Šetření kritické situace v chebské nemocnici nenašlo žádné chyby

Vedení společnosti Karlovarská krajská nemocnice (KKN) oznámilo výsledek šetření událostí v chebské nemocnici z pátku 8. ledna.

„Interním šetřením bylo zjištěno, že všem pacientům v nemocnici v Chebu byla poskytnuta zdravotní péče v souladu se současnými poznatky lékařské vědy a nedošlo k žádnému poškození zdraví ani úmrtí,“ uvedl bez dalších podrobností Josef Mašek, člen představenstva KKN.

Znamená to tedy, že vedení KKN za celým případem udělalo definitivní tečku? Neprobíhá například nějaké jiné šetření či řízení, které by řešilo postup primáře interny chebské nemocnice Stanislava Adamce, který situaci komentoval v médiích? „Interní šetření se týkalo výhradně informace ze které vyplývalo, že jedné z pacientek nebyla poskytnuta odpovídající péče. Toto se nepotvrdilo a dále nebudeme věc komentovat,“ odpověděl na dotazy Chebského infa mluvčí KKN Vladislav Podracký.

Připomeňme, že šetření začalo poté, co Adamec upozornil, že v pátek 8. ledna situace došla tak daleko, že doktoři museli volit mezi dvěma pacientkami, pro které bylo k dispozici jen jedno volné lůžko s intenzivní péčí.

„Interní šetření je standardní postup za situace, kdy existuje jakékoliv podezření, že nebyla některému z pacientů poskytnuta péče lege artis (nejlepší možná – poznámka redakce),“ řekla Chebskému infu minulý týden Jitka Samáková, šéfka KKN. Odmítla také, že by šetření bylo útokem na primáře Adamce.

Zprávy z nemocnice:


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.