AKTUALIZOVÁNO: Politické dusno bude v Chebu dál. Hledá se ředitel divadla i městské policie

Perné dny čekají chebskou politickou scénu i dál. Po výběrovém řízení na jednatele Terey bude radnice v příštích týdnech vybírat i ředitele Západočeského divadla a Městské policie. Její ředitel se ostře ohradil proti kritickým slovům starosty.

U městské policie je důvodem pro vypsání výběrového řízení nespokojenost nového vedení radnice s tím, jak strážnická služba funguje, u divadla, které vede zastupitel za ODS a bývalý starosta Chebu Jan Svoboda, jsou důvody jiné.

„Současný ředitel je tam sedmý rok a ustanovení do funkce nebylo formou výběrového řízení. Pan doktor Svoboda se může přihlásit a doufáme, že to udělá. Ale budeme rádi, i když se přihlásí další zájemci a představí vlastní koncepci,“ říká k výběrovému řízení na ředitele divadla starosta Antonín Jalovec (VPM).

Vedení města Svobodovi rozhodnutí vypsat veřejné řízení sdělilo dopředu. „Osobně jsem s panem Svobodou mluvil, aby se to dozvěděl dříve než z tisku. Řekl jsem mu, že budeme rádi, když se přihlásí,“ říká místostarosta Miroslav Plevný (VPM).

Současný ředitel se přihlásí. „Před sedmi lety jsem přijal zodpovědnost za divadlo a cítím ji stále a proto se přihlásím do výběrového řízení,“ řekl Chebskému infu Jan Svoboda.

Spor o městskou policii

Ředitel městské policie Martin Hanák je ve funkci od konce roku 2015. Už jednou mu hrozil konec, a to v roce 2017, kdy městu starostoval rovněž Antonín Jalovec a jeho VPM vládla spolu s Ano, Koalicí pro Cheb a Svobodnými. Nakonec k tomu ale nedošlo.

„U městské policie panuje dlouhodobá nespokojenost s jejím fungováním, a to jak ze strany města, tak ze strany mnoha občanů. Daří se sice doplňovat početní stavy, ale je to dáno spíše solidním náborovým příspěvkem a podmínkami, které tam byly vytvořeny. Pořád jsme velmi nespokojeni s nastavením kontrolní činnosti v rámci městské policie nebo s rozsahem pochůzkové činnosti. Myslíme si, že to chce člověka manažerského typu, který městskou policii “nakopne” a posílí,“ říká starosta.

Tip: Politiky dál hlídáme, vzkazují právníci ze Zpráv z Chebu

“Problémem městské policie v Chebu není její bezprostřední vedení, tedy ředitel a jeho zástupci. Největším problémem je nestabilní prostředí vytvářené samotnými politiky,” reagoval na starostova slova Hanák, který si stojí za svou prací. Například kontrolní činnost je podle Hanáka v městské policii vykonávána nad rámec městských předpisů.

“Rozsah pochůzkové činnosti se odvíjí od počtu strážníků a množství práce, které musí zvládnout. Počty strážníků se daří doplňovat, ale je to proces postupný. Noví strážníci nemohou hned sami vyrazit do ulic. Musí projít procesem praktického výcviku, který zabere několik měsíců. Denně strážníci řeší 20, 30 událostí a výjimkou není větší počet, zejména v letních měsících. Aby se takové množství práce dalo zvládnout, je zapotřebí mít alespoň dvě motorizované hlídky. Takže na pěší výkon pak zbývá jedna, nebo dvě hlídky. Vzhledem k rozloze města je pak jasné, že není v silách městské policie být všude a hned,” říká dále Hanák (celou jeho reakci najdete pod hlavním textem).

Víc míst pro opozici

Přihlášky na ředitele divadla mohou uchazeči městu posílat do konce dubna, na ředitele městské policie je pak termín pro přihlášku do 26. dubna. Výběrová komise k divadlu zasedne 14. května a k policii 9. května.

Obě výběrové komise budou v jiném složení, než jak tomu bylo u výběrového řízení na jednatele ve společnosti Terea. V ní byli všichni radní (šest radních za VPM a po jednom z koaličních partnerů), zástupce opozičního ANO a druhý jednatel Terey.

Městská rada na svém zasedání na konci března rozhodla, že u divadla budou komisi tvořit členové rady, tajemník města a po jednom zástupci za ANO, KSČM a ODS, tedy celkem tři lidé z opozice. V případě ředitele městské policie bude stejné složení plus ještě bude přizván zástupce Policie ČR a velitel městské policie z jiného města kraje.

Tip: Proč se ANO a VPM hádají kvůli Chevaku? Projděte si otázky a odpovědi

Vedení města obecně chce, aby šéfové městských příspěvkových organizacích a městské policie pravidelně procházeli výběrovým řízením. „Je to užitečná zpětná vazba pro zřizovatele i pro samotné manažery. Musí se ohlédnout, sepsat koncepci,“ vysvětluje Jalovec.

„Tento trend chceme zavést i u školských zařízení, kde se v minulosti prodlužoval ředitelům mandát o dalších šest let automaticky. Budeme tedy dělat rekonkurzi u míst, kterým končí funkční doba,“ dodal starosta.

Nejsilnější opoziční strana Ano, která momentálně kritizuje prakticky vše, co vedení města dělá, je i v tomto případě proti. I když podle zastupitelky Gabriely Dostálové nezpochybňuje pravomoc městské rady vypsat výběrové řízení na jakoukoli pozici, kde to do její kompetence spadá. Podle ní je ale zbytečné vypisovat výběrová řízení tam, kde je s vedením městské firmy či školy město spokojené.

„Proto kroky současné vládnoucí garnitury ohledně vypisování výběrových řízení na všechny možné pozice vnímáme jako prostou snahu o čistku od jim nepohodlných osob. Případně si svým kladným rozhodnutím (v případě potvrzení staronového vedení organizace) chtějí takto získat loajalitu daných osob. Nejzásadněji pak vnímáme tuto snahu vedení, jako snahu o dosazení spřízněných lidi, což se potvrdilo při výběru jednatele Terea Cheb,“ říká Dostálová.

Papír, který dostali všichni

Podle současného vedení ale v případě Terey šlo naopak o potvrzení toho, že postupuje transparantně.

Zastupitel za Ano Jan Vrba, který byl v komisi u výběrovém řízení, ze kterého vítězně vyšel Martin Černík, v rozhovoru s Chebským infem vysvětlil, proč podle něj šlo o frašku. Vše podle něj bylo dopředu domluvené a ve výběrovém řízení byli podle něj kvalitnější kandidáti než Černík. Ten je podle Ano zároveň spřízněn s VPM. Vrba Černíkovi kromě jiného vyčítal i to, že si jako jediný z kandidátů při vystoupení před výběrovou komisí pomáhal i připravenou papírovou dokumentací.

„Skutečnost, zda byli jiní uchazeči kvalitnější než já, ponechávám na členech výběrové komise a plně respektuji právo pana Vrby i hnutí Ano vyjadřovat jejich pohled na věc,“ reagoval Černík na kritiku pro Zprávy z Chebu.

Reagoval také na kritiku použitých podkladů u výběrového řízení. „Stručný papírový přehled o rozsahu A4 s jedním schématem a tematickými body obdržel před mou prezentací každý z členů komise a sloužil pro orientaci členů komise při mém přednesu. Připravená prezentace vycházela mimo jiné z Územně energetické koncepce města Chebu a dalších dokumentů a byla zaměřena na roli jednatele. Sám jsem jeden z výtisků měl před sebou proto, abych vždy mohl členy komise odkázat na konkrétní bod. Musím se proto ohradit proti interpretaci pana Vrby, která mne poškozuje,“ pokračoval Černík.


Reakce Martina Hanáka, ředitele Městské policie Cheb

Budu reagovat pouze na to, co je uvedeno v tomto textu. Mohl bych toho napsat o mnoho více a není vyloučeno, že to v budoucnu učiním. Na rozdíl od jiných svá slova mohu podložit důkazy.

Začal bych tedy početními stavy a podmínkami, které byly na Městské policii Cheb vytvořeny. Jak uvedl představitel města: „Daří se sice doplňovat početní stavy, ale je to dáno spíše solidním náborovým příspěvkem a podmínkami, které tam byly vytvořeny.“ Ano, s tím naprosto souhlasím. Představitel města se ale jaksi již opomněl zmínit o tom, že náborový příspěvek jsem zavedl já, a pracovní podmínky, díky kterým se daří stavy strážníků nejen udržet na současné výši, ale ještě doplňovat, je taktéž má manažerská práce. Ono to totiž není jen o náborovém příspěvku. Je to o celkovém přístupu k podřízeným pracovníkům. A tím nemyslím, že bych trpěl nějaké úlevy po pracovní stránce. O tom ale lidé, kteří nikdy úspěšně nevedli pracovní kolektiv o takovém počtu podřízených pracovníků, nemohou hovořit.

Ředitel městské policie Martin Hanák (vpravo) na fotce z roku 2016 s tehdejším starostou Petrem Navrátilem
Ředitel městské policie Martin Hanák (vpravo) na fotce z roku 2016 s tehdejším starostou Petrem Navrátilem

Uvedu zde jeden příklad. Když se tehdejší/nynější starosta snažil o mé odvolání v roce 2017, tak se za mě naprostá většina mých podřízených spolupracovníků postavila. Přišli za mnou a řekli: „když půjdete Vy, tak mi také!“. Napsali společné prohlášení a oficiální cestou ho podali na městský úřad. Každý, kdo znal poměry na městské polici před mým příchodem do funkce ředitele, může sám vyhodnotit, jestli by se toto stalo v minulosti. Na tuto iniciativu strážníků reagoval tehdejší nejvyšší představitel města slovy, že spokojený strážník není dobrý strážník. Spokojenost strážníků podle něj tehdy vyplývala z toho, že měli pracovní úlevy a nemuseli podávat takové pracovní výkony. Co na to říci? Z psychologického hlediska snad jen to, že každý na nastalé situace reaguje dle svého zažitého vzorce chování, podle kterého situace vyhodnocuje a posuzuje. A z lidského hlediska? To si musí udělat úsudek každý sám.

K mému odvolání tehdy nedošlo (politická strana VPM totiž neměla volební většinu). Byla to pro mě opravdu velmi silná zpětná vazba, že svou práci dělám dobře. Proto jsem i přes to, co tady vedení města rozpoutalo kolem městské policie, své spolupracovníky neopustil a zůstal v jejím vedení. Nikdo z nich by mi odchod tenkrát nemohl vyčítat.

A pak tady máme dlouhodobou nespokojenost s fungováním městské policie. Jak uvedl představitel města: „Pořád jsme velmi nespokojeni s nastavením kontrolní činnosti v rámci městské policie nebo s rozsahem pochůzkové činnosti.“ Samo město vydalo kontrolní řád, kterým se vedoucí pracovníci městského úřadu řídí. V rámci Městské policie Cheb je kontrolní činnost vykonávána jak podle tohoto kontrolního řádu, tak i nad jeho rámec vlastní iniciativní činností všech vedoucích pracovníků městské policie (ředitelem a jeho zástupci).

Rozsah pochůzkové činnosti se odvíjí od počtu strážníků a množství práce, které musí zvládnout. Počty strážníků se daří doplňovat, ale je to proces postupný. Nově nastoupivší strážníci nemohou hned sami vyrazit do ulic. Musí projít procesem praktického výcviku, který zabere několik měsíců. Denně strážníci řeší 20, 30 událostí a výjimkou není větší počet, zejména v letních měsících. Aby se takové množství práce dalo zvládnout, je zapotřebí mít alespoň dvě motorizované hlídky. Takže na pěší výkon pak zbývá jedna, nebo dvě hlídky. Vzhledem k rozloze města je pak jasné, že není v silách městské policie být všude a hned.

Tip: Pozor, kde parkujete. Město spustilo kontroly, chce předejít neštěstí

Problémem městské policie v Chebu není její bezprostřední vedení, tedy ředitel a jeho zástupci. Největším problémem je nestabilní prostředí vytvářené samotnými politiky. Zpětně si dohledejte jak se v tisku, nebo zejména na sociálních sítích, někteří jedinci z vedení města na adresu městské policie vyjadřovali. Podívejte se na to, kdo v současné době město vede a jakou praxi má v bezpečnostních složkách. Pokud takoví lidé svéhlavě zasahují do činnosti složek, kterým nerozumí, dochází samozřejmě k názorovým střetům, které však nynější vedení města neumí řešit dialogem, ale sobě vlastním monologem. A tak tedy dojde k výměně ředitele městské policie (nyní politická strana VPM již volební většinu má).

Pokud si někdo z občanů myslí, že se práce městské policie v Chebu poté výrazně změní, bude zřejmě zklamán. Bude tady vytvářena umělá mediální bublina, že od doby nástupu nového ředitele se vše změnilo k lepšímu, ale reálně bude městská policie pracovat stejně i nadále. Myslím tím stejně dobře, neboť tak v minulosti pracovala a i v současnosti pracuje. Každému rozumně smýšlejícímu člověku musí být jasné, že právě policie se nikdy nezavděčí všem, neboť je ze zákona oprávněna autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob nebo jinak zasahovat do jejich právní sféry.

A k nespojenosti ze strany města mohu opět uvést jeden příklad, pusťte si záznam ze zasedání Zastupitelstva města Chebu ze dne 24. 01. 2019 v časových intervalech 01:31:15 – 01:32:40 hod. (zastupitel Michal Ouřada (VPM) děkoval MP za pomoc při silvestrovském běhu – poznámka redakce), 01:35:55 – 01:36:45 hod. (zastupitelka Marie Mudrová (Koalice pro Cheb) děkovala MP za pomoc při organizaci vzpomínky na Jana Palacha), 01:38:50 – 01:40:05 hod. (zastupitel Zdeněk Hrkal (Ano) děkoval MP za rychlé reakce na špatně zaparkovaná auta v centru města). Vypadá takto nespokojenost ze strany města?

Co napsat na závěr? Kdo sledoval události týkající se pokusu o mé odvolání v roce 2017, musí mít o současné aktivitě vedení města v tomto směru minimálně jasno. Jedná se o osobní vyřizování si účtů v době, kdy to lze silově velmi lehce provést pod zástěrkou transparentnosti. Pro objektivní zhodnocení výše napsaných řádek by bylo dobré si sundat růžové brýle a o všem bez emocí zauvažovat.