Bonus pro důchodce? Nižší daň z příjmů? Senátorský duel

Starostka Velké Hleďsebe, nebo místostarosta Chebu? V pátek a sobotu rozhodneme, kdo bude příštích šest let Chebsko a Tachovsko zastupovat v senátu. Jak by rozhodovali o aktuálních věcech a s čím chtějí v senátu prorazit? Zeptali jsme se.

Jaroslava Brožová Lampertová, ANO

Proč by lidé měli dát hlas Vám a ne panu Plevnému?

Jsem žena a ženy dávají politice jiný rozměr. Podrobně jsem si zmapovala celý svůj volební okrsek. Z celkového počtu 84 obcí a měst je na okrese Tachov 51, což je 61% a 33 na Chebsku tj. 39 %. Rozdělila jsem si své poznatky na cílové skupiny a z těchto konkrétních výsledků vychází mé hlavní priority. Dá se říci, že problémů je mnohem více, ale těchto 6 je nejzásadnějších a společných pro oba okresy. Mladí lidé potřebují práci, bydlení a školky, senioři zase větší zdravotní péči a služby. Chybí lékaři, sanitky, senior expresy, včasná doprava do zdravotnických zařízení, nefunkční lékárny. Zajímá mne celý region, ne jako protikandidáta pouze Cheb, jak uvedl v našem televizním duelu. Tachovsko, to ho vůbec nezajímá.

Každý jsme zkrátka založili svou kandidaturu na něčem jiném. Já nejsem pouze teoretik, ale praktik. Jsem zvyklá málo mluvit a více pracovat. Protože mi není lhostejná společná budoucnost a další rozvoj našeho regionu, rozhodla jsem se kandidovat. Práci senátorky chápu jako službu veřejnosti. Pro naše občany jsem připravena ji plnit a využívat všech svých znalostí a zkušeností, Nabízím nejen své zkušenosti a praxi ve státní správě, komunální politice a řídících pozicích, ale hlavně svůj pracovní elán. Rozumím problémům občanů a samospráv našeho regionu a domnívám se, že mám dostatek zkušeností ze své praxe v kombinaci s komunálními zkušenostmi, které mi dávají předpoklady pro práci v senátu.

S jakým hlavním cílem kandidujete do senátu? A jak ho konkrétně chcete prosazovat?

Mou hlavní prioritou je zdravotnictví, kvalitní a dostupná lékařská péče pro každého bez rozdílu, zajištění rychlé dopravy do zdravotnických zařízení, sanitky, propojení zdravotního systému. Prosazovat jej chci neprodleně, od malých cílů, které jdou vyřešit rychle, po velké cíle, které budou potřebovat více času a náročnější přípravu. Jsem zvyklá nic nevzdávat a dotahovat vše do konce.

Do senátu se už brzy může dostat třeba návrh na mimořádný příspěvek pro důchodce ve výši 5000 korun. Kdybyste v senátu seděl, jak byste hlasoval? A proč?

Rozhodně bych hlasovala pro. Senioři si zde již odpracovali své, zanechali zde trvalé hodnoty a zaslouží si péči, uznání a respekt. Mnozí z nich musí pracovat i v důchodovém věku, aby mohli mít důstojnější stáří. Říká se, že úroveň národa se pozná také podle toho, jak se dokáže postarat o své seniory. Nemohou tedy zůstávat bez povšimnutí, ale chtělo by to současně s inflací i průběžné navyšování důchodů.

Je možné, že vláda také brzy ke schvalování pošle návrh na zrušení superhrubé mzdy při zachování daňové sazby ve výši 15 %. Kromě jiného by to znamenalo, že veřejné rozpočty přijdou ročně zhruba o 80 miliard korun. Jak byste hlasoval v tomto případě? A proč?

Tento zákon mne velice zajímá, uvidíme v jaké podobě se dostane do senátu. Rozumím rozpočtovým limitům, ale přesto bych byla osobně pro, aby zrušení superhrubé mzdy nebylo omezeno pouze na dva roky (takový je poslední návrh, o kterém mluvil premiér Babiš – poznámka redakce). Takové změny by se měly dělat na delší časové období nebo na stálo. Sice to způsobí výpadek ve státním rozpočtu, ale ministerstvo financí počítá s multiplikačními efekty. Pokud necháme lidem peníze v peněženkách, dříve nebo později je využijí a věřím, že by nás to z krize dostalo rychleji. Při recesi se šlo cestou škrtů, což nás v krizi drželo déle, než v zemích které reagovaly pružněji. Zrušení superhrubé mzdy by s odstupem podpořilo spotřebu a přesně to budeme potřebovat.

Chystají se také velké změny u exekucí. Měla by podle vás u exekutorů být zavedena takzvaná místní příslušnost, aby působili jen v rámci jednotlivých krajů a nebyla mezi nimi volná soutěž? Jaké návrhy na změny exekucí určitě podpoříte?

S exekutory a exekucemi je opravdu nutné konečně něco dělat. Jsem pro, ale zákon je třeba pořádně připravit, aby se zase zbytečně jen nezvýšila byrokracie, aby byl pružně realizovatelný. Senát, ale více než kdy jindy musí bdít nad zákony, které mu poslanecká sněmovna posílá. Samozřejmě by měl rozhodovat rychle a senátoři by se zákonům, které přicházejí ze sněmovny měli věnovat co nejpečlivěji. Hlavní roli senátu vidím v odstraňování tzv. „legislativních zmetků“, tedy chyb v zákonech. Senát by si ale během pandemie neměl hrát na nějakou opozici vůči sněmovně, ale naopak s ní pro dobro všech občanů spolupracovat.

Miroslav Plevný, nezávislý za STAN

Proč by lidé měli dát hlas Vám a ne paní Brožové?

Senát je o osobnostech, a ne až tak o politických stranách. Vzhledem ke svému působení jak na Fakultě ekonomické ZČU tak i jako zastupitel, radní a místostarosta Chebu nejsem pro řadu lidí neznámým. Jako rodilý Chebák znám dobře zdejší region od Trojmezí či Lubů na severu až po Tři Sekery, Drmoul či Trstěnice na jihu. A neznámé mi není ani Tachovsko, kudy prakticky každý týden projíždím přes Chodovou Planou, Planou a občas i Stříbro a např. v Tachově či Boru jsem dříve i hrál basketbal v rámci regionálních přeborů.

Vnímám problémy jednotlivých obcí Chebska i Tachovska, a přestože nemůžu slíbit jejich okamžité vyřešení, při práci v senátu budu v případě zvolení vždy zvažovat možné dopady projednávaných zákonů právě na život v našich příhraničních obcích. Domnívám se, že jako nezávislý kandidát k tomu budu mít mnohem větší prostor než protikandidátka, která je členkou hlavní vládní strany a dá se předpokládat, že jen obtížně bude kriticky posuzovat zákony, které její vlastní strana předkládá, a poukazovat na jejich nedostatky.

S jakým hlavním cílem kandidujete do senátu? A jak ho konkrétně chcete prosazovat?

Domnívám se, že se poměrně dobře vyznám v problematice financování obcí ze státního rozpočtu. Místo ne vždy průhledně rozdělovaných státních dotací podporuji výrazně vyšší příděly financí od státu přímo obcím, které si samy rozhodnou, jak je nejlépe na svém území proinvestovat.

S tím úzce souvisí i má další priorita, kterou je školství. Jsem přesvědčen, že je potřebné udržet a rozvíjet systém školství v regionu i za cenu cílené podpory ze strany státu, protože vylidňování regionů by v konečném důsledku přineslo obrovské problémy, jejichž řešení je podstatně dražší než podpora udržitelného rozvoje v regionech.

Jsem si vědom toho, že senát má jen omezené možnosti, ale jednak je možné sledovat, aby nebyly přijímány zákony, které budou situaci spíše zhoršovat, a jednak je možné v případě získání širší podpory navrhovat i vlastní zákony či jejich novely.

Do senátu se už brzy může dostat třeba návrh na mimořádný příspěvek pro důchodce ve výši 5000 korun. Kdybyste v senátu seděl, jak byste hlasoval? A proč?

Za současné situace bych byl spíše pro, i když takové kroky příliš nepodporuji. Jsem pro systémová řešení a nikoli jednorázové podpory, které dlouhodobě situaci neřeší.

Je možné, že vláda také brzy ke schvalování pošle návrh na zrušení superhrubé mzdy při zachování daňové sazby ve výši 15 %. Kromě jiného by to znamenalo, že veřejné rozpočty přijdou ročně zhruba o 80 miliard korun. Jak byste hlasoval v tomto případě? A proč?

Nepodporuji to. Vládou navrhované schodky státního rozpočtu jsou již i tak obrovské a je třeba počítat s tím, že dluhy se budou muset jednou splatit. A čím větší dluhy, tím je to bolestnější. Nechci absolvovat „řecký“ scénář, který nakonec stejně nejvíc dopadne na ty nejchudší a nejzranitelnější, jako jsou třeba důchodci.

Chystají se také velké změny u exekucí. Měla by podle vás být u exekutorů zavedena takzvaná místní příslušnost, aby působili jen v rámci jednotlivých krajů a nebyla mezi nimi volná soutěž? Jaké návrhy na změny exekucí určitě podpoříte?

Na tuto otázku nemám jednoznačný názor, protože jsem se legislativní problematikou v oblasti exekucí zatím nezabýval. Podstatné je, aby případné exekuce dopadaly vždy na ty, co dluhy skutečně způsobili.

Nemáte dost?


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.