Svoz odpadu se změní. Co vás od začátku příštího roku čeká?

Od ledna příštího roku začne v Chebu postupné zavádění změn v systému svozu odpadů. Cílem je jeho zefektivnění, což by mělo vést ke snížení tlaku na růst poplatku za svoz v následujících letech.

Náklady města za ukládání zbytkového odpadu na skládkách se totiž neustále zvyšují a v roce 2030 má začít platit úplný zákaz skládkování. Jedinou cestou, jak náklady na svoz udržet „na uzdě“, je výrazné zvýšení podílu vytříděných složek odpadu. Třídění je dobré nejen pro ekologii, ale i pro peněženku každého z nás.

Cheb si v produkci odpadů zatím nevede nikterak dobře. V celorepublikovém srovnání i v porovnání s většinou obdobně velkých měst zde vzniká více směsného odpadu a méně se třídí. Třeba v podobně velkém Písku je podíl vytříděného odpadu dvojnásobný. Psali jsme o tom v textu Srovnání: Za odpad platíme více, protože málo třídíme, ukazují data z 10 podobně velkých měst.

Srovnání deseti podobně velkých měst ukazuje, že v Chebu vzniká nadprůměrné množství odpadů, který je podprůměrně roztříděn. Čtěte podrobnosti.

Více kontejnerů na tříděný odpad

Změny, které se od příštího roku začnou zavádět, vycházejí z podrobné studie, kterou si město nechalo zpracovat od společnosti EKO-KOM. V ní je zmapován a zanalyzován současný stav a zároveň obsahuje i návrh opatření, jak nakládání s odpady zefektivnit.

A co se tedy v Chebu změní? Postupně dojde k významnému navýšení počtu nádob na tříděný odpad, které jsou po městě rozmístěny. Cílem je, aby to k nim obyvatelé panelových a bytových domů měli stejně daleko jako k nádobám na směsný odpad, kterých by naopak mělo začít postupně o něco ubývat, případně se sníží frekvence jejich vývozu.

Všechny odborné studie se totiž  jednoznačně shodují v tom, že míra třídění závisí zejména na donáškové vzdálenosti k barevným kontejnerům. Čím blíže je lidé mají, tím více třídí.

Změny u rodinných domů

Občané, kteří bydlí v rodinných domcích, budou moci k černým popelnicím na směsný odpad a hnědým na bioodpad nově zdarma získat žluté a modré popelnice na plasty a papír. Zároveň se sníží frekvence, kdy jim bude směsný odpad vyvážen. Nyní je to jednou týdně, nově to bude jednou za dva týdny.

Tip: Město si posvítí na podnikatele. Chce od nich vybrat statisíce za odpady

Vzhledem k nutnosti rozvozu velkého množství nádob bude nový systém pro rodinné domy zaváděn postupně, a to ve čtyřech etapách (harmonogram zavádění změn najdete pod textem).

Proč se systém svozu odpadů v lokalitách s rodinnými domy mění? V této zástavbě to k nádobám na tříděný odpad bývá občas poměrně daleko. Díky připravovaným změnám chce radnice třídění co nejvíce zjednodušit. Jak již bylo uvedeno, čím blíže barevné nádoby jsou, tím více se třídí.

Jen třetina správně

Jak nyní vypadá typické složení odpadů v černých popelnicích, které si město ověřilo rozborem u některých rodinných domů v Chebu? Zbytkového směsného odpadu, který do černých nádob skutečně patří, v nich bývá asi jen třetina.

Z větší části v nich tedy zabírá místo papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, bioodpad, případně železo. Tyto suroviny, které by se mohly recyklovat, se pak zbytečně vyvážejí na skládky. Je to neekologické, ale i neekonomické.

Tip: Co dál s odpady v Chebu? Lidé musí více třídit, jinak poplatek poroste, říká starosta

Podle radnice svoz zbytkového odpadu z černých popelnic v intervalu jednou za 14 dnů stačí. Jen bude třeba, aby lidé správně využívali modré a žluté popelnice, které jim město zdarma přistaví. Město počítá s náklady z městského rozpočtu na nové popelnice v řádech stovek tisíc korun. Vedení chebské radnice se inspirovalo v jiných českých městech, kde to takto bez problémů funguje

Stávající veřejně přístupné kontejnery na papír, plasty a sklo zůstanou ponechány a budou sloužit občanům, kteří je mají ve vyhovující donáškové vzdálenosti nebo třeba nemají u svých domů místo na další dvě popelnice.

Intervaly odvozu odpadů od rodinných domů budou následující: zbytkový odpad z černých popelnic jednou za 2 týdny, papír jednou měsíčně, plasty jednou za 2 týdny, biologický odpad jednou týdně (v období březen až listopad, v zimě jednou měsíčně).

Podrobné informace včetně toho, jak si žluté a modré popelnice k rodinným domům objednat, jsou k dispozici na novém „odpadovém“ webu města. Radnice také bude obyvatele v rodinných domech informovat v dopisech. V nich bude také detailní kalendář nových vývozů.

Text je převzatý z aktuálních Chebských radničních listů a byl mírně redakčně upraven a doplněn.

 Harmonogram zavádění změn v zástavbě rodinných domů

1. etapa:

– zavážení nádob 11–12/2019, spuštění upraveného svozu 1/2020

– ulice a lokality: Boženy Němcové, Březová, Bříza, Buková, Cetnov, Dolnice, Dolnická, Dřevařská, Dubová, Dvořákova, Dvůr pod lipami, Gustava Noska, Hornická, Janáčkova, Javorová, Jižní, Kachní kámen, Ke Skalce, Klest, Kolmá, Komorní, Komorní Dvůr, Na Hůrce, Na Vyhlídce, Nad Jezem, Nezvalova, Pobřežní, Pod Hůrkou, Pod Hvězdárnou, Pod Rozhlednou, Přemysla Otakara, Severní, Skalka, Střížov, Tylova, Tyršova, U Parku, U Sídliště, V Lipách, Zelená, Zlatá, Zlatá louka

2. etapa:

– zavážení nádob 2-3/2020, spuštění upraveného svozu 4/2020

– lokality: Švédský vrch, Podhrad, Horní a Dolní Dvory, Hradiště, Tršnice, Jindřichov, Loužek, Dřenice

3. etapa:

– zavážení nádob 5-6/2020, spuštění upraveného svozu 7/2020

– lokality: Háje, Svatý Kříž, Hrozňatov, Slapany, Pelhřimov

4. etapa:

– zavážení nádob 8-9/2020, spuštění upraveného svozu 10/2020

– zbylá část intravilánu města, Podhoří


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.