Noví doktoři i parkovací dům. U nádraží může vyrůst poliklinika

U nádraží může v příštích letech vyrůst nová poliklinika s praktickými lékaři, očaři nebo třeba magnetickou rezonancí. Plánuje ji tam postavit investorská skupina, kterou při jednáních s městem zastupuje bývalý náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Lékařský dům by měl vyrůst na městském pozemku vedle parkoviště u nádraží, který je dnes zarostlý zelení a dříve tam stála socha Lenina. Proto investoři vyjednávají i s radnicí, chtějí od ní pozemek pro polikliniku koupit.

Vedení města si po prvním jednání s investorskou skupinou dalo za podmínku možného budoucího prodeje, že zároveň s poliklinikou za peníze investora vyroste i parkovací dům pro více jak 300 aut. Ten se plánuje na místě dnešního parkoviště u nádraží.

Investor už má první nákresy, jak by poliklinika i parkovací dům mohly vypadat (najdete je v galerii níže). Vypracovat si je nechal u studia A69 architekti, které navrhovalo třeba i chystanou přístavbu knihovny.

Dalším krokem by měl být návrh na změnu územního plánu, aby u nádraží mohla vyrůst poliklinika.

„Investoři si zažádali o prodej pozemků. Tomu předchází poměrně dlouhý a komplikovaný proces, kdy se k záměru vyjadřují odbory městského úřadu. Právě na základě jejich vyjádření jsme zjistili, že zatímco parkovací dům je v souladu s územním plánem, stavbu občanské vybavenosti (poliklinika) současný územní plán neumožňuje,“ říká starosta Chebu Antonína Jalovec (VPM).

„Jelikož nechceme realizaci záměru bránit, doporučili jsme investorovi požádat o pořízení změny územního plánu,“ dodává Jalovec. O návrhu na změnu územního plánu by mohli rozhodovat zastupitelé už v listopadu, když se vše stihne. „Je to ovšem jen zahájení, samotná změna, pokud se neobjeví nějaký problém či překážka, pak bude trvat cca 9 až 12 měsíců,“ říká starosta.

Na listopadovém zastupitelstvu by také měl investor svůj záměr zastupitelům podrobně představit. Zájem investor má i o to, aby s ním město co nejdříve podepsalo smlouvu o smlouvě budoucí, co se nákupu pozemků týče.


Podporujeme chebské podnikatele


Hotovo ale podle Jalovce ještě není. „Z hlediska smluvního vztahu neexistuje žádný příslib, bavili jsme se o řadě variant, jednou z nich je i možnost práva stavby, kdy by až do kolaudace budovy patřily pozemky městu a mělo by tak kontrolu nad tím, co v lokalitě vzniká. Určitě si velmi dobře ošetříme, aby se pozemky nemohly stát předmětem spekulace nebo aby neležely dlouho ladem. K tomu lze využít i jiné instrumenty jako předkupní právo pro město apod.,“ říká Jalovec.

Podle něj není reálné, aby definitivní dohoda mezi městem a investorem byla hotová do listopadového zastupitelstva. Aby se tam tedy kromě změny územního plánu hlasovalo třeba i o smlouvě s investorem.

„Na druhou stranu chápu tlak investora na rychlé zasmluvnění, protože se od něj odvíjí i financování projektu bankami,“ dodává Jalovec. Dořešit však bude třeba ještě další věc.

„Je třeba nalézt vhodný model financování a správy parkovacího domu, což vidím jako náročné na vyjednávání, protože se to může odrazit v celém pojetí projektu a možností provozování parkovacího domu je celá řada,“ říká Jalovec. Jde o to, kolik z financování a následné správy na sebe město vezme. Investor by chtěl, aby se město nebo nějaká jeho společnost o parkoviště staralo, sám se chce zaměřit pouze na provoz polikliniky.

Pokud se vše podaří dojednat, má projekt od vedení města podporu. „Vítáme navýšení parkovacích kapacit, rozšíření spektra zdravotnických služeb ve městě včetně jejich lokalizace u dopravního terminálu, což zajistí skvělou dostupnost přes MHD (senioři) a zvedne celou přilehlou, dnes dosti problémovou lokalitu,“ vysvětluje Jalovec.

Podle Pánika by nová poliklinika nebyla jen novým hezkým domem ve městě, ale přišli by do ní i noví doktoři a byla by v ní třeba i nová magnetická rezonance nebo rentgeny. „Měli by tam být praktičtí lékaři, očaři, zubaři. Měl by tam být zákrokový sál a částečně i rehabilitace,“ říká Pánik. V budově polikliniky by byly i služby jako kavárna, obchod nebo třeba bankovní pobočka.

Pánik zatím nechce konkrétně uvést investory stavby, která by měla vyjít na zhruba 400 milionů korun. Jde podle něj o soubor investičních fondů a bank. „Ještě jsme dost daleko od toho, abychom vše byli schopni spustit,“ říká. Pozemky chce od města koupit společnost Chebská zdravotní založená letos v červenci.

Polikliniku by měl řídit David Soukup, který dříve vedl sokolovskou nemocnici. Ten je také v obchodním rejstříku veden jako jediný vlastník společnosti Chebská zdravotní, která má vlastní kapitál ve výši 5000 korun.

Podle Pánika by to měl být právě Soukup, kdo bude schopný přivést do Chebu nové lékaře a zároveň bude schopný dobře komunikovat s pojišťovnami a přesvědčit je, že některé věci jsou v Chebu třeba a je dobré je zde nově zřídit. Konkrétně je řeč třeba o zmíněné magnetické rezonanci, za kterou se dnes jezdí třeba do Sokolova.


Podporujeme chebské podnikatele


Pánik je manažerem celého projektu a využívá přitom své zkušenosti z doby, kdy ve vedení Karlovarského kraje měl na starosti zdejší zdravotnictví. „Dávali jsme to dohromady delší dobu. Máme přesná čísla o zdejší lékařské péči a víme, co tu chybí. Myslím, že vše dokážeme udělat tak, aby z toho profitovala i chebská nemocnice, kde se dnes doktoři musí nadbytečně věnovat ambulantní péči,“ říká Pánik.

Poslední dva roky má jako člen představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje v gesci zdravotnictví. „Mým úkolem je vyhledávat nové investory do chybějících zdravotních služeb v našem kraji. Právě z této pozice jsem oslovil pana Soukupa a byl pak požádán o koordinaci příprav tohoto projektu,“ říká Pánik.

Bývalý náměstek hejtmana a donedávna krajský zastupitel je zároveň třeba s bývalým chebským starostou Petrem Navrátilem mezi obviněnými v kauze ROP Severozápad, kde se řeší údajné manipulace s evropskými dotacemi. Neobává se, že by to pro celý projekt mohl být problém třeba v momentě, kdy by se jednalo o platby ze zdravotních pojišťoven pro novou polikliniku?

Podle Pánika takový dotaz vůbec nedává smysl, když na polikliniku investor nežádá o dotace ani se v rámci celého projektu žádné dotace nepřerozdělují.

„Mám stále pocit, že žijeme ve společnosti, která ctí presumpci neviny a já, stejně jako mých dalších 13 kolegů z Karlovarského kraje, jednoznačně celou dobu jakoukoliv vinu odmítáme a u soudu svoji nevinu prokážeme. Nehledě na to, že je to už skoro 4 roky a stále nejsme ani u soudu,“ odpovídá Pánik.

„Moje role v projektu je pouze koordinační, není a nemůže proto být jakákoliv pozice polikliniky nijak ohrožena,“ dodává. Vysvětluje, že byl o koordinaci přípravných prací požádán přímo investorem právě kvůli výše zmíněným pracovním zkušenostem a jeho činnost například nezahrnuje žádná jednání s případnými nájemci.

Celý projekt by skupina kolem Pánika a Soukupa měla v brzké době představit také široké veřejnosti. „Investory jsem požádal, aby kromě prezentace pro zastupitele udělali co nejdříve i prezentaci projektu pro veřejnost, aby Chebané věděli, co v exponované lokalitě možná vznikne. Investoři mi přislíbili, že se budou snažit dostat mezi širokou veřejnost více informací, i když to asi v době epidemie bude komplikovanější,“ říká Jalovec.

„Připravujeme online prezentaci pro veřejnost, která by měla proběhnout ještě před listopadovým zastupitelstvem města Chebu. Termín bude minimálně týden před konáním zveřejněn,“ reaguje Pánik.

Projekt má už teď podporu nejsilnějšího opozičního klubu v chebském zastupitelstvu. „Projekt nám byl zástupci investora představen. Jsme přesvědčení, že navrhované řešení bude přínosem pro občany našeho města jak v oblasti dostupnosti a kvality ambulantní zdravotní péče, tak při řešení problematiky parkování,“ říká Jan Vrba, zastupitel za ANO.

Pozemek, kde má poliklinika vyrůst vznikl vybombardováním zástavby na konci druhé světové války. Zástavba pak nebyla obnovena. Na konci sedmdesátých let zde byla vztyčena Leninova socha a prostor přejmenován na Náměstí V. I. Lenina. Po odstranění sochy zbyl prázdný prostor zarůstající zelení.

„Pozemek byl vybrán z důvodu přirozeného centra vlakové, autobusové, ale i automobilové dopravy s logickou přirozenou návazností na místo, které bylo v minulosti zastavěné,“ vysvětluje Pánik.

Zdroj obrázků: A69 architekti

Nemáte dost?


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.