s městem Cheb, tak i s vedením Karlovarského kraje. Vítáme a podporujeme rozvojové záměry této společnosti na území města Chebu. Nyní je ale předčasné se vyjadřovat jakkoli konkrétněji. Je potřeba si počkat na představení záměru a projektu a doufáme, že se tak stane již velmi brzy a pak se budeme moci bavit již zcela k věci.

Jaké podmínky by si mělo město při prodeji pozemku pro nový průmyslový park klást?

Zcela ideálně by nemělo dojít k rozparcelování této zóny a její zastavění různými gigantickými skladovými a logistickými provozy se zaměstnanci z řad agenturních pracovníků z ciziny, bez potřeby kvalifikace. Není pro Cheb ideální, aby se stával prostým překladištěm zboží pro Německo a jeho obchodní partnery a místní region byl kvůli tomu ještě více zatížen kamionovou dopravou. Proto bychom uvítali, kdyby při prodeji pozemku byly ve smlouvě zakotveny takové požadavky, které by tyto záležitosti jednoznačně řešily, nebo alespoň mírnily.

Převažují podle vás s růstem průmyslových parků v Chebu spíše pozitiva či negativa? A můžete prosím jmenovat největší přínos a naopak největší zápor?

Prozatím na průmyslové zóně převládají firmy, které ve většině nevytvořily kvalifikovaná pracovní místa, a tak díky podnikatelskému zaměření těchto firem stoupá příliv agenturních zaměstnanců, což nemá pro město a většinu jeho podnikatelů v podstatě žádný přínos. Naopak stoupají městu náklady na svoz odpadu, zajištění pořádku apod.

Jediným přínosem pro město jsou peníze za prodej těchto pozemků. Otázkou ale zůstává, za jakou cenu je získá. Za cenu úbytku zemědělské půdy, za cenu, že bude město z jedné poloviny obklopeno nevzhlednými průmyslovými halami, za cenu zhoršení bezpečnostní situace i za cenu zhoršení podmínek podnikání místních podnikatelů, například zvýšením daní z nemovitostí. To vše v době, kdy místní podniky, školy, úřady trpí nedostatkem pracovních sil a pomocí náborových příspěvků si je navzájem přetahují.

Tip: Foto: Miliardová hala u Podhradu už stojí. Projděte si, jak rostla

Pavel Hojda, zastupitel, KSČM

Podporujete další růst průmyslové zóny v Dolních Dvorech?

Ano, ale pouze o firmu, která bude mít komplexní výrobní program a vývoj tak, aby zaměstnávala především v odborných profesích s velkou přidanou hodnotou. Rozhodně ne logistika nebo jen skladové prostory.

Co říkáte na předběžné zprávy o tom, že do chystaného průmyslového parku 2 by měla přijít velká firma se zaměřením na logistiku?

Zásadně nesouhlasím, aby nové prostory byly využity velkou logistickou firmou.

Jaké podmínky by si mělo město při prodeji pozemku pro nový průmyslový park klást?

Hlavní podmínkou by mělo být komplexní využití pozemků v Dolních Dvorech pro výrobu a vývoj výrobků určených k využití a prodeji v ČR nebo do zahraničí.

Převažují podle vás s růstem průmyslových parků v Chebu spíše pozitiva či negativa? A můžete prosím jmenovat největší přínos a naopak největší zápor?

Růst průmyslových parků určitě přináší městu Cheb a celému okresu potřebnou zaměstnanost, ale rozhodně nelze souhlasit s tím, že by se nadále rozšiřoval o logistické nebo skladové hospodářství.

 


Ondřej Špendlíček, radní, Piráti

Podporujete další růst průmyslové zóny v Dolních Dvorech?

Další růst průmyslové zóny by mi v Chebu nechyběl. Zároveň ovšem respektuji plány a úsilí jiných směřující k realizaci průmyslového parku 2 tak, jak bylo sděleno v programovém prohlášení koalice a jsem si vědom nejen negativ, ale významných, vesměs finančních pozitiv pro naše město.

Co říkáte na předběžné zprávy o tom, že do chystaného průmyslového parku 2 by měla přijít velká firma se zaměřením na logistiku?

Jsem si vědom těchto i detailnějších informací. Z možných špatných scénářů, považuji variantu tohoto investora za tu lepší volbu. Jde o významnou a perspektivní společnost nejen pro město, ale pro celý region.

Jaké podmínky by si mělo město při prodeji pozemku pro nový průmyslový park klást?

Město by mělo požadovat pravidelný a odpovídající sponzoring, významný podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, podílení se na rozvoji města ve smyslu kompenzace negativních důsledků, vzniklých vytvořením dalšího takového provozu.

Převažují podle vás s růstem průmyslových parků v Chebu spíše pozitiva či negativa? A můžete prosím jmenovat největší přínos a naopak největší zápor?

Nedokáži posoudit, co převažuje, ale pokud v minulosti převažovala pozitiva, dnes jsou zastiňována dalšími negativními vlivy. Největším přínosem jsou finance směřující do městské kasy a je také dobře, že se i díky těmto provozům snížila nezaměstnanost v regionu. Trend ovšem není bezbřehý a v konkrétní chvíli se dostane do bodu zlomu, od kterého se již městu nevyplácí rozšiřovat tento způsob investování. Je to například ve chvíli, kdy není zajištěno dostatečné pokrytí službami a zázemím pro tak významný nárůst agenturních zaměstnanců a zabezpečeny kompenzační nástroje pro stávající obyvatelstvo.

Tip: Nikdy neuspokojíme všechny, reaguje starosta na hokejisty. Radnice chystá novou podporu klubů

Tomáš Kubát, Koalice pro Cheb, Strana zelených

Podporujete další růst průmyslové zóny v Dolních Dvorech?

Další rozšíření průmyslové zóny v Dolních Dvorech Koalice pro Cheb podpoří v případě, že noví zájemci nabídnou provoz, který bude nabízet zaměstnání pro kvalifikované pracovníky a zaměstnance s vyšším vzděláním. Naopak nepodpoříme rozšíření průmyslové zóny o další „montovnu”, těch je již v Chebu dostatek. Další rozšíření tohoto druhu by vedlo k přílivu nových nekvalifikovaných agenturních pracovníků z jiných regionů.

Co říkáte na předběžné zprávy o tom, že do chystaného průmyslového parku 2 by měla přijít velká firma se zaměřením na logistiku?

Zástupci Koalice pro Cheb byli vedením města informováni o zájmu této firmy o vybudování pobočky v průmyslovém parku 2, s tím, že 1/3 zaměstnanců bude s vysokoškolským vzděláním. Pro město Cheb by byl vstup takto velké firmy do průmyslového parku přínosem.

Jaké podmínky by si mělo město při prodeji pozemku pro nový průmyslový park klást?

V případě zájmu nových firem o vstup do průmyslového parku bychom měli předem vyjednat, aby se tyto firmy více podílely na podpoře kultury, sportu a i rozvoji města. Byla chyba, že minulá vedení města Cheb, která byla při vstupu firem do průmyslového parku, takové podmínky nevyjednala.

Převažují podle vás s růstem průmyslových parků v Chebu spíše pozitiva či negativa? A můžete prosím jmenovat největší přínos a naopak největší zápor?

S vybudováním průmyslového parku v Chebu se výrazně snížila nezaměstnanost v regionu. Nedostatek zaměstnanců, a to nejenom v průmyslovém parku v Chebu, zvedl mzdy v dělnických profesích, a tím došlo k navýšení platů i mimo průmyslovou zónu.

K negativům bych zmínil hlavně nárůst zaměstnanců, kteří nemají trvalé bydliště v Chebu a někteří nejsou ani občany ČR, kteří bydlí na ubytovnách a s tím jsou spojeny další jevy, jako nepořádek, rušení nočního klidu a zvýšená kriminalita. Dalším negativem je i zvýšená silniční doprava, a to nejenom nákladní.

I přes tyto nedostatky je průmyslová zóna pro Cheb přínosem, protože v ní pracuje mnoho obyvatel města Cheb.

Místo pro průmyslový park 2

Gabriela Licková, radní, Hnutí 2018

Podporujete další růst průmyslové zóny v Dolních Dvorech?

Vysoká atraktivita Chebu pro rozvoj moderního průmyslu ve střední Evropě nás opravňuje vybírat takové investory, o nichž nebudeme pochybovat, že chtějí podnikat v souladu s přírodou a krajinou. Změna stávajících zemědělských ploch na plochy průmyslové by měla být komplexním rozhodnutím s ohledem na probíhající změnu klimatu. Jako jeden z výchozích podkladů pro dané rozhodnutí by měla být zpracována dopadová studie včetně analýzy současného stavu, výčtu přínosů a důsledků ekonomických, sociálních, environmentálních. Podpořím, pokud rozhodnutí bude vycházet z týmové spolupráce, na jejímž základě vznikne dohoda podmínek pro realizaci dané průmyslové aktivity. Již nyní můžu říct, že nepodporuji vznik tzv. logistických center, ve skutečnosti jen skladových objektů či montovacích hal.

Co říkáte na předběžné zprávy o tom, že do chystaného průmyslového parku 2 by měla přijít velká firma se zaměřením na logistiku?

Logistika může být činností na nejvyšší manažerské úrovni vyžadující skutečně fundované odborníky. Logistika však může být také jenom odkladiště. Zkušenosti z ČR ukazují, že logistika s přidanou hodnotou, což představuje outsourcing, tj. propojení výroby, nákupu a skladové a dopravní logistiky, je zahraničními společnostmi upřednostňována v jejich rodných zemích. K nám jsou umisťovány spíše montovací nebo skladové haly, kde jsou zaměstnáváni lidé, jimž chytré brýle ukážou odkud, kam, co přemístit. Zaměstnanci tudíž nepotřebují jakékoliv vzdělání, nemusí být manuálně zruční, nemusí ani mluvit česky.

Jaké podmínky by si mělo město při prodeji pozemku pro nový průmyslový park klást?

Jako vlastník pozemku má město Cheb ve správním řízení týkajícím se průmyslového areálu silnou pozici. O tuto pozici prodejem pozemků přijde. V případě prodeje je tedy nejdůležitější, aby kupující byl důvěryhodný a byl schopen doložit svůj pozitivní přístup k ochraně životního prostředí jako celku.

Převažují podle vás s růstem průmyslových parků v Chebu spíše pozitiva či negativa? A můžete prosím jmenovat největší přínos a naopak největší zápor?

S růstem průmyslových parků se potýká nejedno město. Urbanisté si nejsou jisti, zda je lepší mít průmyslové objekty uspořádány v jednom obrovském komplexu, nebo je vhodnější rozptýlit je na periferii města tak, aby byly vzájemně odděleny zelenými plochami, přičemž budou zaujímat mnohem větší výměru, než zmíněný obr. Urbanisté si také pokládají otázku, zda suburbanizovaný venkov dotčený blízkostí průmyslových areálů je ještě venkovem. Hořekují nad územním plánováním, které u průmyslových parků selhává. Obdobně jako urbanisté, také další profese se zaobírají minimalizací a zmírněním negativ průmyslových parků.

Nejdůležitější je vědět, jaké město chceme. Ráda žiji ve městě, jehož okolí tvoří neobydlená, krásná krajina se svou pamětí. Chlubím se, že mám na dosah lázně, a když mne navštíví přátelé, třeba z Prahy, ráda je provázím po historickém centru a vnímám jejich obdiv. Na druhou stranu mne mrzí, že nám z Chebu odchází mladí lidé, chybí mi tu. Jsem si však jistá, že nové průmyslové parky naplánované urychleně, bez konsenzu odborníků a bez veřejné diskuse nám mladou generaci nepřilákají.

Tip: 21 textů o Chebu, které musíte znát. Chebské info má rok

Tomáš Linda, ODS

Podporujete další růst průmyslové zóny v Dolních Dvorech?

Určitě ano! Pro Cheb je to unikátní příležitost, jak skokově dohonit zmar několika složitých dekád od konce 2. světové války. Vedle mimořádných příjmů v hodnotě blížící se miliardě korun za prodané pozemky může město dále participovat na dani z nemovitosti a růstu počtu obyvatel. Každý nový obyvatel města znamená přibližně 8 tisíc ročně na příjmech z rozpočtového určení daní. Každý nový subjekt zvyšuje životní úroveň města i širokého regionu, byť se to tak momentálně, s ohledem na nízkou nezaměstnanost, nemusí zdát. Dlouhodobě je to však jistota rozvoje a ekonomické síly regionu. Pokud město rychle a vhodně zareaguje nabídkou parcel pro rezidenční výstavbu, má vyhráno.

Co říkáte na předběžné zprávy o tom, že do chystaného průmyslového parku 2 by měla přijít velká firma se zaměřením na logistiku?

S ohledem na to, že se zabývám poradenstvím v oblasti industriálního developmentu, vím, o jakého partnera se jedná. Světová prémiová značka, která by Chebu, ale i celému regionu, velmi slušela. Logistika je moderním odvětvím a lidé, kteří by zde mohli najít uplatnění, budou významně nadprůměrně ohodnocení. Mělo by se jednat spíše o vysoce kvalifikované pozice v řádech stovek zaměstnanců. Vedle toho vím, že samotný záměr s sebou časem přiláká i další subjekty z oblasti výroby, což je úžasná synergie.

Jaké podmínky by si mělo město při prodeji pozemku pro nový průmyslový park klást?

Umím si představit, že by jednou z podmínek prodeje mohla být budoucí výstavba odpovídajícího počtu bytových či rodinných domů ve městě. Vedle toho by se mělo jednat i o podpoře sportu, kultury a společenského života ve městě v částce odpovídající velikosti subjektu i záměru.

Převažují podle vás s růstem průmyslových parků v Chebu spíše pozitiva či negativa? A můžete prosím jmenovat největší přínos a naopak největší zápor?

Jednoznačně pozitiva převažují! Každé nové pracovní místo, či aktivita roztáčí spirálu rozvoje a přidané hodnoty, což se v čase do regionu určitě pozitivně propíše. Vedle toho, že lidé mají práci, řeší i lepší bydlení, volnočasové aktivity, nákupy, vzdělání… Ani Řím nebyl postavený za den. Dlouhodobě je to pro region ale opravdu obrovská příležitost a jistota. K aktuálním negativům určitě patří nedostatek dostupného bydlení, ideálně nájemního, aby pro zaměstnance nebyl problém se do Chebu za prací přestěhovat s celou rodinou.

Martin Černík, ČSSD

Podporujete další růst průmyslové zóny v Dolních Dvorech?

Další růst průmyslové zóny podporuji, ovšem pouze za podmínky, že se podaří přivést investora, který bude garantovat, že nabídne větší počet pracovních míst pro vysokoškolsky vzdělané osoby, než je tomu u stávajících podniků a dále spravedlivou mzdu pro lidi na nižších pracovních pozicích. Dále se domnívám, že nový investor by měl být strategickým partnerem města a podílet se například na financování sportovních, kulturních či jinak městu Cheb přínosných aktivit, jako je tomu např. v sousedním Německu.

Co říkáte na předběžné zprávy o tom, že do chystaného průmyslového parku 2 by měla přijít velká firma se zaměřením na logistiku?

Bližší informace o konkrétním investorovi a jeho zaměření nemám k dispozici, proto by nebylo férové s k této otázce vyjadřovat.

Jaké podmínky by si mělo město při prodeji pozemku pro nový průmyslový park klást?

Zde bych částečně odkázal na svou odpověď na první otázku tedy, že město by v prvé řadě mělo podmínit příchod investora garancí více pracovních míst pro vysokoškolsky vzdělané lidi, investor by také měl mít předmět podnikání s vyšší přidanou hodnotou a tím pádem by měl lidem nabídnout lepší mzdové ohodnocení. Dále by se měl finančně zapojit do aktivit ve městě. Zároveň je nutné ze strany města hledat příležitosti a součinnost dostupnosti a nabídky bydlení pro zaměstnance a zapojení subjektu do řešení okolní infrastruktury a dostupnosti do zaměstnání hromadnou dopravou.

Převažují podle vás s růstem průmyslových parků v Chebu spíše pozitiva či negativa? A můžete prosím jmenovat největší přínos a naopak největší zápor?

I přes určitá negativa, kterými jsou především vyšší ceny nemovitostí, občasné problémy se zahraničními pracovníky z průmyslové zóny si myslím, že převažují, a to vyšší konkurence na straně pracovní nabídky, dále pozitivní přínos v oblasti zaměstnanosti a také samotný rozvoj města. Také považuji za důležité, aby při budování průmyslových objektů byl kladen důraz na šetrnost ve vztahu k přírodě a klimatu. Některé nedávno vybudované haly v Chebu nejsou v tomto směru zcela dobrým příkladem, jiné se naopak jeví nadějněji.


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.