Průmyslových parků u Chebu už bylo dost, říká radní Licková

U chystaného průmyslového parku 2 převažují rizika a vedení města postupuje zbytečně ve spěchu, říká v rozhovoru radní Gabriela Licková.

Na veřejné schůzce vašeho Hnutí 2018 jste řekla, že jste proti dalšímu budování průmyslových hal v okolí Chebu. Platí, že už toho bylo dost, jak jste řekla?

Platí, jednoznačně. Vycházím ze svých odborných znalostí a pracovních zkušeností, zabývám se ochranou životního prostředí. Budování dalších průmyslových zón podle mě představuje riziko pro životní prostředí.

 


Sama jste ale na veřejném projednávání změny územního plánu říkala, že ta půda je tam dnes vinou intenzivní zemědělské činnosti tak nekvalitní, že například vodu nepojímá. Dává smysl i takovouto půdu bránit?

Určitě. Stačilo by o ní chvíli pečovat, provést tam hlubokou orbu a zasázet i jiné rostliny, než jen ty, které slouží intenzivní zemědělské výrobě.

Důvody pro vaše ne chystanému průmyslovému parku 2 jsou tedy čistě „ekologické“?

Myslím, že ani ekonomické přínosy pro město nemusejí být nějak závratné. Například u současného průmyslového parku v Dolních Dvorech to vypadá pro město zdánlivě velmi příznivě, ale když odečtete jednorázové příjmy z prodeje pozemků, tak každoroční výdaje na údržbu převyšují příjmy. Proto se také od letošního roku zvyšovala daň z nemovitostí pro podnikatele. Nejsme ale přeci realitní kancelář, abychom vydělávali jen na prodeji pozemků, měl by tam být stálý dlouhodobý příjem. Ani vliv průmyslového parku 1 na počet obyvatel města nevypadá při pohledu do dat Českého statistického úřadu nijak zázračně. Srovnávala jsem roky 2010, 2014 a 2019 a je tam stále úbytek obyvatelstva. Jediný hmatatelný jev je, že jsou zaplněné kapacity ubytoven, a proto už nejsou místa pro sociálně nejslabší lidi.

Náklady a výdaje s průmyslovým parkem 1, které jste zmínila, jsou ty, které jdou vidět v městském rozpočtu. Když se ale podíváte na nezaměstnanost, která je v Chebu velmi malá, tak jde asi o přínos, který je nezpochybnitelný. Stejně tak nové firmy, které do Chebu přicházejí, musí o zaměstnance bojovat vyššími mzdami. To jsou přeci pozitivní efekty?

Ano, já nepopírám, že vznik průmyslových hal v okolí Chebu má i své pozitivní stránky. Pomohlo to třeba i stavebním firmám v Chebu, které se podílely na budování těch budov. Snažím se věci vždy hodnotit z co nejširšího pohledu, takže vidím třeba i to, že o rozlehlou plochu průmyslového parku se musí někdo starat a dělá to Chetes. Máme tak další pracovní příležitosti i pro sociálně slabší lidi, kteří jsou třeba dlouhodobě na úřadu práce.

Takže pozitiva vidíte, ale převažují u vás negativa?

Ano, další růst podobných průmyslových hal pro mě není únosný. Jsem proti dalšímu zabírání orné půdy. V případě chystaného průmyslového parku 2, který bude o ploše přes sto hektarů, jde také o velmi vážný zásah do krajiny. My nevnímáme správně hodnoty krajiny, jsme stále postižení socialistickým vnímáním hodnot přírody. Je to celorepublikový problém, u nás na západě ještě umocněný tím, že nemáme absolutně žádný vztah k půdě. Dříve patřila Němcům a pak ji přebralo kolektivní zemědělství. Krajina i příroda potřebují chránit.

Je tam ale ještě co chránit, když už dnes jsou všude kolem průmyslové haly?

Určitě je, i když nejsem krajinář. Bylo by dobré, až bude znám konkrétní záměr investora, udělat studii od krajináře, který posoudí i tento vliv. Už teď se může udělat pořádná analýza stávajícího průmyslového parku. Co přinesl, co je na něm negativního? Měla by ukázat, jak se z těch chyb poučit.

(Poznámka redakce: Rozhovor vznikl ještě předtím, než vedení města oznámilo, že nechá zpracovat analýzu k průmyslovému parku 1. Na pohledu Gabriely Lickové to ale nic nemění. Podle ní vedení města vyšlo vstříc jejím požadavkům jen částečně.)

A proč město dávno tu studii nemá hotovou, když se o průmyslovém parku 2 mluví už dlouho?

Upozorňovala jsem na potřebu studie kolegy z vedení města už před půl rokem a řekli mi, že se udělá. Problém vidím v tom, že nikdo z vedení města pořádně neví, jak by měly takové analýzy vypadat a spokojí se třeba s tím, že jim vedoucí majetkoprávního odboru pan Habětínek donese nějaká dílčí data. Pan starosta Jalovec i místostarosta Plevný například vycházejí z toho, co jim řekly firmy z průmyslového parku a operují s informací, že tam nedělají agenturní zaměstnanci a že ti jsou spíš problémem malých a středních podnikatelů tady na Chebsku. Nejde ale o pořádný rozbor, nikdo od nich žádnou analýzu neviděl.

Starosta se odvolává na stavební úřad, který bude rozhodovat i o tom, zda jsou další analýzy třeba.

Začnu zeširoka. V roce 2009 jsem do politiky vstupovala kvůli tomu, že jsem místní politiky na chebské radnici vnímala negativně. Dnes už tam nejsou a jsem za to šťastná. Oni rozhodovali o nás bez nás, nebrali ohledy na veřejnost a nechtěli ji vůbec přizvat do diskuze. Přijde mi, že současné vedení radnice ve věci průmyslového parku 2 postupuje stejně. Nikdo přeci nemá patent na rozum, měli bychom se bavit minimálně s aktivními obyvateli. Když jsem to však koaličním partnerům říkala, argumentovali, že například na veřejné projednání změny územního plánu přišlo minimum občanů. Já uznávám, že územní plánování je pro lidi těžko uchopitelné, ale měli bychom se snažit to celé nějak zjednodušit, snažit se to lidem vysvětlit, přiblížit. Nejde mi o to dělat referendum nebo petice, ale měli bychom přizvat lidi do diskuze a polopaticky jim vysvětlit, co se řeší, proč děláme průmyslový park 2. Třeba se tam ozvou lidé, kteří se ozývají na facebooku. Na tom veřejném projednávání byl taky pán, který říkal, že v současném průmyslovém parku pracují lidé z jeho rodiny a berou 14 až 17 tisíc měsíčně. Je to slušná mzda? Vedení města by si toto od lidí mělo vyslechnout a diskutovat s nimi. Třeba by tam občany, kteří se stavějí do opozice, dokázali přesvědčit.

Starosta je hodně aktivní na facebooku. Víceméně každý dotaz občanů zodpovídá, odpovídá i na ty negativní hlasy k průmyslovým parkům. Podle vás to nestačí?

Průmyslový park 2 má celorepublikový význam, na facebooku také nejsou všichni občané města. Jde o věc, která by si zasloužila větší pozornost od vedení města. Když jim to říkám, berou to tak, že jim do jejich projektu hážu vidle. My ale máme společný cíl, a tím je rozvoj města Cheb. Za mě další průmyslový park má značná rizika a dalšímu rozvoji města nepomáhá. Jde o obrovský jednorázový projekt, jsem spíše pro drobnější kroky. Vedení města operuje tím, že investor, se kterým se jedná, vytvoří zhruba 250 míst pro vysokoškoláky. Znamená to, že přijde 250 lidí odjinud? To by Chebu prospělo, když nám zde lidé ubývají. Ta nová firma ale přeci také stáhne vysokoškoláky od stávajících chebských firem a nejen z průmyslového parku 1, ale i od drobných podnikatelů z města, kterým tak ublíží.

Když tu máme problém, že je v Karlovarském kraji i v Chebu málo kvalifikovaných lidí, že jsme tu i proto „zaostalým“ regionem, tak nedává smysl tady tvořit stovky nových míst pro vysokoškoláky? Není to dobrá vize, vytvořit místa, za kterými lidé, které potřebujeme, přijdou?

Souhlasím s tím, že je třeba místa pro vysokoškoláky tvořit. Ale nejsem si jistá, jestli se v tom má postupovat takto velkými kroky, které mohou otřást zdejším trhem práce.

Podle starosty Jalovce i místostarosty Plevného platí, že pokud se povede dohoda s investorem, se kterým teď jednají, tak to městu jednoznačně pomůže. Že to bude firma, která je ohleduplná k životnímu prostředí, nabídne spoustu pracovních míst pro vzdělané lidi a bude finančně přispívat na společenský život ve městě. Vy, jako radní, musíte vědět, o jakého investora jde a jaký záměr zde má. Vás to i tak nepřesvědčuje, že by pro něj průmyslový park 2 měl vzniknout?

Nepopírám, že ten záměr některá pozitiva má. Platí ale, že pro mě převažují rizika a svůj postoj, že průmyslových hal už bylo dost, budu dál držet.

Věříte současnému vedení, které o tohoto investora velmi stojí, že jejich záměr je čistý a jde jim o rozvoj města?

Jsem přesvědčená o tom, že to tak je. Rozcházíme se jen v pohledu na věc a myslím si také, že se zbytečně spěchá. Cheb jako město a destinace pro investory může mít velmi vysoké sebevědomí. Naše průmyslová zóna je tak atraktivní, že i když by teď vedení města ta dohoda nevyšla, za rok za dva se objeví další atraktivní nabídka. Není, kam spěchat. Můžeme celou tu věc pořádně zanalyzovat, zhodnotit všechna rizika a pak kdyžtak znovu jednat. Teď se postupuje podle mě zbytečně ve spěchu.

Dokážete si představit, že kdyby se všechny ty analýzy udělaly, že by vás dokázaly přesvědčit o opaku? Že by ukázaly, že ta rizika, o kterých mluvíte, nejsou tak veliká nebo se dají vyřešit.

Možná, že jo. Možná, že jsem jako žena opatrnější. Když mi odborníci řeknou, že zásah do krajiny bude minimální, že se nenaruší hydrologický systém a bude to mít minimální vliv na objem srážkové vody, tak mě uklidní. A kdyby pak investor řekl, že pro něj není problém ty věci podle závěrů z analýz vyřešit, tak by to dávalo smysl. Jsou i takoví investoři, kteří se k ochraně přírody staví pozitivně.

Vše o průmyslovém parku 2:


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.