Pro lidi nebo pro politické body? Projděte si, jak se zastupitelé přeli o odměny

Novou rubriku si v radničních listech otevřelo opoziční hnutí ANO. V aktuálním květnovém čísle naznačuje, že současné vedení města mimo zraky veřejnosti navyšuje odměny z práce pro město a že odměňuje lidi, kteří jsou současnému vedení blízcí. Vše, o čem ve svém sloupku zástupci ANO mluví, se veřejně projednávalo na posledním zastupitelstvu. Můžete si tak projít detailní zdůvodnění napadaných změn.

Co se děje na chebské radnici za oponou? Tak se jmenuje text na jedenácté straně radničních listů. Za oponou podle hnutí ANO mělo současné vedení města zvýšit odměny zastupitelů a radních, uzavřít pracovní dohodu na poradenskou činnost se zastupitelem Pavlem Bohánkem (VPM) a také zvýšit odměny členů dozorčích rad v městských firmách Chetes a Lesy města Chebu.

První dva body řešili zastupitelé ve dlouhé diskuzi na posledním zastupitelstvu, které proběhlo 11. dubna. Třetí téma zmínili sice jen okrajově, i tak ale starosta Antonín Jalovec (VPM) napadenou věc veřejně vysvětlil. Vše – včetně nesouhlasných reakcí zastupitelů ANO – si můžete projít na následujících řádcích. Diskuzi k tématům, na která ANO v radničních listech upozorňuje, jsme přepsali.

Přepis vychází z videozáznamu z jednání zastupitelů na městském webu. Příspěvky byly redakčně upraveny, zkráceny, některé i vypuštěny, pokud se třeba opakovaly věci v nich vyřčené. To vše, aby se lépe četly. Vždy jsme ale dbali na to, aby byl zachován smysl jednotlivých příspěvků.

Debata o odměnách

U odměny za práci zastupitele došlo k navýšení z 1200 na 1500 korun měsíčně, u radních ze 4000 na 6000 korun. Celkově jde o zvýšení ve výši 40 tisíc korun měsíčně pro městský rozpočet, což zhruba odpovídá nákladům na jeden úřednický plat. V důvodové zprávě ke zvýšení odměn bylo uvedeno srovnání odměn zastupitelů a radních z okolních měst v Karlovarském kraji, ze kterého vycházely „chebské“ odměny jako nízké.

Gabriela Dostálová (ANO): Chtěla bych se zeptat, co radu města přimělo k závěru, že je po čtyřech měsících nutné zvyšovat odměny radních a zastupitelů. Četla jsem přiložené materiály a domnívám se, že bychom si od okolních měst měli brát jiné příklady než výši odměn. V minulém volebním období proti původní výši odměn nikdo neprotestoval, koalice nikdy nepřišla s razantním navýšením, nyní je to v případě radních přes 30 procent. Navýšení dělá na celé volební období přes dva miliony korun, myslím, že by se ty peníze daly použít ve prospěch občanů města Chebu jinak.

Filip Kadlec (ANO): Chtěl jsem doplnit, že opravdu tohle není věc, kde bychom si měli brát příklad z jiných měst. Cheb byl vždy s odměnami nejníže, bylo to na spodní hranici, co zákon umožňoval a bylo to proto, že zastupitelé zkrátka neměli potřebu, aby z toho tady měli “vedlejšák”. Těch 40 tisíc měsíčně, které se teď budou z mého pohledu vyhazovat, možná budete obhajovat zase nějakou morální integritou, ale je to nesprávné a to zejména po čtyřech měsících a vnímám to i jako podraz na vaše voliče.

Tip: Pošta na náměstí mění majitele. Kupují ji lidé, kteří mají blízko k ubytovně v Hálkově ulici

Miroslav Plevný (VPM): Odměny se neměnily dlouho, to všichni víme. Jsem toho názoru, že pokud někdo dělá práci pořádně, měl by za ni být alespoň přiměřeně odměněn. Pokud zastupitel prostuduje všechny materiály a zjišťuje si informace, jak by měl, tak by měl být alespoň částečně kompenzován, protože by ten čas mohl věnovat něčemu jinému a já jsem rád, že ten čas věnujeme všichni městu. Odměny zdaleka nejsou navrženy na stropu, který zákon umožňuje. Jsou navrženy ve střední výši a myslím si, že je to v pořádku. Nehrajme si tu na pokrytce a neříkejme, že by to zastupitelé měli dělat zadarmo nebo skoro zadarmo. Moje zkušenost je taková, že když je něco zadarmo, tak to za moc nestojí. Není to samozřejmě práce o penězích, je to o tom, jestli chceme pro město něco udělat.

Gabriela Dostálová (ANO): Dovolím si shrnout slova pana místostarosty: dřívější zastupitelé to dělali špatně, protože dostávali málo korun. Teď to budeme dělat lépe, protože budeme dostávat více. My všichni, jak tu sedíme, jsme byli zvoleni lidmi. Ti lidé předpokládají, že tu budeme dělat práci zcela nezištně v jejich prospěch. Jen volby rozhodnou, jestli jsme tu práci dělali dobře, nikoli výše odměn. Mě tato záležitost evokuje, že teď tu jako VPM, potažmo celá koalice máte většinu, tak jste si to zvýšili. Zastupitelský klub ANO s tím nesouhlasí, děláme to jako práci pro lidi, my za to žádnou odměnu neočekáváme. Je za to stanovena nějaká zákonná odměna v minimální výši, nám by stačila, my s tím problém nemáme. Kdybychom to dělali kvůli penězům, tak bychom do voleb nechodili.

Jan Vrba (ANO): Jsem v tomto směru velký idealista. Kandidoval jsem do zastupitelstva, protože jsem si myslel, že bych mohl městu pomoci. Vůbec mě nezajímala odměna, která za to je. Kdybych to dělal kvůli odměně, tak bych vůbec do voleb nešel. Za tu dobu, co tu sedím, bych si vydělal mnohem více svou prací. Pro každého zastupitele je čest, že byl zvolen a že může něco dělat pro město. Odměna je vedlejší a spojovat kvalitu práce zastupitele s výší odměny není důstojné této funkci.

Ladislav Hrubý (VPM): Chtěl bych říci, proč jsem pro navržené navýšení. Pokud jde například o březnovou radu, tak tam bylo zařazeno 81 bodů, materiál měl 1696 stran. Netvrdím, že jsem všechny přečetl do posledního slova, ale je třeba se alespoň rámcově seznámit se všemi těmi body. Je to časově extrémně náročné, a tak, jak je návrh na zvýšení odměn postaven, nejde o žádné enormní zvýšení a nejde to ani na možný limit. Pokud tady tedy zaznělo, že bychom si neměli brát příklad z jiných měst, tak my si ho nebereme, protože dost často je tam uvedeno, že ta uvedená města jsou na limitu nebo těsně pod ním. Pokud tu od zastupitelů za ANO zaznělo, že neočekávají odměnu za činnost zastupitele, pak se ptám, když měli dříve své radní, proč nenavrhli snížení nebo úplné vynulování těch odměn. Pan Kadlec tu mluvil o spodním limitu, ale ten v zákoně není. My jsme byli u neuvolněných zastupitelů nyní zhruba na polovině limitu, po změně se dostaneme zhruba na dvě třetiny.

Markéta Mašková (VPM): Taky jsem do voleb nešla, abych dostávala odměnu za práci zastupitele nebo předsedkyni komise, ale beru to jako motivační faktor, odměnění za práci, kdy například pro sportovní komisi připravuji celkem hodně materiálů a bere mi to hodně volného času.

Tip: Politické dusno bude v Chebu dál. Hledá se ředitel divadla i městské policie

Filip Kadlec (ANO): Paní Mašková, vy jste řekla jednu zásadní věc. Vy pracujete na úkor volného času, já na úkor pracovního času. Já osobně jsem tomu věnoval 2000 hodin za rok a měl jsem za to 2000 korun měsíčně. Naposledy jsem měl potvrzení příjmů od města na 65 tisíc korun před zdaněním. Nic moc, ale s tím jsem do toho šel. Pane Hrubý, jestli vám to zabírá dost času a je tam dost stránek, tak jste si to měl rozmyslet, než jste do toho šel, protože to se dalo předpokládat, když rozhodujete o budoucnosti města. Předpokládám také, že rada nyní nejedná tak dlouho jako dříve, když máte pohodlnou většinu a nemusíte se tak dohadovat.

Ladislav Hrubý (VPM): Chci reagovat na slova pana Kadlece: nedivím se tomu, jenom jsem chtěl kvantifikovat, proč pro ten materiál budu hlasovat.

Miroslav Plevný (VPM): Některé věci, které jsem řekl, byly překrouceny. Nikdy jsem neřekl, že bývalí zastupitelé dělali práci špatně a že to je důvod, proč nyní zvyšujeme odměny. Naznačil jsem, že odměny nejsou dlouhodobě adekvátní. Nikdo také nešel do zastupitelstva kvůli penězům. Kdyby to tak bylo, musel by si vydělávat na úrovni minimální mzdy. Ani po tom zvýšení nebudeme na úrovni hodinové průměrné mzdy, pokud zastupitelé práci vykonávají tak, jak mají, tedy studují materiály atd. Pokud se opozičním zastupitelům nelíbí odměna, nikdo vám nebrání ji věnovat třeba na charitu a druhá věc je, že minimální sazba je nula.

Martin Čonka (VPM): Chápu snahu opozice získat laciné politické body. V tomto případě bych možná slovo laciné podtrhl. Uvědomme si, že tak jak se zvyšuje minimální mzda, průměrná mzda, tak se logicky zvyšují i odměny zastupitelům. Zvyšování odměn u zastupitelů je v řádech stokorun, nejde tedy o žádné drastické zvyšování. Poprosil bych tedy opozici z ANO, aby si politické body odpracovala jinak, třeba nějakou odbornou prací.

Michal Ouřada (VPM): Na začátku zaznělo, že to vnímáte jako podraz na naše voliče. Já když jsem se do zastupitelstva dostal a bavil jsem se s někým o odměnách, které dostáváme, tak to bylo veliké podivení nad tím, jak jsou odměny malé. Myslím, že když návrh projde, podivení bude trvat dál.

Debata o smlouvě pro zastupitele Bohánka

Zastupitelé hlasovali, zda souhlasí s dohodou o provedení práce pro Pavla Bohánka, zastupitele za VPM, který by měl městu pomoci s výběrem nového dopravce MHD.

Gabriela Dostálová (ANO) – Proběhlo výběrové řízení nebo jakým jiným způsobem jste dospěli k tomu, že zrovna koaliční zastupitel za VPM, pan Bohánek je ten správný, který toto má dělat.

Pavel Vančo (vedoucí odboru správy majetku) – S panem Bohánkem spolupracujeme dlouhodobě. Jsme před problémem, který je složitý – najít nového dopravce MHD od 1. 1. 2021. Tato oblast vyžaduje odborníka, což pan inženýr Bohánek je. Oslovil jsem ho, zda nám chce pomoci, protože má velké zkušenosti z oboru. Je to mé oslovení, nemá to nic společného s tím, že je pan Bohánek zastupitel. Vážím si jeho práce, protože dlouhodobě odvádí práci pro město.

Jan Vrba (ANO): Zajímalo by mě, kolik pan Bohánek dostával odměnu v předešlém období.

Pavel Vančo: Paušální odměna byla 450 korun za hodinu.

Zastupitel Pavel Bohánek
Zastupitel Pavel Bohánek; Zdroj: vpmcheb.cz

Pavel Bohánek (VPM): Nejsem iniciátorem tohoto smluvního vztahu, vždy jsem byl vyzván vedoucím odboru. Jde o letitou spolupráci, trvá už takřka deset let. Sazba je celá léta stejná. I v loňském roce, kdy jsem nebyl zastupitel, a projednávali jste, tehdy ještě jako členové vládnoucí koalice, mou smlouvu ve vedení města, tak jste mi podobný smluvní vztah schválili.

Pavel Hojda (KSČM) – Výběrové řízení na provozování MHD není jednoduchá věc. Já souhlasím s tím, že vybíráme někoho, kdo poradí, připraví podklady. K panu Bohánkovi bych chtěl říci, že to je odborník na svém místě, znám ho od roku 1984, od té doby pracuje v automobilové dopravě a nemám nejmenší výhrady k jeho odbornosti.

Gabriela Dostálová (ANO): Také proti panu Bohánkovi nic nemám, nezpochybňuji jeho odbornost, nezpochybňuji ani to, že zde v minulosti probíhala spolupráce s městem přes odbor správy majetku. Ta situace se ale zásadně změnila. Pan Bohánek je zastupitel, domnívám se, že to měl odbor správy majetku zohlednit a pokusit se najít jiného odborníka. Kdybyste poptávkově oslovili lidi z branže, přihlásili by se.

Miroslav Plevný (VPM): Návrh na výběrové řízení je v tomto případě dost nepochopitelný, i když respektuji váš názor. Nepamatuji se, že by se dělalo nějaké výběrové řízení na dohodu o provedení práce. Výběrové řízení se dělá na zakázku, pokud ji provádí nějaká firma. V tomto případě by se stejně dělala poptávka, která by byla v kompetenci vedoucího odboru. Nemyslím si, že to, že se někdo stane zastupitelem, by ho mělo diskvalifikovat od vykonávání práce, se kterou panovala spokojenost. To by bylo mrhání lidskými silami.

Tip: Foto: Dnes bída, zítra vaše nové bydlení. Projděte se kasárnami

Ilja Horník (VPM): Nikdo nezpochybňuje odborné znalosti pana Bohánka, tak bych chtěl členům ANO říci, že naprosto stejné smlouvy dostávají třeba ředitelé škol, kteří mimo svůj pracovní čas řeší projekty nebo další věci. Přijde mi někdy trochu legrační, jak se z hnutí ANO stalo v novém volebním období někdy až hnutí Mirka Dušína a Rychlých šípů.

Ladislav Hrubý (VPM): Zákon o obcích říká, že zastupitelstvo rozhoduje o schválení pracovněprávního vztahu se členem zastupitelstva. Kdyby to tedy bylo principiálně tak špatně, tak by to v zákoně vůbec nebylo. Ale zákonodárce tímto říká, že takový pracovní vztah možný je. A pokud se tady v zásadě všichni shodujeme na tom, že odborná erudice pana Bohánka tady je, tak by žádný problém neměl být.

Helena Kobrová (KSČM): Pan Bohánek je machr v oboru a dělá to už několik let dobře. Je to nesmyslná diskuze.

Antonín Jalovec (VPM): Připadá mi, že z pohledu hnutí ANO platí strategie čím hůře, tím lépe. Že byste opravdu byli nejraději, kdyby pan Bohánek tady řekl: víte, já se vám na to můžu… Ani bych se mu nedivil. Každý, kdo se v Chebu pohybuje kolem dopravy, vám řekne, že většího odborníka tady nemáme. Myslím si, že kdyby pan Bohánek tvrdě požadoval, aby mu město platilo více, tak město by mu to rádo zaplatilo, protože dělá i spoustu věcí zdarma. Dělal třeba na úpravě parkovacího systému a nechtěl za to ani korunu. Vy tu sice uznáváte, že je to odborník, ale pak tu mluvíte o výběrovém řízení. Budeme o tom mluvit měsíce, zakládat komise? Rozhodnutí o výběru nového provozovatele MHD je jednou z klíčových věcí celého volebního období a může pro město znamenat jak úspory tak nadnáklady v řádech jednotek, ale i desítek milionů korun. Jestli tedy vynaložíme pár tisíc na to, že pan Bohánek nám s tím pomůže, tak bychom mu měli děkovat. Myslím, že se svými zkušenostmi a znalostmi by si v privátní sféře vydělal několikanásobek za stejnou dobu. Přijde mi to od vás jako hledání i těch nejmenších pih, které se kdekoli vyskytnou, jen abyste ryli.

Tip: Proč se ANO a VPM hádají kvůli Chevaku? Projděte si otázky a odpovědi

Vyšší odměny pro členy dozorčích rad

Poslední bod z rubriky za oponou mluví o vyšších odměnách pro členy dozorčích rad městských společností Chetes a Lesy města Chebu, které mají podle hnutí ANO vzrůst z původních maximálně 24 tisíc na 40, respektive 50 tisíc korun.

Antonín Jalovec (VPM) v reakci na Filipa Kadlece (ANO): Pan Kadlec tu neřekl jednu důležitou větu, jak je to v dozorčí radě Chetesu s odměnou. K té současné odměně je tam ještě podíl ze zisku, který by v novém návrhu byl odbourán, takže tam k žádnému navýšení nedochází. Jsem toho názoru, že ve společnostech typu Chetesu nemá být dozorčí rada motivována ziskem, který je víceméně na úkor města.