Bude lávka na Švédský vrch? O dotaci bude jasno do léta

Zda se už brzy začne stavět lávka přes koleje na Švédský vrch bude jasné do léta. Město nyní podává žádost o dotaci na vybudování nového přemostění na Státní fond dopravní infrastruktury.

Celkové náklady na vybudování nové lávky jsou kolem 100 milionů korun, město žádá o dotaci ve výši 70,5 milionu korun. Zbylých zhruba 30 milionů korun na výluky a další související náklady bude muset město v případě získání dotace platit z vlastních prostředků.

Bude město lávku stavět, i pokud nedostane dotaci? “Je výhoda, že v rámci přípravy na dotaci jsme se dostali až k tomu, že bude vydáno stavební povolení. Můžeme pak zvážit podle finančních možností města, jestli nezačneme stavět. Stavbu bude možné kdykoli zahájit,” řekl starosta Antonín Jalovec novinářům. Pokud bude dotace, bude město stavět lávku určitě. “Pokud by dotace nevyšla, můžeme výstavbu lávky zvážit třeba v případě, kdy výhodně prodáme pozemky v novém průmyslovém parku,” dodal starosta.

Tip: Terea vyčíslila náklady na spalovnu. Zastupitelé řeknou, že ji Cheb nechce

Podle starosty je šance na získání dotace malá. “Nedělejme si iluzi, šance na dotaci “lítá” někde blízko kolem nuly. Když se totiž podíváte na kritéria dotací, tak z hlediska vytížení je provoz na té lávce velmi slabý a vždy se najde v republice dostatek žadatelů, kteří nás v této oblasti přeskočí,” říkal Jalovec zastupitelům na konci loňského roku, když se hlasovalo o rozpočtu na rok 2019.

Lávka by měla vyrůst na stejném místě, kde byla původní. Je naprojektována tak, že je částečně zavěšená ve střední části. Podpěry totiž nesmějí být v kolejišti. Šířka lávky umožní, aby po ní vedla i cyklostezka. Lávka má být na obou stranách bezbariérová. Celková délka přemostění bude 396 metrů.

Vizualizace lávky na Švédský vrch
Vizualizace lávky na Švédský vrch

Popis projektu z podkladů pro zastupitele:

Nově navržená lávka se nachází v zastavěném území a je situována do stejného místa, kde v minulosti probíhala původní lávka přes kolejiště nádraží železniční stanice Cheb. Je ohraničena stávající ulicí Riegerova na západě a ulicí Za Nádražím na východě. Návrh nové lávky překlenuje plochy železniční dopravní infrastruktury ve stejné poloze jako původní lávka a umožňuje mimoúrovňovou pěší a cyklistickou dopravu mezi centrem města Cheb a jeho periferními částmi Maškov a Švédský vrch.

Stavba nové lávky je navržena s cílem minimalizovat zásahy do drážních i mimodrážních pozemků, všechny podpěry umístěné v kolejišti jsou situovány do míst, kde se v minulosti nacházely podpěry původní lávky. Oproti původní lávce je z důvodu zabezpečení bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch prodloužena přibližně o 100 metrů a zaústěna na přilehlou hráz rybníka do prostoru ochranné clony zeleně za vlakovým nádražím.

Prodloužením lávky dojde ke zrušení původního schodiště o výšce 8 metrů. Celková délka přemostění bude 396 m, výška mostu nad terénem 10,4 m.

Lidé, kteří lávku v minulosti využívali, tak namísto třísetmetrového mostku musí nyní absolvovat cestu dlouhou přibližně dva kilometry. Výstavba lávky znovu umožní mimoúrovňovou pěší a cyklistickou dopravu cílových skupin z periferních městských částí Maškov a Švédský vrch na linky veřejné dopravy, na pracoviště nebo do školy.