Ze 130 na 100. Takový bude výsledek stěhování seniorů z Dragounské na Skalku

Karlovarský kraj sloučil domovy pro seniory, které ze svých peněz platí. Lidé, kteří bydleli v Dragounské 12, jsou přestěhovaní do domova v Americké ulici na Skalce. Cílem celé akce bylo snížit počet podporovaných míst v domovech pro seniory v okrese Cheb, aby kraj získal peníze na podporu míst v okrese Karlovy Vary.

Sloučením domů v Dragounské (na fotce) a v Americké ulici dojde ve finále ke snížení kapacity v domovech pro seniory v Chebu o 30 lůžek. “Sloučením obou předmětných domovů došlo ke snížení lůžek ze 130 lůžek na 110 lůžek. Během roku 2019 se předpokládá, že výsledná kapacita po sloučení bude 100 lůžek,” řekla Chebskému infu Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Z Dragounské do Americké se přestěhovalo zhruba 60 seniorů.

Dalších 34 lůžek pro seniory kraj podporuje v soukromém chebském centru Amica. U něj se podle Pavlíkové stav dotovaných lůžek meziročně nezměnil.

Tip: Zimní stadion stojí na vodě. Opravy budou podle starosty drahé

“Karlovarský kraj spravuje potřebnou síť sociálních služeb na svém území a snaží se zajistit dostupnost sociálních služeb pro občany tak, aby byly rovnoměrně rozmístěny v jednotlivých okresech. Situace byla taková, že ačkoliv v okresu Karlovy Vary žije nejvíce osob v seniorském věku, kapacita pobytových sociálních služeb zde byla nejnižší. Z uvedeného důvodu Karlovarský kraj přistoupil ke sloučení domovů v Chebu. Jedná se o příspěvkové organizace Karlovarského kraje,” vysvětluje Pavlíková.

Lůžek v domovech pro seniory v okrese Cheb je podle krajských statistik celkem 464 v devíti domovech, v okrese Sokolov je celkem 204 lůžek ve třech domovech, a v okrese Karlovy Vary je celkem 205 lůžek v šesti domovech.

Chebští zastupitelé s rušením podpory pro dům v Dragounské ulici nesouhlasili, na rozhodnutí kraje to ale nemělo vliv. Město tak mělo jedinou možnost, jak dům pro seniory zachovat, a to jeho provoz kompletně platit. To by přišlo minimálně na 10 milionů korun ročně.

Tip: Kdo třídí, šetří městské peníze. Spočítali jsme, o jaké částky jde

Místo toho tak současné vedení radnice rozhodlo udělat z domu v Dragounské, který městu patří, do budoucna centrum sociálních služeb. Už v březnu se má do domu po seniorech nastěhovat denní stacionář Mája pro osoby se zdravotním postižením.

“Do budoucna by se sem mohly přesunout i zbývající služby ze zařízení Mája či kanceláře městské příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služek, uvažuje se rovněž o vzniku domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a podobnými onemocněními,” říká Jiří Černý, místostarosta Chebu.

Budoucí úpravy potřebné pro přestěhování dalších sociálních služeb by měly podle předběžných odhadů přijít na jednotky milionů korun. Město se s krajem dohodlo na bezplatném převedení současného vybavení domova, které nebude zapotřebí ani na Skalce, ani v jiných zařízeních. Město se chce s krajem také dohodnout na pronájmu či odprodeji části zahrady sousední nemocnice, kde by pak mělo vzniknout odpočinkové zázemí pro klienty Dragounské 12.