Odvolaný Hrkal? Jde o procesní věci, bývalý starosta může dál být ředitelem

Velkou pozornost si na facebooku v minulých dnech získal text z webu Karlovarskelisty.cz, podle kterého byl bývalý chebský starosta Zdeněk Hrkal krajem odvolán z funkce ředitele chebské střední a vyšší odborné zdravotnické školy. Skutečnost ale není tak senzační, jak text vypadá.

Je pravda, že Hrkal odvolán byl, ale nikoli kvůli údajným porušením zákona, jak v textu stojí. Odvolání je čistě technické a Karlovarský kraj, který je zřizovatelem školy, takto postupuje u všech svých škol. Bývalý starosta a dnes řadový zastupitel má dokonce velkou šanci, že ve funkci ředitele bude pokračovat i v novém funkčním období. A to i přesto, že k jeho práci měla naposledy loni na podzim výhrady Česká školní inspekce. 

Kraj nemá podle školského zákona jinou možnost, než ředitele na konci jejich funkčního období odvolat, když chce udělat výběrové řízení na další funkční období.

„Magistr Hrkal byl tedy skutečně v souladu se školským zákonem, stejně jako ostatní ředitelé, jimž končí v letošním roce šestileté funkční období, odvolán z funkce,“ říká krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč.

„Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů dotčených příspěvkových organizací byla vyhlášena, termín podání přihlášek byl do 30. 4. 2020 a po jmenování konkursní komise radou kraje se v nejbližší době uskuteční její první jednání. Předpokládá se, že samotné konkursy proběhnou v polovině června,“ pokračuje Bradáč.

Dodává, že do vyhlášeného řízení se může přihlásit stávající ředitel a v minulosti většina z ředitelů svůj post obhájila. Hrkal Chebskému infu potvrdil, že přihlášku do výběrového řízení podal. Je přesvědčený, že práci ředitele dělá dobře a chce v ní pokračovat.


Podporujeme chebské podnikatele


Ve zmíněném textu na webu Karlovarskelisty.cz se také píše, že Hrkal opakovaně porušil zákon, když například požadoval 25 tisíc za informace, které byl povinen řádně vyhotovit, a v zákonem stanoveném termínu předat.

„Došlo k porušení procesního postupu ze strany školy, nicméně zákon umožňuje při rozsáhlém vyhledávání informací požadovat úhradu. A v tomto případě skutečně šlo o rozsáhlé vyhledávání,“ říká Bradáč.

Podle Hrkala šlo o technické pochybení, kdy škola podle úřadu, který věc řešil, neměla dopředu zveřejněný ceník za vyhotovení dokumentů. „Požadované informace byly tak rozsáhlé, že ekonom školy spočítal cenu za jejich vyhotovení na 25 tisíc korun,“ říká.

Je kraj jako zřizovatel školy s prací ředitele Hrkala spokojený, když například zpráva České školní inspekce z loňského října ve shrnutí vyjmenovává podstatně více slabých stránek školy než těch silných?

„Nepovažujeme za korektní v době přípravy a průběhu konkursních řízení na ředitele krajem zřizovaných škol hodnotit práci kteréhokoliv z nich,“ odpovídá Bradáč.

„Všechny nedostatky, na které inspekce upozornila, jsme v řádné lhůtě odstranili. Šlo třeba o to, že jsme na něco neměli směrnici. Vytvořili jsme ji,“ říká Hrkal a zdůrazňuje, že šlo o nedostatky, které nevedly k jeho odvolání. Škola nyní čeká na následnou kontrolu, která má prozkoumat, zda nedostatky byly opravdu odstraněny.

Čtěte dále:


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.